Nezastaví nás ani Washington, ani Brusel, tvrdí minister Lavrov.

Moskva – „Ruský svet“, tak sa nazýva program na podporu ruských krajanov po celom svete, ktorý sa v USA aj na pôde Európskej únie stretol s vysloveným odporom. Uviedol to ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.

„Zdôraznenie mnohostrannej podpory Ruského sveta je bezpodmienečnou prioritou pre ruskú politiku, ako sa uvádza aj v Koncepcii zahraničnej politiky Ruskej federácie. Ako opakovane zdôraznil prezident Vladimír Putin, budeme aj naďalej energicky obhajovať práva našich spoluobčanov s využitím všetkých prostriedkov v rámci medzinárodných práv,“ uviedol ruský politik v článku pre noviny Rossijskaja gazeta.

„Ruský svet sa oveľa viac konsolidoval vďaka spolupráci s demokratickými štruktúrami na regionálnej, národnej i globálnej úrovni. Protiruské podujatia organizované Washingtonom či Bruselom nedokázali nijako ovplyvniť naše vzťahy s rusky hovoriacimi komunitami na celom svete, ich reakcie na tieto podniky jasne vyjadrili podporu Ruska,“ píše sa naďalej v článku.

Lavrov svoju stať v tlači uverejnil pri príležitosti V. Svetového kongresu krajanov v zahraničí, ktorý sa začne tento týždeň v Moskve. Ďalej zhrnul výsledky vládnej pomoci zamerané na celosvetové zjednotenie etnických Rusov, koordináciu ich programov so štátnymi uzneseniami. Dodal, že ruská vláda úspešne implementuje plán, vypracovaný komisiou pre záležitosti krajanov v zahraničí v rokoch 2013-2014 a tiež schválila podobu nového akčného plánu na roky 2015-2017.

Lavrov uviedol, že počet príslušníkov ruskej komunity v zahraničí tvorí odhadom 30 miliónov, čo je jedna z najväčších štyroch diaspór (ľudia alebo etnická populácia, prinútená emigrovať zo svojej domoviny). Ako minister uviedol, do vládneho programu sú zahrnuté aj opatrenia týkajúce sa podpory kultúry a tradícií iných národov, napríklad Židov či Tatárov.

V. Svetový kongres krajanov v zahraničí sa začne v Moskve vo štvrtok 5. novembra 2015, očakáva sa účasť viac ako 400 delegátov zastupujúcich rôzne organizácie z 97 krajín. Na kongrese vystúpia aj najvyšší predstavitelia ruských federálnych agentúr a regionálnych orgánov. „Som presvedčený, že spoločným úsilím úspešne naplníme všetky súčasné úlohy pri objavovaní obrovského potenciálu Ruského sveta,“ želá si Lavrov.

zdroj: eurozpravy.cz