Zlé hospodárenie s verejnými financiami je jedným z dôvodov nízkej životnej úrovne občanov Slovenska.

Peňazí je dosť! Občiansky (nezávislý) Najvyšší kontrólny úrad Slovenskej republiky však už vyše 20 rokov neplní pre občanov svoju skutočnú funkciu.

Prečo? .. nekontroluje špatné hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami!

Podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade § 3 „Úrad vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.“
[clear]

ZDIEĽAJ NA FACEBOOKU

Pojmy

Pojem „rozkrádanie“ verejných financií nebudeme používať, pretože nie je možné občanmi zákonne dokázať v súčasnom politickom systéme ich rozkrádanie.
Dovolíme si však použiť pojem „Zákonné rozkrádanie„, ktoré tiež ale nebudeme zámerne používať.
Správny pojem, ktorý budeme ďalej používať je „Zlé hospodárenie s verejnými financiami„. Presne podľa zákona, presne to, čo má úrad kontrolovať „.. kontrolu z hľadiska hospodárnosti, ..“

Zlé hospodárenie s verejnými financiami

Na zlé hospodárenie našich zvolených zástupcov s verejnými financiami môžu občania smelo poukazovať každým dňom. Je dostatok dôkazov o zlých rozhodnutiach, na aký účel budú vynaložené verejné financie. Už samotný štátny rozpočet nie je zostavovaný a schvaľovaný hospodárne a efektívne! Na tomto vyjadrení trváme a sme ochotní zorganizovať verejnú celospoločenskú diskusiu vo verejnoprávnej televízii za okrúhlym stolom.

Výňatky zo zákona

ZDIEĽAJ NA FACEBOOKU