Ako píšu „Argumenty týždňa“ je to už viac ako sto rokov, čo Rusko vedie nevyhlásenú vojnu. Vojnu proti svetovým finančným klanom, ktoré kvôli úplnému a konečnému víťazstvu nad nami používajú všetky metódy: podplácanie, vydieranie i vraždy. Málokto napríklad vie, že Federálny rezervný systém USA je v skutočnosti produktom notoricky známych Rotschildovcov. A ako sa ukázalo, je navyše založený na ruskom zlate.

Dopisovateľ vydania „Argumentov týždňa“ sa stretol so Sergejom Želenkovom, historikom cárskej rodiny, ktorý sa už viac ako štvrť storočia ponára do súkromných i verejných archívov a stretáva sa s potomkami tých, ktorí na prelome 19. a 20. storočia boli v samotnom centre udalostí . Nedávno sa so Sergejom Želenkovom stretol aj dopisovateľ internetových novín „Prezident“.

Alexander a Lincoln podľahli Rotschildovi

Významný bol rok 1862 od narodenia Krista. Ruské impérium sa po porážke v Krymskej vojne začalo „dvíhať z kolien“. V Novgorode prebiehali oslavy tisíce rokov od vzniku Ruska. Sotva pred rokom bolo zrušené nevoľníctvo. Začínajú revolučné vojenské reformy. Alexander II. získava svetovú známosť. Nazývajú ho a odteraz navždy ho nazývať budú cárom-osloboditeľom.

V tú istú dobu sa tajne zo všetkých kútov veľké a obrovské ríše na základe osobitného nariadenia imperátora schádzajú na Krym, presnejšie v Sevastopole, podivné vojenské kolóny. Zvyčajne to sú jeden alebo dva kryté vozne obklopené päťdesiatimi vybranými kozákmi.

„V mene cára,“ – volajú, keď si menia kone v hostincoch.

„Snáď nie zase vojna?“ – Križujú sa roľníci.

Bolo to však jednoduchšie: na Krym sa viezlo zlato ríše. Čakala ho dlhá cesta, do hôr Španielska. Medzitým na druhej strane sveta, v Amerike, zúri občianska vojna Severu proti Juhu. Prezident-idealista Abraham Lincoln tam bojoval nielen s otrokármi, ale tiež s európsko-anglickým bankovým klanom Rotschildovcov, ktorí aktívne pomáhali Juhu na pokyn svetovej intrigánke-kráľovnej Viktórie. V Londýne na to neradi spomínajú, ale ako sa hovorí, z piesne slová nevymažeš.

„Alexander a Lincoln sa zhodli na spoločnom nepriateľstve k Rotschildom, ktorých nezbedné rúčky sa ponorili nielen do európskej, britskej a americkej ekonomiky, ale aj do medzinárodnej politiky. Radili ako Washingtonu, tak aj Petrohradu, podplácejúci pri tom politikov aj vysokých úradníkov oboch strán. Osamelé štáty sa jednému z najväčších finančných klanov nedokázali finančne postaviť. Vtedy sa obaja vládcovia rozhodli vytvoriť spoločný rusko-americký trust, za ktorého prostriedky by bolo možné podporiť dynamickejší rozvoj ekonomiky oboch krajín. Pritom ako Alexander, tak aj Lincoln mali voči Rotschildovcom aj osobné výhrady. Ale platilo to aj obrátene – aj títo finančníci videli v americkom prezidentovi svojho nepriateľa číslo jeden za jeho odmietnutie obnoviť zvláštnu Centrálnu banku Ameriky a zaviesť do nej zlatý ekvivalent dolára, pri čom veľká časť svetového zlata už patrila Rotschildovcom, „- rozpráva historik cárskej rodiny Sergej Želenkov.

Je zaujímavé, že Rotschildovci financovali nielen Juh skrz svoju parížsku banku, ale aj Sever, cez banku londýnsku. Medzitým sa tento klan pokúsil založiť aj nimi kontrolovanú centrálnu banku v Rusku, ale Alexander II. ich plány zmaril.

