BRATISLAVA – Obchodné reťazce a známa mliekarenská spoločnosť čelia megaškandálu. Protimonopolný úrad SR odhalil nekalý kartel, v ktorom figuruje niekoľko známych mien. Výsledkom podvodnej dohody mala byť umelo vytvorená marža na niektoré základné potraviny.

Z rozhodnutia Protimonopolného úradu (PÚ) SR, ktoré vydal 13. 6. 2016, vyplýva škandalózne odhalenie. Deväť slovenských podnikateľov uzatvorilo tajnú dohodu, na ktorú v konečnom dôsledku doplácali zákazníci. Zapojení podnikatelia, ktorí pôsobia v oblasti dodávok a maloobchodného predaja produktov zo skupiny mlieko, maslo, smotana, čelia pokute vo výške 10 miliónov eur.

Po sérii inšpekcií Protimonopolného úradu vyšlo najavo, že „významný dodávateľ produktov zo skupiny mlieko, maslo a smotana a významní maloobchodní predajcovia sa mohli dopustiť porušenia zákona,“ uvádza PÚ. Uzatvárali totiž medzi sebou tajné dohody, ktorých predmetom bolo určovanie cien produktov v predaji v rokoch 2009 až 2014. Cenová dohoda sa týkala mliečnych produktov, ktoré patria medzi základné potraviny.

Ako zistil Denník N, obchodná dohoda sa týkala mliekarenskej spoločnosti Rajo a ôsmich veľkých reťazcov. Do nezákonných praktík bolo zapojené Tesco, Kaufland, Billa, Coop Jednota, Terno, Moja Samoška, CBA a reťazec Carrefour.

Zarábali na spotrebiteľoch

„Išlo o typ vertikálnej dohody, pri ktorej dodávateľ tovaru určuje ceny, prípadne aj iné podmienky, za ktorých odberateľ tovaru môže predávať tovary alebo služby konečnému spotrebiteľovi. Tým ovplyvňuje samostatnosť maloobchodného predajcu určiť si ceny, za ktoré bude ďalej predávať tovary alebo služby. Podstatou uplatňovania takejto dohody je nastavenie cien a dosiahnutie takej cenovej úrovne dotknutých produktov, ktorá je vyššia, ako by bola v prípade neaplikovania dohody,“ vysvetľuje na svojej stránke Protimonopolný úrad.

V praxi to znamenalo, že zákazník mohol za tovar menovanej mliekarenskej spoločnosti zaplatiť viac a aktéri dohody by tým pádom zarábali na spotrebiteľoch. Takýto postup je podľa odborníkov zakázaný a radí sa medzi závažné porušenie zákona, ktoré obmedzuje hospodársku súťaž.

Nezákonná stratégia

Protimonopolný úrad tajnú dohodu vypátral aj pomocou analýzy mailovej komunikácie medzi dodávateľom a odberateľmi. „Kľúčovou v tomto prípade bola komunikácia, ktorá zahŕňala nastavenie určitej pultovej ceny od konkrétneho dátumu na celom trhu. Zároveň sa v rámci e-mailovej komunikácie nachádzali napr. aj podnety maloobchodných predajcov na dodávateľa, ak niektorý z konkurentov maloobchodníkov ‚podrazil‛ nastavenú pultovú cenu a následné riešenie tejto situácie zo strany dodávateľa…“ spresnil PÚ.

Opísaná stratégia vyhovovala všetkým aktérom dohody, predovšetkým však maloobchodným predajcom, pretože sa mohli vyhnúť cenotvorbe a konkurenčnému boju o zákazníka. „Z komunikácie medzi účastníkmi konania vyplýva stratégia nastavenia určitej minimálnej úrovne pultových cien tak, aby maloobchodníci na svojich prevádzkach neboli nútení znižovať pultové ceny, a tým znižovať svoju profitabilitu,“ píše PÚ a dopĺňa, že marže v prípade produktov dotknutého dodávateľa boli vo väčšine prípadov vyššie ako marže dosahované pri porovnávaných výrobkoch (v niektorých prípadoch niekoľkonásobne). Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR ešte nie je právoplatné a účastníci konania môžu proti nemu podať rozklad.

zdroj: topky.sk