Globalizátori nevidia zmysel v kompletnom zničení celých národov. Sú pre ponechanie určitej časti populácie otrokov nažive, podriadených ekonomike a vrámci ich úzkych klanových záujmov. A to takým spôsobom, že národ nemá ani tušenie, čo sa to vlastne deje.
Robí sa to cez univerzálne peňažné a úverové spoločnosti, za použitia zlodejských úrokových sadzieb, ktoré umožňujú bankérskym klanom z úverových úrokov získať prospech raketovým tempom, bez toho, že by vznikla akákoľvek hodnota pre spoločnosť, zatiaľ čo ostatní ľudia, ich rodiny a celé národy trávia svoj život splácaním dlhov a v podstate sú už otroci.
[clear]

[clear]