Slovenský premiér Robert Fico odmieta prijímanie moslimských utečencov nielen na základe povinných kvót Európskej únie, ale aj na základe dobrovoľnosti. Podľa svojich slov totiž nedopustí, aby v krajine niekedy vznikla moslimská komunita. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii.

Podľa Fica do Európy tento rok príde na tri milióny migrantov a nezastaví ich ani nepriazeň počasia, ani zimné obdobie. „Odmietli sme, aby sa na základe väčšinového rozhodnutia nútili krajiny prijímať na svoje územie utečencov. Nie je možné prijímať tento diktát,“ podotkol Fico s tým, že celý proces by mal prebiehať na základe dobrovoľnosti.

Pripomenul tiež žalobu, ktorú na súd v Luxembursku vláda praméra Fica podala pred niekoľkými týždňami. „Sme presvedčení, že myšlienka multikultúrnej Európy je nerealizovateľná, je to fikcia, sen, ktorý nefunguje. Nemožno to aplikovať v reálnom živote.“

Slovensko je podľa neho naďalej pripravené figurovať v rade mechanizmov, ktoré majú za následok eliminovať dôsledky migračnej krízy. „Každá krajina, ktorá nás požiada o pomoc, bude vypočutá,“ podotkol Fico s tým, že Slovensko sa nebráni poskytnúť Európskej únii svojich vojakov či inú pomocnú ruku.

Uviedol tiež, že ak to neurobili udalosti v Paríži, tak posledné udalosti v Nemecku by mali ľuďom otvoriť oči. „Pred chvíľou vyšla správa, že nemecká tajná služba ohlásila riziko islamských útokov na západe porovnateľných s útokmi na ‚dvojičky‘ v New Yorku. Nie sú to naše výmysly, opierame sa o spravodajské informácie,“ dodal Fico.

„Myšlienka multikultúrnej Európy zlyhala. Myšlienka integrácie ľudí, ktorí majú iné myslenie a vyznania, nie je možná. Žiadne povinné kvóty sa na slovensku realizovať nebudú,“ zopakoval Fico.

Slovensko podľa premiéra musí byť bezpečné a vyvarovať sa hrozbám, ktoré so sebou migrácia prináša. „Jediná cesta, ako minimalizovať riziká udalostí ako v Paríži alebo v Nemecku, je zabrániť vytvoreniu ucelenej moslimskej komunite. A ten, kto hovorí, že chce rešpektovať povinné kvóty, chce vzik tejto komunity na slovensku,“ dodal premiér.

Nepopiera, že udalosti, ktoré sa stali v Nemecku, sa mohli stať aj v iných krajinách. „My nechceme, aby sa u nás stalo niečo podobné. Aby ľudia, ktorí nepatria na územie Slovenska, obťažovali naše ženy na verejných priestranstvách. Budeme sa prispôsobovať my, alebo sa prispôsobia ľudia, ktorí sem prišli vďaka neregulovanej migrácii?“

Následne Fico oznámil dve razantné zmeny v slovenské politike: „Prvý zásadný posun je, že finančnú pomoc, ktorú alokujeme na finančnú krízu, budeme jasne orientovať predovšetkým na ochranu vonkajšej hranice,“ uviedol Fico s tým, že denne chodí do Európy 1000 – 4000 migrantov aj napriek tomu, že je zima. Financie teda Slovensko poskytne iba na ochranu hranice Schengenu.

„Druhá zásadná zmena sa týka povinných kvót, ktoré sme vždy odmietali. Má byť suverénnym rozhodnutím štátu, koho na svoje územie prijme a koho nie. Vždy sme presadzovali myšlienku dobrovoľnosti. Tu dochádza k zmene. Nielen, že odmietame akékoľvek pokusy o povinnej kvóty, ale ani na základe dobrovoľnosti, na suverénnom dobrovoľnom základe neurobíme žiadne rozhodnutie, ktoré by viedlo k vzniku ucelenej moslimskej komunity na Slovensku, „dodal Fico.

Jeho slová vyvolali odmietavú reakciu Islamskej nadácie na Slovensku, ktorá sa v médiách dlhodobo vyjadruje k otázkam spojeným s islamom. „Sme hlboko znepokojení súčasnými udalosťami (v Nemecku), zároveň ale odmietame priame alebo nepriame spájanie terorizmu alebo sexuálneho násilia s islamom alebo dokonca s moslimskou komunitou na Slovensku,“ uviedla nadácia v dnešnom vyhlásení.

Moslimovia sa podľa vyjadrenia nadácie v súčasnej celospoločenskej atmosfére obávajú o bezpečnosť svojich rodín, najmä žien a detí. Podľa posledného sčítania ľudu žije na Slovensku dvetisíc vyznávačov islamu, neoficiálne odhady hovoria o približne dvojnásobnom počte.

zdroj: zahranicni.eurozpravy.cz

Aká je však skutočnosť?

Slovensko je naďalej pod vplyvom politiky USA. Americký scénar podpory a rozmiestňovania teroristov po Európe sa naďalej s podporou Európskeho parlamentu napĺňa. Hrozba teroristických útokov je aktuálna v štátoch, ktoré by sa snažili oslobodiť od politického vplyvu USA. Nebuďme naivní, že teroristické útoky organizujú bežní občania z nejakého náboženského presvedčenia. Všetko politické zlo, ktoré sa deje, je dôkladne organizované. Teroristická sieť rozmiestňovaná po Európe už čaká na svoje pokyny. Európske územie sa postupne chystá na vojnový konflikt. Patrí do neho bohužiaľ aj Slovensko.

Chránime Slovensko pred teroristami je v súčasnej dobe iba marketingovým vyjadrením, pokiaľ máme hranice otvorené. Ktokoľvek z vytváranej európskej teroristickej siete je schopný dnes prenajať si byt kdekoľvek na Slovensku a čakať na pokyny, v prípade ak by bolo treba. Položme si teda otázku, prečo sa slovenskí ale aj európski politici nezaujímajú o riešenie problému mierovou cestou, hoci takéto riešenie existuje, dokonca boli občanmi na takéto riešenie vyzvaní? ČÍTAŤ VIAC – VÝZVA ZA MIER >>