[clear]

Blamáž alebo neschopnosť?

Odhaľujeme najväčšiu blamáž občanov? Alebo si myslíte, že je to predsa len neschopnosť? Roky občania počúvajú médiách o štátnych kauzách, megakauzách, trasení sa stoličiek ministrov a politikov, problémoch v zdravotníctve, školstve iných odvetviach. Občania sa naučili vnímať životné situácie tak, ako im ich predostierajú politici a zverejňujú média. Z vážnych problémov sa vyrábajú bulvárne články, nad ktorými občania nariekajú a naučili sa dokonca na nich aj dobre zabávať. Pritom si ani neuvedomujú, že túto zábavu si občania platia zo svojho vrecka. Ak nie priamo, tak určite tým, že súhlasia s nízkou životnou úrovňou, pretože financovanie takéhoto politického divadla nie je práve najlacnejšia záležitosť.

Odborníci, analytici, vedci, špecialisti, ekonómovia, právnici, inžinieri, docenti, profesori, špičkoví manažéri.

Máme predsa to najlepšie čo môžeme mať, či nie? Množstvo vysokokvalifikovaných odborníkov riadi Slovensko. Prečo je teda Slovensko už roky zadĺžené, keď z nezadlženého Slovenska sa mal po nežnej revolúcii stať špičkový európsky štát s vysokou životnou úrovňou? Logicky z toho vyplýva: Buď sú neschopní, alebo je to zámer, čiže blamáž občanov? 
[clear]
Vláda Slovenska

Príčiny problémov politici neriešia, riešia iba ich dôsledky. Pritom je to také jednoduché!

Každý problém má svoju príčinu. Aby sa problém neopakoval, nestačí riešiť iba dôsledky, ale aj príčinu. A to v politike neplatí. Zadlžovanie štátu, kauzy a megakauzy sa opakujú. Víťazoslávne sa riešia iba iba dôsledky a občania tlieskajú hrdinom, ktorý tieto dôsledky za peniaze občanov dávajú do poriadku. Príčiny však zostávajú nevyriešené a drahé politické divadlo môže pokračovať. Občania štátnu pokladnicu usilovne napĺňajú, aby si takéto drahé politické divadlo mohli naďalej dovoliť. Pozerajú si ho v médiách a dobre sa na ňom dokonca zabávajú. Veď čo je pre občanov zábavnejšie, napínavý seriál káuz s kriminálnou zápletkou alebo nejaké nudné ekonomické vyriešenie príčiny problému v parlamente?

Príčiny problémov dokáže riešiť aj priemerný manažér, nie je sa na čo vyhovárať.

Prokuratúra aj súdy riešia iba dôsledky ekonomických aj finančných problémov. Samozrejme, že aj to je potrebné riešiť.  Trestajú za trestné činy finančného aj ekonomického charakteru, nie však na najvyšších miestach. Nie sú však hlavným nástrojom na vyriešenie príčiny, aby sa problém zlého hospodárenia neopakoval.

Príčinou všetkých káuz a megakáuz ekonomického a finančného charakteru je nekontrolované a neefektívne hospodárenie s verejnými financiami a majetkom štátu. Ako sa už za roky ukázalo, nestačí kontrolovať už vyčerpané prostriedky, ale pre vyriešenie príčiny by sa mala kontrolovať a posudzovať ich efektívnosť ešte pred ich vyčerpaním a použitím. A to sa nerobí, hoci „podržte sa teraz“ Najvyšší Kontrólny Úrad (NKÚ) má v povinnostiach v zmysle zákona kontrolovať efektívnosť hospodárenia. Robia to naši politici prefíkane, alebo neodborne?

Efektívnosť hospodárenia sa neposudzuje pred, ale až po vyčerpaní prostriedkov. A to je príčina zlého hospodárenia!

Štátny rozpočet je zostavovaný v hrubých číslach a v hrubých kapitolách. Tieto hrubé čísla nedefinujú presne, kam a v akej výške verejné prostriedky poputujú. Po schválení štátneho rozpočtu sa systém neefektívneho čerpania verejných financií môže pomocou nedostatočne kontrolovaného mechanizmu naplno spustiť. Samozrejme všetko v rámci zákona. Nikto neporuší zákkon, aj keď napríklad minie vyše milióna EUR na zbytočnú reklamu, v ktorej nám občanom 2 mesiace média hlásia, že vďaka eurofondom sme vyspelá krajina! Je takáto položka v rozpočte vyčerpaná efektívne? Samozrejme, že nie. Toto je len malý príklad zlého a neefektívneho hospodárenia.

Viete si predstaviť, že NKÚ by si plnilo svoju povinnosť a kontrolovalo by položkovite, nie v hrubých číslach efektívnosť verejných financií pred ich vyčerpaním? Zostalo by dosť peňazí na školstvo, zdravotníctvo, rozbité cesty, chátrajúce štátne objekty a dokonca aj na vyššiu životnú úroveň občanov. Je to jednoduché, zvládne to aj priemerný manažér. Iba si pripomeňme, že občanov stojí parlament a vláda mesačne vyše milióna EUR .. a to vôbec zatiaľ neriešia základnú príčinu zlého hospodárenia. Nerieši to ani vláda, ani parlament.

Poslanci v Slovenskom parlamente

Ako to vidia občania? pýtame sa v ankete:

Prečo poslanci a vláda neriešia príčinu zlého hospodárenia?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

VIAC O VÍZIÁCH PÁNOV OBČANOV >>