Ruský monarcha sa však neobmedzil len na prejavenie sympatií svojmu zaoceánskému kolegovi. Z jeho najvyššieho nariadenia k brehom Ameriky, presnejšie San Francisca, 7. novembra 1863 priplávala eskadra ruskej imperátorskej morskej flotily pod velením kontraadmirála Stepana Lesovského. Vzápätí za ním zakotvila aj Tichomorská eskadra admirála Andreja Popova. Celým svetom prebehli hlasné hrozby ruského imperátora: „V prípade, že Anglicko a Francúzsko poskytnú vojenskú alebo akúkoľvek inú pomoc Juhu, Rusko to bude chápať ako vyhlásenie vojny.“ Londýn i Paríž boli ticho.

Kým prebiehali medzinárodné hrátky, na Kryme sa zhromaždilo takmer 50 ton zlatých prútov určených na vytvorenie rusko-amerického trustu. Loďami Ruskej spoločnosti pre dopravu a obchod (ROPiT) bolo zlato za sprievodu špeciálnej vojenskej jednotky 19 ľudí vybraných osobne samovládcom celého Ruska – prevezených do zvláštneho trezoru v španielskych horách. Celú operáciu riadil úradník pre zvláštne účely z ministerstva vnútorných záležitostí a civilného poradcu Platon Kuskov.

Ale celý projekt už sa nepodarilo uskutočniť. V divadle bol zavraždený Abrahám Lincoln a o niekoľko rokov neskôr na následky ďalšieho atentátu zomrel aj Alexander II. Zlato zostalo v Španielsku. Bola to náhoda, že obaja nepriatelia Rotschildovcov boli zavraždení a tým otvorili klanu cestu k svetovej finančnej nadvláde?

Ruský cár Nikolaj II. – Zakladateľ OSN

O aké spoločné projekty išlo, už nie je známe. Archívy z tej doby boli riadne vyčistené. Avšak historici tvrdia, že niektoré originály dohôd medzi Ruskom a Amerikou sú doteraz ukryté v súkromných archívoch niektorých ruských potomkov účastníkov oných udalostí. V cárskych archívoch boli uložené iste.

V utorok 14. mája (podľa juliánskeho kalendára) 1896 v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v moskovskom Kremli prebehla korunovácia Nikolaja Alexandroviča II. na ruský trón spolu s imperátorkou Alexandrou Fjodorovnou. Na trón nastúpil po tom, čo sa mu dostalo toho najlepšieho možného vzdelania, v tom najlepšom slova zmysle ambiciózny imperátor.

Aj keď do začiatku 1. svetovej vojny chýbalo ešte celých 18 dlhých rokov, Nikolaj chápal, že je nevyhnutne nutné vytvoriť nadnárodnú štruktúru, ktorá by pomohla uhládzať nielen politické, ale aj ekonomické spory medzi mocnosťami. Už o tri roky neskôr po iniciatíve Nikolaja II. prebehla v neutrálnom Haagu prvá mierová konferencia. Okrem otázok obmedzenia zbrojenia na nej bolo rozhodnuté o vytvorení Haagskeho arbitrážneho súdu. Princípy uložené do jeho podstaty pred viac ako 100 rokmi sú považované za nedotknuteľné doteraz. Druhá konferencia bola zvolaná v roku 1907 opäť na základe iniciatívy imperátora Nikolaja.

„V roku 1904 skupina predstaviteľov 48 štátov (obdobne ako dnes ju možno nazvať G-48) na tajnom zasadnutí v Paríži schválila postup vytvorenia Medzinárodného finančného systému (IFS) a Svetového zdroja financií. Po konzultáciách s vedúcimi predstaviteľmi ostatných krajín, účastníkov konferencie v Haagu – o návrhu Nikolaja II. bolo rozhodnuté o vytvorenie Spoločnosti národov (dnes Organizácia Spojených národov). Kvôli zabezpečeniu obchodných vzťahov medzi krajinami bolo rozhodnuté vytvoriť na základe Ligy národov jednotnej svetovej finančné centrum s vlastnou menou.

Kvôli vytvoreniu „zlatého poolu“ Ligy národov vložilo Rusko skrze bankára domu Rotschildovcov do „základného imania“ MFS 48,6 ton zlata doteraz ukrytého v Španielsku. Polovica bola dopravená do trezoru vo Fort Knox na území USA. Druhá polovica skončila v podzemných trezoroch na ostrove Mallorca, ktorý je doteraz súčasťou autonómneho spoločenstva Baleárskych ostrovov. Avšak podľa dokumentov, ktoré strany podpísali, všetko zlato má byť uložené v New Yorku. Touto dodávkou ruského zlata do USA v rokoch 1904 – 1912 Ruské impérium získalo práva na aktíva v „zlatom poole“ vo výške 52 miliárd dolárov v zlate, „- pokračuje vo svojom fascinujúcom príbehu Želenkov.

