Na kraji mora sa nečakane zjavilo niekoľko delfínov, pozrite sa čo sa stalo:

[clear]