Podobne ako na Slovensku aj v Českej republike Európska komisia straší politikov obmedzením financií z eurofondov. Takto reagoval poslanec Petr Mach v Európskom parlamente:

Video

Pán predseda, vážení kolegovia, Českej republike je vyhrážané zo strany nemeckej vlády a údajne európsej komisie. Vraj nedostaneme dotácie zo štrukturálnych fondov, keď nebudeme súhlasiť s kvótami pre utečencov. Vyhrážanie a závisť, to sú tie európske hodnoty? kde je rešpekt k odlišnému názoru? Vari nemôžeme povedať nie? ale viete čo? strčte si tie dotácie za klobúk. Dotácie sú totiž ako rakovina, ktorá bujnie a ničí všetko, čo je v ekonomike zdravé. Pokiaľ nedostaneme tieto dotácie, tak Vám hovorím, že to bude dobré nie len pre našu ekonomiku, ale že to bude hlavne dobré pre našu vlastnú dôstojnosť a našu česť. Ďakujem.