Nemecký minister spravodlivosti Heiko Maas na tlačovej konferencii oznámil, že sociálne siete budú monitorované a nežiaduci obsah bude do 24 hodín odstránený. Ďalej sa zavádzajú represívne kroky a tvrdé postihy – 2,5 min. nepodmienečne u tzv. rychlosúdu pre autorov obsahu. Tento nemecký model sa cez Brusel aplikuje aj do ďalších členských štátov EÚ.

My sme v Task-Force za jedno, že chceme robiť viac proti prejavom nenávisti a tejto kriminalite.

Teda všade tam, kde sú prekročené hranice slobody prejavu, kde ide o nezákonné vyjadrenie, nenávistné prejavy voči skupine obyvateľov, verejné výzvy k páchaniu trestnej činnosti, kde je ľuďom vyhrážané, tu by mal byť takýto obsah zo siete odstránený, zmazaný, a to rýchlo.

A tiež sme sa zhodli na tom, že by to malo byť spravidla behom 24 hodín. K tomu sme spolu so spoločnosťami spadajúce pod Task-Force, Google, Facebook, Twitter, ale aj s civilnými spoločenskými organizáciami dohodli zväzok opatrení. Dôležité je, aby bolo jednotne presadzované nemecké právo. To neznamená len podmienky používania, tak ako to v niektorých prípadoch platilo doteraz, ale nemecké právo, a s tým aj nemecké trestné právo. V uvedených spoločnostiach budú zriadené špeciálne tímy, s výnimkou tých, kde sa už takéto tímy sú, ktoré sa týmito otázkami budú zaoberať.

Tímy budú špeciálne vyškolené a my chceme partnerstvo medzi spoločnosťami, ktoré s Task-Force spolupracovali, tiež použiť ku kontinuálnemu rozšíreniu činnosti a zintenzívneniu spoločnej práce, zlepšenie oznamovacích systémov a tým aj optimalizovať systémy spracúvajúce sťažnosti. To celé je začiatok, to znamená, že Task-Force bude naďalej pracovať a v marci sa stretneme, aby sme zhodnotili ich výsledky a spoločne pohovorili o nových otázkach. Tiež bude zavedený monitorovací proces, to znamená, na tom, na čom sme sa dohodli a ako to bolo implementované bude sprevádzané monitorovacím procesom, vyhodnotené a následne vytiahnuté resumé. To nie je téma len v Nemecku, tá iniciatíva, ktorú sme odštartovali v Nemecku, bola medzitým prevzatá množstvom členských štátov EÚ.

To celé sa už druhýkrát dostalo do programu rokovania ministrov spravodlivosti a vnútra, Európska komisia prevzala vo svojich konzultáciách k platformnému prieskumu túto tému, čo môžeme podniknúť proti prejavom nenávisti. A čo proti tomu môžeme nielen v Nemecku, ale aj iných európskych štátoch, viac podniknúť. A to ako na strane verejnosti, ale tiež, čo sa dá ešte viac zlepšiť v spoločnostiach. Nezmenené zostáva, že my ako štát nechceme akceptovať to, že sa kriminálne nenávistná rétorika stále viac objavuje na sociálnych sieťach.

zdroj: ac24.cz