Európska únia slúži predovšetkým nemeckým a francúzskym záujmom. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, Brusel zohráva úlohu poslušného asistenta geostrategických plánov anglosaského sveta americko-britskej koalície.
[clear]

Video:

zdroj: infovojna.sk