Fico vážne obvinil Matoviča: Je to daňový podvodník, cez bieleho koňa prepral 122 miliónov. Premiér Robert Fico na tlačovej konferencii obvinil šéfa OĽaNO, že fiktívne previedol svoju firmu RegionPress na bieleho koňa.

Premiér Robert Fico dnes vážne obvinili šéfa OĽaNA Igora Matoviča, že je daňovým podvodníkom a cez bieleho koňa „prepral“ 122 miliónov.

Podľa premiéra Matovič fiktívne previedol svoju firmu regionPRESS 14. augusta na pána Vandáka, ktorý bol v tej dobe jeho zamestnancom. Podľa Fica bola na 15. augusta, čiže na druhý deň, Matovičovi nahlásená daňová kontrola.

„Výsledok bol, že mal prevedených 122 miliónov na svojom súkromnom účte, že mal úplne zlikvidované účtovníctvo za roky konania podniku Igor Matovič – regionPRESS, aby daňové úrady nemali šancu byť úspešné pri vymáhaní pokút a kontrole jeho podnikania,“ tvrdí Fico, podľa ktorého je toto čistý podvod, likvidácia účtovníctva a použitá metóda bieleho koňa.

V dôkazoch, ktoré médiám predostrel premiér, sa uvádza, že „dňa 10.10.2008 daňovník Igor Matovič telefonicky oznámil, že odstúpil od zmluvy o predaji podniku zo dňa 14.8.2008. Kupujúci mu prisľúbil, že predmetné doklady mu vráti a privezie na prevádzku na Študentskú ulicu do Trnavy dňa 13.10.2008 po 12.00 hodine, kde bude prebiehať výkon kontroly.“

Predseda vlády predložil novinárom ako dôkaz fotokópie zmluvy o predaji podniku, úradného záznamu a zápisnice o ústnom pojednávaní z Daňového úradu v Trnave.

„Predkladáme kúpnu zmluvu, ktorá potvrdzuje cenu 122 miliónov a to, že mali byť tieto peniaze prevedené na súkromný účet,“ skonštatoval Fico.

Zmluva má podľa jeho slov potvrdiť aj to, že priamo v nej bol kupujúci upozornený na daňovú kontrolu a že preberá celé účtovníctvo firmy za roky 1997-2008.

„Predkladáme tiež výpoveď Vandáka na daňovom úrade, kde potvrdzuje, že účtovníctvo spoločnosti skončilo v zbere papiera a úradný záznam z daňového úradu potvrdzujúci, že Matovič od kúpnej zmluvy odstúpil, čím v podstate uzatvoril celý kruh,“ uzavrel Fico.

Šéf OĽaNO Igor Matovič sa k obvineniam vyjadrí o 15.00 hod.

Zápisnica

Tri doklady

Fotokópia zmluvy o predaji podniku, fotokópia zápisnice o ústnom pojednávaní na Daňovom úrade Trnava a fotokópia úradného záznamu Daňového úradu Trnava sú dokumenty, ktoré po dnešnom brífingu v súvislosti s minulým podnikaním poslanca Igora Matoviča (OĽaNO–NOVA) predložil premiér Robert Fico (Smer-SD).

Prvým dokladom je fotokópia Zmluvy o predaji podniku, ktorá bola podpísaná v Trnave dňa 14. augusta 2008. Uzavretá bola medzi Igorom Matovičom – regionPRESS ako predávajúcim a Pavelom Vandákom ako kupujúcim.

Predmetom zmluvy boli hnuteľné veci, práva k finančným prostriedkom, pohľadávky, ako aj všetky ostatné práva, povinnosti, nároky a záväzky predávajúceho, ktoré súviseli s prevádzaným súborom majetku podniku. Konkrétne malo ísť o veci a práva špecifikované v prílohách zmluvy, tie však súčasťou predložených dokumentov nie sú.

Kúpnu cenu stanovili dohodou na 122.000.000 Sk. Strany sa podľa zmluvy dohodli na dvoch splátkach, prvá vo výške 121.000.000 Sk mala byť zaplatená bezhotovostným prevodom v deň podpísania zmluvy. Druhá splátka kúpnej ceny vo výške 1.000.000 Sk mala byť zaplatená v hotovosti najneskôr v druhý deň po podpísaní zmluvy.

Matovič používa bielen kone, tvrdí premiér

V samotnej zmluve sa spomína daňová kontrola, ktorá sa mala uskutočniť 15. augusta 2008. Kupujúci sa zaviazal umožniť kontrolu a poskytnúť daňovému úradu potrebnú súčinnosť.

Druhým dokladom predloženým premiérom je fotokópia zápisnice o ústnom pojednávaní spísaná na Daňovom úrade v Trnave 9. marca 2009, kde vypovedal Pavel Vandák.

Zo zápisnice vyplýva, že Pavel Vandák potvrdil uzavretie zmluvy. Súčasťou predaja boli podľa zápisnice aj všetky doklady podniku od začiatku podnikania Igora Matoviča ako fyzickej osoby až do podpisu zmluvy. „Odvážali sme asi tri autá dokladov. Veci, čo sa týka pohľadávok, mám uskladnené u kamaráta. Zvyšok dokladov som vyhodil do zberu,“ uviedol Vandák podľa zápisnice.

Tretím dokladom predloženým premiérom po brífingu je úradný záznam Daňového úradu Trnava. „Dňa 10. októbra 2008 daňovník Igor Matovič telefonicky oznámil, že odstúpil od zmluvy o predaji podniku zo dňa 14. augusta 2008,“ konštatuje sa okrem iného vo fotokópii úradného záznamu.

Robert Fico na dnešnom brífingu informoval, že Igor Matovič podľa neho používa na zakrytie jeho nelegálnej činnosti biele kone. Podľa neho Matovič vo svojej podnikateľskej činnosti čelil viacerým podozreniam a daňovým pokutám.

zdroj: hnonline.sk

Video – Róbert Fico predkladá dôkazy o podvodoch Igora Matoviča: