prof-milan-melnik[br]

Prečo chcem kandidovať ?

Pýtajú sa ma prečo sa chcem uchádzať o post prezidenta Slovenskej republiky. Že vraj či mi nestačí to, čo som v živote dosiahol a prečo sa chcem verejne angažovať. Pokúsim sa svoje dôvody vyjadriť v nasledujúcich siedmych bodoch:
www.melnik.sk
[clear]

  1. Slovensko som vždy považoval za svoju vlasť. Nikdy, ani keď mne a mojej rodine ponúkali v zahraničí pohodlný život som ani na okamih nezaváhal – vždy som chcel žiť a pracovať pre svoju vlasť.  Viac rokov som pôsobil na desiatkach svetových univerzít. Je mojou povinnosťou nadobudnuté skúsenosti a kontakty s významnými zahraničnými  osobnosťami odovzdať svojmu národu a svojej vlasti. A v súčasnosti to môžem najlepšie urobiť práve na poste slovenského prezidenta.
  2. Slovensko potrebuje nezávislú, skúsenú a morálne hodnotnú osobnosť. Preto chcem byť štátnikom, nie politikom. Prezident nominovaný politickou stranou vždy slúži svojej politickej strane. Nezávislý občiansky prezident takú povinnosť nemá. Len nezávislý štátnik môže skutočne slobodne chrániť záujmy štátu, rozhodovať sa srdcoma a slúžiť jeho všetkým občanom.
  3. Som človek so sociálnym cítením. Toto mi vštepil môj pôvod a moja rodina. Politické strany, ktoré sa na súčasnom stave podieľajú na vzrastajúcu chudobu a úpadok národa veľmi nedbajú. Teraz musíme všetci obrátiť pozornosť k vlastnému štátu, ako k jednej veľkej vlastnej rodine.
  4. Nenechajme si podsúvať predstavu, že prezidentské právomoci sú natoľko obmedzené, že prezident je fakticky bez reálneho vplyvu. Chcem byť prezident, ktorý bude vychádzať z toho, že jeho mandát je mimoriadne silný – veď ho volia priamo občania. Budem dôsledne využívať všetky kompetencie a právomoci, ktoré prezidentovi dáva ústava a budem ich využívať v záujme všetkých občanov Slovenskej republiky.
  5. Nie som a nikdy som nebol členom žiadneho politického zoskupenia, žijem a žil som len z plodov vlastnej práce. Nemám žiadne záväzky, ktoré by mi bránili s voľnou mysľou pre spravodlivosť a nekompromisnosť, presadzovať a obhajovať záujmy svojho národa a svojej vlasti. Som prirodzene založeným kresťanom a vlastencom, ktorý považuje budovanie Slovenska a presadzovanie slovenských národno-štátnych záujmov za samozrejmú a prvoradú povinnosť ústavných činiteľov.
  6. Verím, že občania Slovenska chcú a budú voliť prezidenta, bez politickej príslušnosti a bez komunistickej minulosti, človeka  milujúceho svoju vlasť a svoj národ. Prezidentov, ktorí vzišli z nominácií politických strán už bolo dosť. Je načase, aby si občania zvolili prezidenta zo svojho stredu – bez účasti politických strán.
  7. Žiť v prítomnosti, to je návod na život bez ľútosti a hnevu na minulosť a bez strachu a obáv o budúcnosť. Nechcem a nebudem národ polarizovať. Politické strany chcem nabádať k vecnej súťaži, k službe svojim voličom, aby sa naša parlamentná demokracia zbavila partokratického nešváru a aby sa na Slovensku oplatilo žiť.