Ale Rotschildovskí finančníci obohrali „v zlatom poole“ aj Nikolaja a ďalších účastníkov konferencie G-48. Potom, čo zafinancovali volebnú kampaň amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, dva dni pred Vianocami v roku 1913 ho doslova prinútili previesť do ich súkromného vlastníctva Federálny rezervný systém (FED), vytvorený miesto Svetového finančného systému založeného na „zlatom poole“. Z toho dôvodu podiel FEDu z 88,8% doteraz patrí Rusku a zvyšných 11,2% predovšetkým čínskym príjemcom pod dohľadom vnuka posledného čínskeho cisára z dynastie Čching John Lee.

Dokumenty o FEDu nezhoreli v UNION

„V súčasnosti sa z troch ruských exemplárov dohody o zlate vloženom do FEDu nachádzajú na území našej krajiny dva. Jeden – na tajnom mieste v Nižněgorodskej oblasti. Druhý u významného činiteľa sovietskej epochy. Tretí je pravdepodobne v jednej zo švajčiarskych bánk, „- hovorí Želenkov. Na tom istom tajnom mieste v Nižnegorodskej oblasti sú aj dokumenty z cárskeho archívu, medzi ktorými je aj 12 „zlatých“ alebo skôr vzhľadom na ich históriu „krvavých“ certifikátov. Ak by boli zverejnené, svetová finančná hegemónia USA a Rotschildovci sa zrútia a naša krajina dostane ohromné ​​peniaze a všetky možnosti rozvoja, akonáhle ju prestanú dusiť spoza oceánu, „, je presvedčený historik.

FED dlhuje Rusku a Číne 1.000 ton zlata

Medzi Amerikou a Ruskom boli podpísané dohody o odovzdaní nášho zlata nie ako darčeka, ale povedzme na prenájom. Na dobu 100 rokov, ktoré ubehli v roku 2013. Pritom je v dohodách zvlášť vyznačený bod, že úroková sadzba za použitia 48,6 ton zlatých rezerv bude činiť 4% ročne. To znamená, že ročne má FED prevádzať do Ruska a Číny 4%. Je však potrebné povedať, že percentá neboli nikdy vyplatené.

Dohody boli spísané v šiestich vyhotoveniach, tri z nich boli uložené v Amerike, tri boli odovzdané Rusku. Zároveň bolo vytvorené 12 „zlatých“ certifikátov (na 48,6 ton) na doručiteľa. Certifikáty boli odovzdané ruskému cárovi. Ten ich dal na úschovu Grigoriju Rasputinovi. Z akého dôvodu, to mi nie je známe, ale Nikolaj pokladal mnícha Grigorija za človeka, ktorý netúži po svetskom blahobyte. Krátko pred svojou rituálnou vraždou Rasputin akoby v predtuche smrti certifikáty cárovi vrátil. Ten ich podľa jednej verzie rozdelil medzi najspoľahlivejších členov rodiny, podľa inej ich odovzdal do úschovy Petru Nikolajevičovi Dolgorukému, ktorému bol kmotrom, „- rozpráva pán Želenkov.

Potom bol na tieto certifikáty uskutočnený skutočný lov. Veď by v podstate akýkoľvek ich držiteľ mohol zničiť finančné impérium Rotschildovcov! Mimochodom v tú dobu, kedy v dome Jusupových vraždili Rasputina, na Gorochovej, kde býval, prebiehala veľmi dôkladná prehliadka. „Dokonca boli odpárané poťahy stoličiek a kresiel, roztrhané vankúše, rozbité skrine,“ – píše sa v novinách z tej doby. Ale samozrejme sa nič nenašlo, certifikáty boli už v držbe cárskej rodiny.

„Je mi súdené, že čoskoro zomriem v hroznom utrpení, ale bude to pre záchranu mojich drahých panovníkov a svätej Rusi,“ – prorokoval nedlho pred svojou vraždou Rasputin. Proroctvo sa naplnilo.

Revolúcia ako pomsta dlžníka Rotschilda

Karol Marx napísal vo svojom diele „Kapitál“: Zaistite kapitálu zisk 10% a zostane ľahostajným, pri 20-tiprocentnom zisku ožije, pri zisku 50% je pripravený si zraziť hlavu, pri 100% pošliape akékoľvek ľudské práva a pri 300 percentuálnom zisku neexistuje žiadny zločin, ktorý by sa neodvážil spáchať, aj keby mal visieť.

