Je potrebné začať vytvárať na priestore od Atlantiku po Tichý oceán zónu ekonomickej a humanitárnej spolupráce, píše Vladimír Putin vo svojom článku uverejnenom v gréckom liste Kathimerini.

„Som presvedčený, že z udalostí na Ukrajine je potrebné vyvodiť potrebné závery a začať vytvárať na rozsiahlom priestore od Atlantiku po Tichý oceán zónu ekonomickej a humanitárnej spolupráce, vychádzajúcej z architektúry rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti. Dôležitým krokom na tejto ceste by sa mala stať harmonizácia európskych a eurázijských integračných procesov „, hovorí sa v článku ruského prezidenta.

Podľa Putinových slov je podobná práca tým žiadanejšia, že v súčasnej dobe sa Európa stretáva so vzrastajúcou konkurenciou zo strany iných centier vplyvu v súčasnom svete. Ruský prezident pripomenul, že na nedávnom jubilejnom summite Rusko-ASEAN, ktorý sa konal v Soči, sme „konštruktívne diskutovali s partnermi aktuálne medzinárodné otázky, perspektívy integračných projektov a prehlbovanie spolupráce v Ázijsko-tichomorskom regióne“.

„Je zjavné, že je možné zabezpečiť“ starému kontinentu „dôstojné miesto v novej medzinárodnej realite len v tom prípade, že budú spojené potenciály všetkých európskych krajín, okrem iného aj Ruska“, zdôraznil Putin.

zdroj: sputniknews.com