Čas.sk: Spomedzi troch najvyšších ústavných činiteľov sú občania najviac spokojní s tým, ako svoj úrad vykonáva prezident Andrej Kiska.
Viac ako dve tretiny všetkých respondentov (69 %) uviedlo, že sú veľmi alebo skôr spokojní. Naopak nespokojnosť vyjadrila približne štvrtina (26 %) respondentov.

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 11. až 16. augusta prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1002 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. Agentúra zisťovala spokojnosť občanov s tým, ako svoj úrad vykonávajú prezident Andrej Kiska, predseda vlády Robert Fico a predseda parlamentu Andrej Danko.

Na druhom mieste sa umiestnil predseda parlamentu Danko. Viac ako polovica oslovených respondentov (51 %) je spokojných s tým, ako vykonáva svoj úrad. Nespokojnosť vyjadrila približne tretina (35 %) oslovených. Najnižšiu mieru spokojnosti respondenti deklarovali s výkonom úradu predsedu vlády. S tým, ako Fico vykonáva úrad je spokojná viac ako tretina respondentov (36 %). Naopak nespokojnosť vyjadrili šiesti z desiatich opýtaných (60 %).

Prieskum agentúry Focus

Čo hovorí internetový prieskum?

Zdieľajte, nech je vzorka respondentov čo najväčšia.

[clear]

Ako ste celkovo spokojný/á s tým, ako svoj úrad vykonáva prezident A. Kiska?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

[clear]

Ako ste celkovo spokojný/á s tým, ako svoj úrad vykonáva predseda parlamentu A. Danko?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

[clear]

Ako ste celkovo spokojný/á s tým, ako svoj úrad vykonáva predseda vlády R. Fico?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

[clear]

Zaujímavá informácia: Podľa priebežných výsledkov sa ľudia na internete úplne odlišne vyjadrujú, ako ľudia na ulici.

Zdieľajte ďalej