Veľký americký dôchodkový fond požiadal o povolenie znížiť výplaty pre svojich zákazníkov. Fond oznámil, že inak do roku 2025 vyhlási bankrot. Pomoc zo štátneho systému sociálneho zabezpečenia sa neočakáva: dokonca aj tomuto systému hrozí bankrot.

Americký dôchodkový fond Central States Pension Fund (CSPF) požiadal o povolenie znížiť výplaty svojim zákazníkom, ako hlási finančný blog Zero Hedge. Nariadenie by mohlo vstúpiť do platnosti v prípade pozitívneho rozhodnutia 1. júla 2016. Pri pokračovaní v súčasných platobných povinnostiach by fond vyhlásil bankrot do roku 2025.

V minulom roku fond produkoval v priemere negatívny výnos 0,81 percenta – to znamená, že prišiel o peniaze, ktoré mu boli zverené. Viac ako 250 tisíc dôchodcov je v súčasnosti závislých na výplatách CSPF. Zníženie výplat dôchodkových fondov je možné iba od decembra 2014. V tej dobe bol vydaný zákon, ktorý umožňuje fondom prijať zodpovedajúce opatrenia v prípade, že v nasledujúcich desiatich až dvadsiatich rokoch fondu hrozí bankrot.

Podľa Zero Hedge CSPF v súčasnosti za každý prijatý dolár zaplatí asi 3,46 $ amerických dolárov. To predstavuje pri celkových výplatách približne dve miliardy ročne – čo je hlavný dôvod pre plánovanú insolvenciu v roku 2025.

Aj keď je v USA zriadený štátny garančný fond (Pension Benefit Guaranty Corporation – PBGC), ktorý je určený na kompenzáciu strát skrachovaných penzijných fondov, avšak ani tento nemá dostatok prostriedkov na kompenzáciu zlyhania CSPF. Na konci fiškálneho roka 2015 mal PBGC hotovosť vo výške 1,9 miliardy dolárov. Aby toho nebolo málo, aj PBGC vyhlásil vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu bankrot do roku 2025.

Podľa PBGC v súčasnosti približne 10 percent z 1400 penzistov spĺňa potrebné požiadavky na zníženie platieb. “Jedná sa o národnú krízu pre stovky tisíc až milióny dôchodcov a ich rodín. A to otvorí brány pre ďalšie škrty,” citoval portál Zero Hedge predsedu CSPF. Nedávno bolo oznámené, že medzera financovania v americkom dôchodkovom systéme je trikrát väčšia, než sa očakávalo.

zdroj: hlavnespravy.sk