Úplne otvorene sa hovorí vo svete o tom, že ten kto nežije podľa Amerických pravidiel, tak nežije v demokracii. Cez politické rozhodnutia Bruselu sú do Európskych systémov pomaly, ale cielene implementované spoločenské, ale aj ekonomické pravidlá USA, ktoré pôvodnú Európu vmanévrovávajú do podriadenej a ovládanej role. Prečo to všetko?

Spojené štáty boli donedávna vnímané ako svetová veľmoc, ale ich pozícia politicky slabne, čo sa snažia zvrátiť dvoma spôsobmi. Politickou diktatúrou alebo vojnovými prostriedkami. Západná a stredná Európa sa nachádzajú pod vplyvom politickej diktatúry a to predovšetkým vďaka podriadeneckej úlohe Nemecka, ktoré však Európe vládne ekonomicky. Zásadným nástrojom prenesenej moci USA v Európe je Bruselská diktatúra. Brusel teda hrá úlohu politického prediktora a Nemecko je prediktorom ekonomickým. Prečo práve Nemecko?

Nemecko bolo druhou svetovou vojnou katastrofálne zničené, ale s pomocou spojených štátov tu bola vybudovaná najsilnejšia ekonomika na kontinente na ktorú sú druhotne naviazané ekonomiky ostatné Európske krajiny. Týmto sú ony druhotné ekonomiky priamo závislé na ekonomike, ktorá je de facto materská, ktorá s nimi môže manipulovať a ovládať ich. Vyhovuje to v zásade globálnemu prediktorovi, ktorým sú USA. Týmto majú totiž Európu ekonomicky podmanenú a istia si to navyše svoju priamou vojenskou angažovanosťou v Nemecku, ktoré je týmto dodnes vojensky okupovanou krajínou. Nemecko nie je politicky ani ekonomicky slobodnou krajinou, napokon ako celá Európa okrem Ruskej federácie.

Spojené štáty na udržanie svojej svetovej hegemónie investujú miliardy dolárov ročne, avšak situácia je pre nich stále ťažšie zvládnuteľná a to od doby, kedy sa USA dostali na zostupnú krivku v ťažbe ropy. Produkcia ropy klesá v USA cca 20 rokov a nové ložiská nepribúdajú potrebným tempom, proste už nie sú. Ropa bola hlavným prostriedkom Americkej hegemónie, ale dnes už je situácia iná a USA musia hľadať alternatívy. Jednou z alternatív sú deficitu rozpočty, ale tieto zaviedli USA takmer k okraju priepasti a neustále balansujú na jej hrane. Sú dnes najväčším svetovým dlžníkom.

Keby došlo čírou náhodou k prebudeniu v Európe a táto sa ujala kooperovať s Ruskom, bol by s USA koniec. Aj Európa by sa postupom času dostala ekonomicky pred nich a mohla by sa zbaviť svojho vazalstva. Neustále tu je však hrozba použitia sily a je jasné, že USA by ju s takmer stopercentnou istotou použili. USA so svojou politikou cez NATO a Brusel snaží všemožne zabraňovať možnému silnejšiemu prepojeniu ekonomík Ruska a západnej Európy a to z jediného dôvodu – zachovanie svojej dominancie. Na posilnenie tejto dominancie slúžia aj zmluvy TTP a TTIP, ktoré vo svojom dôsledku násobí Európske vazalstvo. Hovoriť o zvýšení prosperity, zamestnanosti a životnej úrovne cez zmluvu TTIP, je zavádzajúce a propagandistické, bez akéhokoľvek relevantného dôkazu. V prípade USA a jej položenie na lopatky stačí dnes jediné. Všetky platby a ďalšie uzatvárané kontrakty nevykonávať v dolároch a mimo možný vplyv Amerických bánk.

Rusko doteraz svoju politiku nevedie nijako agresívnym spôsobom a skôr vyčkáva, či adekvátnym spôsobom prispôsobuje svoje počínanie tomu Americkému. Je otázkou, čo sa stane, až USA prekročí onú pomyselnú hranicu Ruskej trpezlivosti a vyvolajú konflikt. Snahy o vyvolanie konfliktu sú evidentné. Udalosti na Ukrajine, v Sýrii, či vyvolaná migračná vlna. To totiž nie sú žiadne náhody. V politike náhody neexistujú. Jazýčkom na váhach je aj podplácanie, zradné a falošné Turecko. Pochybujem však, že by v prípade väčšieho konfliktu bolo použité jadrových zbraní.

USA potrebujú Rusko dobiť a jeho územie a suroviny využívať. Pre nich je nežiaduce kontaminovať územia napríklad na sto rokov. Bolo by im potom na nič. Rusko dobíjať USA nepotrebuje, to je surovinovo nezávislou krajinou. To si treba uvedomiť. USA provokujú zámerne v Pobaltských krajinách, na Ukrajine, v KĽDR či v Sýrii, teda vždy mimo obranný perimeter svojej krajiny, čo je tiež jasný zámer, ale aj hlavný ukazovateľ faktu, že USA chcú vojnu, ale nie na svojom vlastnom území. Európa je bohužiaľ pre vojnu najvhodnejším miestom a to z jasne daných príčin. Tými hlavnými sú: solídna dištančná vzdialenosť od USA, pomerne nezaujímavý stav nerastných zásob, slušná koncentrácia ľudí, ekonomický konkurent USA, jadrové elektrárne, rovnaký kontinent s Ruskom. Ostatné príčiny sú už menej významné. Migračné vlna s tým všetkým má tú spojitosť, že je pre USA dôležité narušenie spoločenského poriadku a spoločenských hodnôt v Európe. Týmto dôjde k názorovému rozpolteniu spoločnosti a navyše budú Európania konfrontovaní s vnútorným nepriateľom, čo ich ešte viac oslabí. Táto stratégia nie je až tak zložitá, ako skôr „vyčúraná“.

Nemecký národ by sa mal už tiež prebudiť a pochopiť, že jeho sloboda a demokracia je len štedro dotované pozlátko, ale skutočne slobodným národom nie sú a od konca vojny vlastne nikdy neboli. Dodnes sú okupovanou krajínou Americkými žoldniermi, ktorí strážia, aby sa náhodou neubližovalo islamským votrelcom a aby sa plnilo všetko tak, ako Americká administratíva prikazuje. Nemci by sa mali tvrdo zúčtovať s Angelou Merkelovou a jej poskokmi a vyhnať Amerických okupantov zo svojej vlasti. Od USA by sa mal dištancovať napokon celý okolitý svet.

zdroj: svobodnenoviny.eu