Ruské Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo návrh vyhlášky, v ktorej sa „poruchy pohlavnej identity“ a „duševné poruchy a poruchy správania súvisiace so sexuálnym vývojom a orientáciou“ prirovnávajú k chorobám, ktoré je potrebné liečiť.

Podľa mskagency.ru a ďalších informačných zdrojov, ministerstvo zdravotníctva Ruskej federácie pripravilo návrh vyhlášky, ktorý vnáša zmenu do „Postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri duševných poruchách a poruchách správania“.

V súlade s týmto dokumentom sa navrhuje v psychiatrických liečebniach zriadiť sexuologické ambulancie, kde budú musieť absolvovať liečbu osoby, „ktoré trpia poruchou pohlavnej identity, sexuálne preferencie a poruchami spojenými so sexuálnym vývojom a orientáciou“.

Tento dokument bol zverejnený na federálnom portáli návrhov normatívnych právnych aktov 19. februára.

„Sexuologická ordinácia je určená na poskytovanie pomoci tým, ktorí trpia: sexuálnymi dysfunkciami, ktoré nie sú spôsobené organickými poruchami alebo chorobami, a tiež sexuálnymi dysfunkciami zmiešaného pôvodu; poruchami pohlavnej identity; poruchami sexuálnej preferencie; psychologickými a behaviorálnymi poruchami spojenými so sexuálnym vývojom a orientáciou; rodinne-sexuálnymi disharmóniami „, uvádza sa v návrhu.

Liečba v týchto ordináciách znamená „účasť spolu s psychiatrom na realizáciu súdneho núteného opatrenia lekárskeho charakteru u osôb, ktoré trpia pedofíliou; vymedzenie indikáciou pre zmenu pohlavia v osobných dokumentoch; a tiež posúdenie dočasnej pracovnej neschopnosti „.

Okrem toho budú zamestnanci ordinácie povinní viesť „zdravotne-vzdelávacie, poradenskú a preventívnu činnosť v oblasti formovania sexuality v detstve a dospievaní a sexuálnej výchovy“.

Pripomeňme, že v roku 1990, bola homosexualita vylúčená z desiatej revízie medzinárodnej klasifikácie chorôb WHO (MKN-10), a preto už nie je považovaná za chorobu.

Diagnóza egodystonickéej homosexuality v MKN-10 sa zachovala, označuje sa ako „túžba pacienta zmeniť svoju sexuálnu orientáciu vzhľadom k pridruženým psychickým a behaviorálnym poruchám“. Inými slovami, za duševnú poruchu sa v súčasných dokumentoch prijatých WHO nepokladá homosexualita, ale s ňou spojený duševný nepokoj homosexuálnych pacientov, v ktorého následku u nich môže nastať túžba zmeniť orientáciu.

V nadväznosti na rozhodnutie svetovej zdravotníckej organizácie homosexualita už nie je považovaná za patológiu v mnohých krajinách vrátane Ruska. Nominálne vzaté, dokument MZ RF nie je v rozpore s MKN-10, ale de facto vytvára podmienky pre patologizáciu homosexuality a nútenú „liečbu porúch sexuálnej orientácie“ napríklad u mládeže, ktorá v období dospievania začína vnímať, že je priťahovaná k osobám rovnakému pohlaviu.

zdroj: ac24.cz