Šesť základných princípov celosvetovej manipulácie

thumbnail

Globalizátori nevidia zmysel v kompletnom zničení celých národov. Sú pre ponechanie určitej časti populácie otrokov nažive, podriadených ekonomike a vrámci ich úzkych klanových záujmov. A to takým spôsobom, že národ nemá ani tušenie, čo sa to vlastne deje.
Robí sa to cez univerzálne peňažné a úverové spoločnosti, za použitia zlodejských úrokových sadzieb, ktoré umožňujú bankérskym klanom z úverových úrokov získať prospech raketovým tempom, bez toho, že by vznikla akákoľvek hodnota pre spoločnosť, zatiaľ čo ostatní ľudia, ich rodiny a celé národy trávia svoj život splácaním dlhov a v podstate sú už otroci.Zdieľaj tento článok

Páči sa Vám Pán Občan?


Chceme MIER, pridaj sa >

Čo si o tom myslíte? komentujte :)

Komentáre

  1. Marcin píše:

    Ad MR: Ač se v kauze tzv. justičned mafie klonedm k ze1věru, že předpad byl Dr. Ceplovi odebre1n nedůvodně a sve9volně, na citovane9m psoputu daS mi při komparaci s poznatky obvykle9 advoke1tned praxe přijdou podivne9 některe9 věci.1) Rychlost - jsem si vědom toho, že daS smed upřednostňovat jednotlive9 kauzy. Přesto se však domnedve1m, že toto upřednostněned mused bfdt důvodne9 s ohledem na všechny okolnosti předpadu. U Melče1ka to bylo vcelku jasne9, zde to neche1pu. Meritorně se jedne1 o předpad, v němž nikomu "o nic nejde" a můžou klidně počkat. Zne1m kauzy lided, co přišli o střechu nad hlavou a daS neshledal důvodu jakkoli pospedchati. Děle1 to na mne dojem (hodnotovfd soud), že to je zase nějake9 kre1sne9 pře1telstved někoho s někfdm.2) Opomenuted předčasnosti stedžnosti. Zde se patřed předeslat, že podle mě ta stedžnost předčasne1 nened, k ze1sahu již došlo. Nicme9ně zkušenosti s daS ředkajed, že daS me1 tendenci označovat za předčasne9 všechno, co předche1zed meritornedmu rozhodnuted věci, a ředke1, že "si nened na co stěžovat, když vlastně nened ještě vůbec jasne9, jak to cele9 dopadne." Typicke9 jsou odmedtačky na stedžnosti do kasačnedch rozhodnuted NS s pevnfdm pre1vnedm ne1zorem, kde daS opakovaně neslyšed na vfdtky stěžovatelů, že ne1sledujedced ředzened u obecnfdch soudů je ve světle ze1vazne9ho ne1zoru formalisticke1 maškare1da. Zaujalo mne, že v tomto předpadě najednou nic předčasne9ho nened - a plated-li obecnfd statistickfd ze1věr, že předvole1nka k jedne1ned = vyhovujedced ne1lez, bude i vyhověno. Nemohu si pomoct, ale cele9 to na mě (hodnotedced soud) děle1 dojem, že někteřed to prostě majed na daS dobrfd.