Už od 9.11.2013 prebieha NON-STOP protest proti terajšiemu politickému systému, ktorý likviduje právo občanov podľa článku 32. ústavy Slovenskej republiky. Je preukazateľné, že zákony sú zneužívané politickou mocou ako zbraň v boji proti právam občanom. To isté môžeme bohužiaľ konštatovať v oblasti médii. Kľúčové televízie, rádiá a tlačové média sú ovplyvnené, dôkazom čoho je fakt, že o tak závažnej udalosti, ako je NON-STOP protest od 9.11.2013 zámerne mlčia.
[clear]

[clear]