Myslíte si, že súčasná imigrantská vlna je čosi súčasného, čo vzniklo spontánne, len na základe súčasnej situácie v Afrike a na Blízkom východe, čo nemá korene v minulosti? Mýlite sa.

Pred rokmi bol v tichosti zahájený proces známy pod skratkou EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) či skôr barcelonský proces, ktorý v sebe okrem posilňovania kultúrneho, ekonomického a politického partnerstva medzi členskými štátmi EÚ a stredomorskými susedmi, ukrýva doplnenie počtu obyvateľov starého kontinentu metódou presídľovania.

Zmyslom projektu, ktorý sa pôvodne vyvinul z dohody o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami v oblasti Stredozemného mora (EU – MEFTA) je posilnenie spolupráce v oblasti správy cielenej migrácie medzi partnerskými štátmi. Okrem štátov Európskej únie sem patrí Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Sýria, Maroko, Tunisko a Palestína. Deklarovanými cieľmi sú propagácia možnosti legálnej migrácie, vysvetľovanie výhod migrácie vzhľadom k trvalo udržateľnému rozvoju, boj proti nelegálnemu obchodu a ilegálnej migrácii. Za projektom stojí Európska komisia a DG Eurpe Aid, ktoré ho aj financujú.

Program počíta s prisťahovaním 56 miliónov moslimov do krajín dvadsaťsedmičky medzi rokmi 2010 – 2050. K tejto číslici dospel štatistický úrad EÚ Eurostat. Predbežný odhad 56 miliónov či dokonca 80 miliónov migrantov, ako uvádza Salim Murad z New york University in Prague, má vyrovnať demografický úbytok v celej Európe.

Projekt EUROMED je vedený na ministerskej úrovni a medzi odborníkmi, ktorí majú za úlohu spracovať zákonné predpisy a nariadenia v oblastiach migrácie. Projekt je zatiaľ v stave príprav a zároveň aj odkladu na rok 2012. V masmédiách sa o ňom prakticky nehovorí, na internete sa mu venujú poväčšinou weby s kritickým pohľadom na islamský fundamentalizmus, džihád aj zákon šaría.

Už v súčasnosti aj napriek odkladu spustenia projektu EUROMED – existujú európske mestá a štáty, kde je EUROMED takmer realitou. A je potrebné zdôrazniť, že sa praktické skúsenosti spomínaných lokalít diametrálne rozchádzajú s očakávanými cieľmi.

Je vôbec v záujme súčasných Slovákov a Čechov, poťažmo Európanov, podporovať tento projekt? Aké sú pozitíva a negatíva? Má Slovenská a Česká republika možnosť odmietnuť podieľanie sa na jeho realizácii – tj. byť dobrovoľným alebo nedobrovoľným príjemcom tisícov prisťahovalcov z moslimských krajín?

Pre začiatok je nutné zhodnotiť možné pozitíva a negatíva EUROMED projektu. Údajnými pozitívami tohto projektu sú podpora dôchodkového systému, posilnenie väzieb medzi národmi a kultúrami okolo stredozemného mora a v neposlednom rade eliminácia ilegálnej migrácie.

Ako už bolo povedané vyššie, negatíva sa prejavujú už v súčasnosti, ešte pred oficiálnym spustením projektu. Jedná sa najmä o národnostnú a kultúrnu intoleranciu sprevádzanú pouličnými nepokojmi, ale ide aj o nechuť prisťahovalcov rešpektovať zákony a zvyklosti hostiteľskej krajiny – pozri zákony niektorých európskych krajín o zákaze zakrývania tváre burkou, zákaz týkajúci sa žien a ich šatiek.

V našich zemepisných šírkach sa so znepokojením sledujú aj najrôznejšie iniciatívy moslimských menšín, ktoré prichádzajú so snahou budovania modlitební a mešít.

A ak sa bavíme o možnosti, že by Slovenská a Česká republika eventuálne odmietla podieľať sa na realizácii tohto projektu? V Lisabonskej zmluve sú obsiahnuté mechanizmy, ktoré umožnia Európskej únii na základe spoločnej imigračnej politiky a riadenia migračných tokov prerozdeľovať imigrantov medzi jednotlivé štáty EÚ. Ak by SR s niečím takým nesúhlasila, nemôže príliv imigrantov na svoje územie zablokovať, pretože už nemá právo veta.

