Slovensko nikdy nepatrilo medzi automobilové veľmoci. Prečo nie, keď to vravia naši politici aj média?

Firmy Volkswagen, Kia Motors ani PSA Peugeot Citroën, ktoré na Slovensku pôsobia, nepatria ani nikdy nepatrili Slovensku, čiže slovenským občanom, ako im kedysi patrili všetky štátne podniky vrátane prostriedkov priemyselnej výroby. Z tohoto jednoduchého dôvodu sú nižšie uvedené správy v médiách čistými bludmi!

Skutočná pravda je úplne iná.

Po vopred naplánovanom rozpade Československa a úmyselnej likvidácii a rozpredaja väčšiny štátnych podnikov bez súhlasu občanov, ktorým tieto podniky patrili, sa Slovensko stalo nesebestačným štátom. Zahraničným investorom naši zvolení zástupcovia otvorili dvere a úmyselne im vytvorili dlhodobo podmienky pre využívanie lacnej pracovnej sily a to aj v porovnaní s priemernými európskymi štátmi. Tieto podmmienky bohužiaľ pretrvávajú dodnes. Slovensko je tak lacnou pracovnou silou pre zahraničné automobilky, ktoré Slovensko, čiže občania nikdy nevlastnili, ani vlastniť nebudú. O takomto zámere vedeli organizátori revolúcie 1989, aj politici, ktorí celý proces riadili a aj ho dodnes riadia.

Takýmto spôsobom média ovplyvňujú mienku občanov: