Motovýjazdom k pitnej vode? Začnime s aktívnou sanáciou toxickej skládky!

Dňa 21.5.2016 sa uskutoční už 2. ročník Motovýjazdu k pitnej vode. Spanilá jazda má poukázať na problém s únikom chemikálii z toxickej skládky vo Vrakuni, ktorý ohrozuje nielen obyvateľov ale aj pitnú vodu na Žitnom ostrove. Má upozorniť hlavne na to, aby sa už konečne začalo s aktívnou sanáciou.

[col23]Pod nohami nám pláva 90 000 m3 toxického odpadu z chemických závodov so 440 druhmi chemikálií. Od roku 1997 bol oficiálne potvrdený únik toxických látok do našich podzemných vôd. Od roku 2002 máme vo Vrakuni oficiálny zákaz čerpania spodnej vody zo studní, ktorý dodnes nebol zrušený. Už 7 rokov je skládka označená ako priorita vzhľadom na reálne ohrozenie podzemných vôd. Kontaminácia Žitného ostrova, našej pitnej vody, hrozí do 10 rokov.

Od minulého roka sa veľa vykonalo. Na základe povinných prieskumov odborníci vymysleli dve riešenia:

Jedno riešenie je formou kapsulácie skládky s nedoriešeným koncom. Vraj si s tým poradia budúce generácie.

Druhé riešenie je to, po ktorom už toľko rokov všetci túžime: Aktívna a úplná sanácia skládky, dodáva aktivistka z občianskeho združenia Pán Občan Michaela Žilková.[/col23][col3]

[/col3][clear]