Ľuďom bolo po niekoľko rokov vštepované, že multikulturismus je jednoducho ten „dobrý, dobrý, správny a politicky korektný“. Režisér van Gogh – podrezaný fanatickým moslimom povedal: „Multikulturismus je zdvorilé ustupovanie agresívnemu hosťovi, ktorý Vám prišiel obývať dom“. Nemecký autor Thilo Sarrazin vo svojej knihe islam kritizuje ako zdroj násilia a obviňuje islamských imigrantov z toho, že sa nechcú integrovať. Sarrazin hovorí: „Žiadne iné náboženstvo v Európe nemá také požiadavky, a žiadna iná imigrantská skupina nezávisí toľko na sociálnom systéme, a žiadna nie je tak spojená s kriminalitou“. Názory na islamizáciu sú skutočne rozdielne. Proste jedni tlieskajú a druhí zúria, veľa sa tiež medzi našincami hovorí o tom, že Európa už dávno nie je kresťanská. To všetko sa deje aj cez tragickú skúsenosť Spojených štátov Amerických z 11. septembra 2001, keď bojovníci sa Al Káidy rozhodli zničiť budovy Word Trade Centre v New Yorku (pravda o WTC).  Týmto dátumom je odštartovaná neuveriteľná kopa bezpečnostných opatrení, prehliadok, scanov kabeliek či iných príručných batožín, jednoducho vyjadrené „bezpečnostné šikanovanie“, ktoré sa dotýka každého a nielen európskeho jednotlivca. Aj tieto udalosti a mnoho podobných, ktoré sa odvtedy udiali, ovplyvnili vnímanie a prijímanie moslimských obyvateľov ešte stále väčšinovým obyvateľstvom Európy.

Historicky to však nie je prvýkrát, kedy sa Európa cíti ohrozená, boli to v minulosti aj mohamedáni, kto európsky kontinent okupoval. Je však potrebné si zdôrazniť, že obyčajne sa národy zomkli, keď sa cítili v úzkych, obhajovali svoje územia, tradície, ženy a deti. A následne svoje tradície opäť oživili. Európska únia, aj napriek varovaniu jedného z najväčších euroskeptikov v dejinách EÚ Václava Klausa, už zrejme rezignovala na udržiavanie tradičného života na starom kontinente, vzdala tiež boj o tradičné náboženstvo, hodnoty, spôsob života – vlastne o akúkoľvek neislamskú existenciu. Naozaj je za tým všetkým len dlhodobý úbytok európskej populácie?

So smutnou realitou úbytku obyvateľstva sa potýka aj SLovenská a Česká republika. Naša populačná krivka je „živená,“ rovnako ako v iných štátoch Európskej únie, najmä deťmi imigrantov. Cudzincov teraz v ČR žije cez 410 000 a legálne ich ich tam pracuje necelých 300 000. Štatistiky uvádzajú, že napríklad v prvom polroku 2010 išlo na konto migrácie až 90 percent celkového prírastku obyvateľov ČR, kedy sa zo zahraničia prisťahovalo o skoro 51,4 tisíce ľudí viac, než sa vysťahovalo. Počet obyvateľov Českej republiky stúpol medziročne o 65 tisíc na terajších viac ako 10 miliónov, čo výrazne ovplyvnili práve prisťahovalci zo zahraničia.

Nevyhnutnou podmienkou pre udržanie funkčnosti súčasného dôchodkového systému je predpoklad, že všetci prisťahovalci budú pracovať a platiť dane. S tým, že myšlienka je to pekná, ale k realite má ďaleko sa teraz stretávajú napríklad Francúzsko a Veľká Británia. Tie majú v súčasnosti na svojich územiach celkom asi desať miliónov moslimov. Očakávaného ekonomického prínosu sa však nedočkali. Imigranti nielenže nič Európe neprispievajú, snáď len s výnimkou Turkov v SRN, ale naopak zvyšujú počas recesie jej nezamestnanosť aj náklady vynakladané sociálnym záchytným systémom oboch štátov. Starý kontinent však nie je ústretový len povoľovaním prisťahovalectva vyznávačom islamu.

