NEW YORK – Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoj každoročný index korupcie ako súčasť správy o globálnej konkurencieschopnosti. Jeho závery sú založené na prieskume, ktorý sa uskutočnil takmer medzi 15-tisíc vedúcimi pracovníkmi zo 141 ekonomík od februára do júna. Slovensko v ňom dosiahlo katastrofálny výsledok.

Krajiny v indexe korupcie sú zoradené podľa odpovedí v prieskume na nasledujúce tri otázky:

1. Aké časté je vo vašej krajine nezákonné zneužívanie verejných prostriedkov spoločnosťami, jednotlivcami alebo skupinami?

2. Ako vo vašej krajine hodnotíte etické štandardy politikov?

3. Aké obvyklé je pre firmy vo vašej krajine, aby nedokladovali platby alebo poskytovali úplatky?

Numerické odpovede sa pohybujú v rozmedzí od jeden po sedem, pričom jednotka znamená najväčšiu korupciu, sedmička najmenšiu.

Portál Business Insider sa zameral na bohaté krajiny z radov členov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), medzivládnej skupiny vyspelých ekonomík, a zoradil ich do zoznamu podľa miery korupcie. Slovensko si v ňom vyslúžilo druhé miesto, hneď za Mexikom.

Zoznam najskorumpovanejších

11. Slovinsko
Skóre: 3,7

Politická korupcia a zneužívanie verejných prostriedkov sú v Slovinsku závažným problémom. V januári 2013 sa tisíce obyvateľov pripojil ku Komisii pre prevenciu korupcie a vyšli do ulíc. O mesiac neskôr slovinský premiér v úrade skončil a po usvedčení z brania úplatkov mu naparili pobyt vo väzení.

10. Poľsko
Skóre: 3,7

Korupcia v Poľsku bola rozšírená od pádu komunizmu v roku 1989. Zatiaľ čo protikorupčné snahy majú určitý vplyv, medzi obyvateľmi rastú obavy, že neexistuje ozajstná politická vôľa pre kompletné reformy.

9. Južná Kórea
Skóre: 3,5

Korupcia je tu natoľko vnímaná ako veľký problém, že krajina práve zaviedla zákon zakazujúci ľuďom nákup jedla v hodnote viac ako 30-tisíc wonov (cca 24 eur) pre úradníkov verejnej správy, štátnych zamestnancov, novinárov a učiteľov. Tým, ktorí porušujú zákon, by mohli hroziť až tri roky väzenia.

8. Lotyšsko
Skóre: 3,5

Existuje rozšírená obava, že obchod a politika sú v Lotyšsku príliš úzko späté. Tamojší úrad pre prevenciu korupcie vyšetruje prezidenta Lotyšskej banky kvôli nezrovnalostiam vo výkaze ziskov a strát.

7. Španielsko
Skóre: 3,4

Drobná korupcia, ako napríklad úplatky úradníkom, je v krajine pomerne vysoká. V indexe úplatkárstva dosiahla 4,7 bodu. Väčšie znepokojenie však vyvoláva korupcia na vládnej úrovni kvôli zneužívaniu verejných prostriedkov.

6. Česká republika
Skóre: 3,3

Aj tu je korupcia rozšírená. Český expremiér Petr Nečas, ktorý si hovoril „Pán čisté ruky,“ bol nútený odstúpiť v roku 2013 po korupčnom škandále, v ktorom si pre seba nahonobil v prepočte vyše päť miliónov eur a 10 kilogramov zlatých prútov.

5. Grécko
Skóre: 3,2

Hlavným problémom v Grécku je politická korupcia. Deväťdesiat percent domácností verí, že ich politici sú skorumpovaní. Ďalším problémom sú daňové úniky, opisované ako „národný šport“ gréckych politikov, ktoré ročne činia až 30 miliárd eur.

4. Maďarsko
Skóre: 3,1

Korupcia je rozšírená v Maďarsku od pádu komunizmu v roku 1989. Podľa prieskumu prvé slovo, ktoré napadne mladým Maďarom, keď sú o to požiadaní, je práve korupcia.

3. Taliansko
Skóre: 3,1

Politická korupcia zostáva vážnym problémom najmä na juhu krajiny. Politické strany sú hodnotené ako najviac skorumpované inštitúcie v Taliansku, tesne nasledované parlamentom a verejnými činiteľmi.

2. Slovensko
Skóre: 2.7

Veľkým problémom na Slovensku zostáva politická korupcia. Podľa Business Insider „kauza Gorila“ otriasla krajinou v roku 2011 a poukázala na to, že politici, manažéri a úradníci bežne berú úplatky výmenou za súkromné zákazky.

1. Mexiko
Skóre: 2.5

Krajina má na rováši najmä organizovaný zločin, úplatkárske škandály a mediálnu manipuláciu, ktoré značne znížili jej kredit v očiach vlastných obyvateľov, rovnako ako aj sveta.

zdroj: topky.sk