Select Page

Tento týždeň sa zapíše do dejín svetovej energetiky. V nemeckom inštitúte Maxa Plancka bol po 19 rokoch výskumu a príprav spustený fúzny reaktor Wendelstein 7-X. Vedcov sa podarilo stabilizovať héliovú plazmu na desatinu sekundy a do budúcna sa budú pokúšať udržať plazmu z vodíka počas niekoľkých desiatok minút, čím by začal proces k trvalej dodávke tehto nekonečného zdroja energie. Kým sa však dočkáme v našich zásuvkách elektriny z termojadrovej fúzie, potrvá to ešte pár desiatok rokov.

Pozrite si video z konštrukcie fúzneho reaktora

Z praktického hľadiska však má ďaleko väčší význam začiatok komerčného využívania množivého reaktora BN-800 v ruskom Belojarsku a jeho pripojenie do siete, ktoré sa udialo 10.10.2015. Tento reaktor má, ako už názov napovedá, záhadnú vlastnosť. Produkuje viac paliva, ako do neho vložíte…

Ide o to, že ako palivo sa v atómových elektrárňach založených na štiepení uránu, používa vzácny izotop uránu U-235, ktorého je v prírode len obmedzené množstvo, alebo plutónium Pu-239, ktoré sa však v prírode prakticky nevyskytuje a je pripravované umelo. Ďaleko častejší je však urán U-238, ktorého zásoby nám vystačia celému ľudstvu na niekoľko tisíc rokov a v prípade použitia iných rádioaktívnych prvkov ako je tórium, dokonca na desiatky tisíc rokov. U-238 sa však na produkciu energie využiť nedá. Ruským technikom sa podarilo pomocou rýchlych neutrónov dosiahnuť v reaktore naplnenou zmesou U-235 (Pu-239) a U-238 stabilnú premenu uránu U-238 na Pu-239, čiže výsledkom štiepneho cyklu je viac materiálu na výrobu energie ako sa do neho vloží.

Rusko je zatiaľ jedinou krajinou, kde sa využitie množivých reaktorov a ich zapojenie do praxe podarilo prekonať a BN-800 je reaktor, ktorý už stráca prívlastok experimentálny. Týmto svet dostáva do vena z hľadiska rozvoja civilizácie v dlhodobom meradle extrémne silný a skoro nekonečný zdroj energie a Rusko zas získava náskok vo výskume jednu až dve generácie pred mnohými vyspelými krajinami západného sveta.

Ďalšou krajinou, kde sa podarí niečo obdobné nie je Amerika, alebo Nemecko. Po Rusku druhý významný množivý reaktor odovzdá India, kde tento rok začali prípravy na spustenie vlastného 500MW reaktora a v ďalších rokoch sa plánuje postavenie ešte dvoch. Pre Indiu majú atómové reaktory na báze rýchlych neutrónov veľký ekonomický význam, kvôli tomu, že vlastní obrovské zásoby energeticky neaktívneho Tória Th-232, ktoré sa však v množivom reaktore môže premeniť na urán U-233. Tento izotop je už ďalej využiteľný v klasických typoch atómových elektrární ako zdroj energie a tepla

zdroj: medzicas.sk