Nemalá finančná podpora poskytovaná moslimským krajinám je snáď ešte významnejšou počinou potvrdzujúca nadštandardné vzťahy Európy s moslimským svetom. Finančnou podporou krajín vyznávajúcich islam sa zaoberá rad medzinárodných konferencií. Jednou takou bola aj konferencia v Paríži, počas ktorej získali Palestínčania od západných krajín prísľub darov vo výške až 7,4 miliardy dolárov, ktoré by mali byť použité na realizáciu sna palestínskej samosprávy o palestínsky štát. Prekvapením už ani nie je, že najviac peňazí venovala Európska únia – 650 miliónov dolárov. Nasledujú Spojené štáty s 555 miliónmi dolárov a v neposlednom rade Saudská Arábia. Konferencie v Paríži sa zúčastnili zástupcovia 68 štátov a 20 svetových organizácií.

Treťou najväčšou moslimskou krajinou v EÚ je Nemecko, ktorá si moslimov doslova rozmaznáva, ich má na svojom území už viac ako tri milióny. Pre 120-tisícovú komunitu moslimov teraz v nemeckom Kolíne nad Rýnom vzniká jedna z nejväčších mešit. Už čoskoro nebudú turisti obdivovať len kolínsku katedrálu, ale aj minarety, ktoré v Ehrenfeld postaví Turecko-islamská únia (Ditib). Projekt bude stáť okolo 20 miliónov eur a zaplatia ho príspevky 800 združení patriacich k Ditib. Rozhodnutie podporili nemeckí sociálni demokrati, zelení, liberáli a ľavica. Kupola modernej stavby má dosahovať 35 metrov a po stranách vyrastú dva 55 metrov vysoké minarety. V EÚ je momentálne priemerná pôrodnosť belošských mamičiek 1,3 dieťaťa na matku. Podľa prieskumu by to však muselo byť minimálne 2,1. Pri hodnotách nižších, nemožno udržať populáciu a nastáva vymieranie národa. Žiadna kultúra na svete neprežila, ak nemala pôrodnosť nad 1,9 dieťaťa na matku.

Za všetkým ale nie sú iba rodičky, ale tiež islámská imigrácia, ktorá od roku 1990 tvorí asi 90 percent všetkého európskeho prisťahovalectva. Súmrak tradičných náboženstiev a kultúr v Európe padá na rad európskych krajín. Jednou z nich je Francúzsko, u ktorej sa odhaduje prechod na islam za necelých štyridsať rokov, rovnaký osud čaká aj Veľkú Britániu, kde už je cez tisíc mešít, niektoré prestavané z kostolov. V Holandsku bude mať islam väčšinu už za pätnásť rokov a ešte skôr budú ruskú armádu tvoriť z takmer polovice moslimovia. Len Nemecko vraj vydrží s prechodom na islam až do roku 2050. Otázkou zostáva, ako dlho môže trvať, než sa v Slovenskej a Českej republike úplne pokojnou cestou dostanú do parlamentu zástupcovia moslimov, než začnú mať väčšinu, a kedy naše ženy začnú nosiť šatku?

Za 20 rokov má byť v Európe aj vďaka programu EUROMED počet moslimov viac ako 104 miliónov. Libijský vodca Muahamar Kadáfi v roku 2008 vyhlásil: „Prečo umierať za islam? Nepotrebujeme už teroristov ani samovražedných atentátnikov. Cez 50 miliónov moslimov v Európe ju sami zmenia za pár desiatok rokov na islamský kontinent … „A off rekord potom vyhlásil:“ utlčieme vás vagínami našich žien „.

Podľa štúdie americkej Brookings Institution moslimská pôrodnosť trojnásobne presahuje pôrodnosť nemoslimských Európanov, a tak sa do roku 2015 moslimské spoločenstvo rozrastie na dvojnásobok, zatiaľ čo nemoslimská komunita sa o tri a pol percenta zmenší. Podľa inej americkej štúdie v roku 2050 bude moslimského vyznania asi pätina Európanov, a alebo aj polovica, najmä ak sa stane členom EÚ Turecko.

Čo vlastne môže spôsobiť taká islamizácia z náboženského hľadiska?

Presadiť islamský zákon šaría je jednou z povinností každého moslima. Tento islamský zákonník je inšpirovaný Koránom a príkladom proroka Mohameda, ktorý sa oženil s šesťročnou Aish a od ich deviatich rokov s ňou súložil (sunna), nariadil ukameňovanie neverných žien, usekávánie končatín zlodejom, ustanovil podradnosti žien a nemoslimov. Moslimov v Európe pribúda a s nimi aj rozsudky podľa islamu …

zroj: narodnidemokracie.cz