„Po neúspechu s Rasputinom bolo jasné, že bez odstránenia Nikolaja a všetkých jeho príbuzných ohrozenie FEDu a Rotschildovcov bude trvať večne. Cez bankové domy bratov Rjabušinských, Poljakových, Rafavoličov a Životovských (strýkovia Leva Trockého) bola zafinancovaná najprv Februárová a potom Októbrová revolúcia. Pravou rukou Rotschildovcov v Rusku bol podpredseda Štátnej dumy, Slobodomurár a kadet Nikolaj Nekrasov. Dirigoval prakticky všetky bankové domy tým, že im umožňoval prístup k západným kreditom cez svoje spojenie. Neskôr v roku 1939 bol uväznený. Pri výsluchoch rozprával všetko o financovaní Februárovej aj Októbrovej revolúcie (protokoly výsluchov sú utajené dodnes).

Po prvej revolúcii rodinu imperátora poslali do Tobolska. Po druhej do Jekaterinburgu. Z Tobolska časť cárskych archívov, vrátane troch exemplárov rusko-americkej dohody a 12 „zlatých“ certifikátov dokázal vyviezť a uschovať náčelník ochrany cára Jevgenij Kobylinský, „- pokračuje Želenkov.

„V chaose občianskej vojny a následného boja o moc v sovietskej zástere si nikto na ruské zlato ukryté v amerických úložiskách nespomenul. A kde sú k nemu dokumenty, nikto nevedel. Ale už koncom 30. rokov minulého storočia sa téma opäť vynorila. Stalin veľmi dobre chápal, že krajina stojí na kraji novej veľkej vojny. A akákoľvek vojna, to sú financie, financie a ešte raz financie. Podľa niektorých správ však, ale nie oficiálne potvrdených (archívy boli za Chruščova prakticky úplne zničené) približne v rokoch 1936 – 1937 sa sovietsky predstaviteľ Viačeslav Molotov zaoberal myšlienkou vystúpiť na zasadnutí Ligy národov a povedať celému svetu o dlhoch USA voči Sovietskej republike. To by spôsobilo grandiózny medzinárodný škandál. A tak veľmi „vhod“ bol v roku 1939 ZSSR z tejto medzinárodnej organizácie, údajne za vojnu s Fínskom vylúčený. Potom vypukla Veľká vlastenecká vojna. V roku 1953 umrel Stalin. A úvahy o splácaní dlhu opäť utíchli.

Centrálna banka Ruska ako filiálka FED USA

V povojnovom období až do rozpadu Zväzu a tiež v našej dobe finančné impérium Rotschildovcov (a im patriaceho klanu FED USA) posilňovalo svoju svetovú nadvládu. Prakticky všetky štátne, ale aj súkromné ​​banky sveta sú súčasťou systému „LIBOR“. To znamená, že odpočítajú na im neznámy účet 4% ročného zisku. Všetky tieto triliónové prostriedky sa usadzujú na účtoch klanu Rotschildovcov. Mimochodom suma „LIBOR“ existuje aj v Centrálnej banke Ruska. Netají sa to, ale tiež nezdôrazňuje. Status CB RF je fakticky tak nepochopiteľný a tak zmätený, že mnohí nezávislí ekonómovia ju nazývajú ruskou filiálkou FEDu.

Na svete je len niekoľko centrálnych bánk štátov, ktoré sa skutočne javia byť štátnymi a nie „súkromnými Rotschildovskými kšeftíkmi“. Je to Sýria, Venezuela, Kuba, Irán a Vietnam. Maďarsko pred niekoľkými rokmi len naznačilo pokus o znárodnenie svojej centrálnej banky a okamžite dostalo po prstoch pozoruhodnou formulkou: „Za narušovanie demokracie“.

Občas vyšší management niektoré veľké banky nezasvätené do intríg „madridského dvora“ sa vzbúria a prestanú posielať peniaze nevedno komu. Potom sa vedenie takej neposlušnej banky ukáže na čiernom zozname. A následne „náhodou zomiera prirodzenou smrťou“. Za niekoľko posledných rokov sa viac ako šesťdesiat veľkých západných bankárov z toho či onoho dôvodu vydalo do najlepšieho z možných svetov. “

„V roku 2006 sa dostal na stôl vrchnému veleniu našej krajiny oficiálny dokument FEDu o tom, že od roku 1913 do roku 2006 bola na účet“ LIBOR „zo svetovej ekonomiky“ odklonená „suma s veľa nulami. Je vôbec v matematike pre takú sumu termín?

