Profesorka Anna Strunecká je česká vedkyňa, pedagogička, spisovateľka. Vyštudovala biológiu a chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe, kde v rokoch 1981 – 1991 pôsobila ako vedúca katedry fyziológie a vývojovej biológie. V roku 1989 bola menovaná za profesorku fyziológie a v rokoch 1991 – 2006 pôsobila na katedre fyziológie a vývojovej biológie. V roku 2007 odišla do dôchodku, ale zostala naďalej aktívna.

Má dlhoročné skúsenosti z pedagogickej práce na Karlovej Univerzite. Zároveň riešila projekty, ktoré sa zaoberajú mechanizmami vzniku patofyziologických zmien hematologických ochorení, schizofrénie, Alzheimerovej choroby a autizmu. Venuje sa intenzívne vedecko – populárnej publicistike so zameraním na biomedicínu.

Ponúkame vám jedno veľmi zaujímavé video o tom, čo všetko sa deje okolo nás a ako vlastne prežiť dobu, ktorú nazvala „jedovou“.

 

Autor: Inka Janotková