Svet sa dostal v mnohých aspektoch do obrovskej nerovnováhy. Bez toho aby sme si to uvedomovali, dostávame sa stále pod väčšiu kontrolu. Slobodný trh je minulosťou, je ovládaný jedinci na úkor celého zvyšku. Toto je brilantná analýza súčasného stavu sveta, ktorá vám v emocionálnom prejave prof. Petra Stanka zo Slovenské akadémie vied, ponúkne hlboký vhľad a cenné kontext.
[clear]

[clear]
Takíto ľudia by mali prevziať riadenie nášho štátu. Ibaže by to bol boj proti nenažratým finančníkom vo svete.
[clear]
Prednáška:

[clear]
UŽ SA NEKRADNE, ALE KREATÍVNE SA PRESÚVA V ČASOPRIESTORE 🙂
[clear]

[clear]
Riešenie na korupciu: Osobná zodpovednosť každého politika za rozhodnutia, ktoré učinil.
[br][clear]