Podľa názoru expertov RusNekst tým, že financujú prisťahovaleckú krízu v Európe, s ktorou sa EÚ nedokáže vysporiadať, môžu Rothschildovci sledovať ako strategické, tak krátkodobé ciele.

Politológ zo Skopje Milenko Nedelkovski považuje za podozrivé, že 90% prisťahovalcov, ktorí prichádzajú do Macedónska a Srbska, tvoria muži. Informuje o tom srbský „Kuriér“.

Nedelkovski hovorí, že prichádza z krajín s tradičnou kultúrou, v ktorej sa rodina neopúšťa.

Pripomenul, že Macedónsko sa „po vojne medzi Srbskom a NATO“ stala centrom, kde bolo prijatých asi 150,000 Albáncov, čo úplne zmenilo etnickú štruktúru krajiny.

Nedelkovski zdôrazňuje, že prítomnosť veľkého počtu mladých mužov v populácii prisťahovalcov vyvoláva podozrenie, že sa medzi nimi „môžu ukrývať stúpenci islamského štátu“.

Mimo toho, uvádza Kuriér, podľa údajov pohraničnej polície Srbska 90% prisťahovalcov z moslimských krajín uvádza ako deň narodenia 1. januára toho istého roka. Dokumenty, podľa ktorých by ich bolo možné preveriť, neexistujú. Je nutné odosielať odtlačky prstov Interpolu. Odpoveď trvá niekoľko mesiacov. Interpol spoľahlivé databázy u Ázie a Afriky nemá, obzvlášť u krajín, kde prebieha vojna.

Zároveň „Kuriér“ uvádza, že príval prisťahovalcov v tomto smere je financovaný cez organizácie Rothschildovcov „pre ľudské práva“ a upresňuje, že cena dopravy cez more do Európy činí 3,000-3,500 euro, do konkrétnej krajiny EÚ 7,000-11,000 euro.

Podľa názoru expertov RusNekst môžu Rothschildovci sledovať tieto ciele:

– Pokračovanie globalistickej politiky likvidácie tradičných kultúr. Prisťahovalci majú vyvolať krízu identity európskych národov, ich tradičných európskych kultúr a hodnôt. Prostredníctvom multikulturalizmu je likvidované chápanie miestnej, svoje, domácej dominantnej kultúry. Všetci sú si rovní, ako moslimovia, tak kresťania, ako Arabi, tak Nemci (napr. V Nemecku), čo znamená, že žiadna kultúra nemá prioritu. Čo znamená, že kultúra ako taká končí, zostáva tolerantní mišmaš.

– Príliv migrantov je vyvolaný nielen zničením ich krajín Západom (Líbya, Sýria, Irak), ale aj dôkladným, a v poslednej dobe neustále rastúcim, financovaním prisťahovaleckých vĺn zaplavujúce Európu. Možno predpokladať, že sú sledované určité krátkodobé ciele. Napríklad vyvolať šok v správnych štruktúrach EÚ, aby potom mohla byť byrokratická nadstavba pretvorená podľa vhodného strihu vyhovujúcemu finančnej internacionále.

zdroj: zvedavec.org