Kvôli lepšej kontrole svojich peňazí skrz Kongres a Senát USA bolo v januári 1995 „istými silami“ rozhodnuté o vytvorení suverénnej medzinárodnej organizácie Department medzinárodnej finančnej kontroly (OITC). Spoločnosť má centrálu v Thajsku a filiálky po celom svete. Kvôli realizácii akýchkoľvek infraštrukturálnych projektov, v ktorom prebieha presun valút cez hranice, je potrebný súhlas OITC. Potom ešte existuje BISbanka v Bazileji. Cez ňu idú všetky veľké medzinárodné platby. Napríklad keď Ukrajina platí Rusku za plyn, platba prebieha cez túto banku. A hádajte, kto to kontroluje? „- Kladie rečnícku otázku historik cárskej rodiny.

Neruští cári Ruska Marja a Georgij Hohenzollern

Neruskí "ruskí" cári Georgij a Marja Hohenzollern spolu so Svetlanou Medvedevovou

Po neúspešných pokusoch o krádež sa klan Rotshildovcov rozhodol ísť inou cestou. Bolo rozhodnuté nájsť dediča aktív FEDu, ktorí by sa po tom, čo by boli uznaní za legitímne, svojich práv vzdali a prenechali ich v prospech darcov. Na túto úlohu boli vybraní takzvaná „veľkokňažná“ Marja Vladimirovna a jej potomok Georgij.

„Za prispenia Borisa Nemcova a Pavla Borodina boli Marja a jej syn predstavení na dvore Borisa Jeľcina. „Píár“ za západné peniaze bol grandiózny. A aj po odchode z kremeľskej „rodiny“ drží Marja Vladimirovna na pulze ruskej politiky ruku. Lieta po celej krajine na súkromnom lietadle z letky „Rossia“ Dmitrija Medvedeva. Stretáva sa s gubernátormi, s plnomocnými predstaviteľmi rôznych organizácií, vyššími zástupcami Ruskej pravoslávnej cirkvi, Štátnej dumy a ďalších štátnych inštitúcií. Zaujímavé je, že kríž pravoslávneho monarchu na krku „následníčka“ zaregistrovaný nebol, zato prakticky vždy má brošňu ako Madeleine Albrightová, „- hovorí Želenkov a ukazuje fotografiu. „Vlastne prečo by nenosila brošňu hlavného zástancu protiruskej politiky? Veď otec Marie Vladimirovnej – veľký knieža Vladimír Kirilovič Romanov – nosil titul SS-obergruppenführera. A do posledných dní bol v bunkri Hitlera, velil jemu podriadeným vojskám KIAF (Zbor imperátorskej armády a flotily). Len pár dní pred Víťazstvom sa mu podarilo utiecť do Lichtenštajnska. A dve jej tety (sestry Vladimíra) mali za muža vysoko postavených nacistických dôstojníkov – pilota a námorníka. “

Historik tiež tvrdí, že v roku 2013 na ostrove Malta Máriu Vladimirovnu, čoby „legitímnej dedičky a nástupkyne“ Nikolaja II. malo byť odovzdané právo na jeho majetok, vrátane troch „amerických“ exemplárov dohody. Kvôli tomu sa na ostrove zišli predstavitelia popredných krajín sveta, ktoré v začiatku minulého storočia podpísali dokumenty o reformovaní Svetového finančného systému. Ale ruským špeciálnym službám sa podarilo túto udalosť narušiť tým, že prítomným včas vyzdvihli informácie o nacistickej minulosti otca „následníčky“. Ale podobných pokusov bude ešte veľa. Cieľ svätí všetky prostriedky.

Poznámka Sergeja Želenkova:
Potom, čo vyšla táto stať v novinách Tvrdenia týždňa, zhorela knižnica INION a konkrétne celý archív Ligy národov, OSN a Kongresu USA a nasledujúceho dňa v New Yorku zhorela rovnaká knižnica s rovnakými dokumentmi. Popremýšľajte – je to náhoda?

zdroj: svetkolemnas.cz