Chcel tým prebudiť pocity ľudí ako aj pochopiť seba kto je a svoj život.

V Mexiku sú jaskyne také, ako nikde inde! Ra Paulette je človek, čo z nich urobil prekrásne dielo a venoval im kus svojho zivota. Žije pod zemou už 25 rokov.

Nechce niesť titul nejakého zvláštneho výtvarníka, on proste tvorí, čo z neho prúdi a hrá sa s tým. Krásne ..