sk

Výzva za MIER s riešením - neprerušte jej šírenie

 

 

pplk. v.v. Ing. Viliam BAŇÁK, ZVOLEN, Pán Občan Slovenskej republiky.

 

Vec: Výzva za celosvetový MIER a za vznik jednotného velenia ozbrojených síl organizácie spojených národov (OSN).

 

Adresovaná: Generálnemu tajomníkovi OSN Pánovi Ki – mun, počas summitu v Paríži v dňoch 30.11.2015 až 11.12.2015

 

K podaniu návrhu ,,Výzvy za celosvetový MIER a vznik celosvetových ozbrojených síl OSN (ďalej len „OS OSN“)“, ma vedú skutočnosti, ktoré sa dejú vo svete, kde prebieha terorizmus, vojnové konflikty, napr. v Ukrajine, Sýrii, Turecku, občianska vojna v Iraku, Líbyi po lokálnej vojne. V dôsledku terorizmu, lokálnych vojen, klimatických zmien, bez udržateľného rozvoja spoločnosti v rozvojových štátoch, vznikajú emigračné vlny ľudí, ktorí prichádzajú zo strachu o život najmä do EU. Sú predpoklady vzniku 3. sv. vojny, rozvratu EÚ, vzniku teroristického štátu a ďalších lokálnych vojen, čo je potrebné zastaviť.

Považujem za rozumné, aby sme sa všetci ľudia vo svete usilovali o zachovanie MIERU pre nás, naše deti, ďalšie generácie a pre zachovanie ,,Udržateľného rozvoja človeka na planéte Zem“, so zachovaním ekologickej rovnováhy sveta, ktorú si ničíme nezmyselnou súťažou výroby zbraní, ich použitím počas výcviku, v rozličných teroristických aktivitách a lokálnych vojnách. Vyzývam predstaviteľov štátnej moci a občanov SR, politických predstaviteľov krajín sveta a rôznych zoskupení sveta, najmä organizáciu OSN, aby sa pripojili k tejto výzve. Žiadam prezidenta p. Andreja Kisku, predsedu parlamentu p. Petra Pellegriniho, predsedu vlády Róberta Fica, o predloženie tejto ,,Výzvy za celosvetový mier a vznik celosvetových OS OSN, Generálnemu tajomníkovi OSN pánovi Ki-mun a predsedovi Európskej komisie p. Jean–Claude Juncker, prezidentovi RF p. Vladimírovi Putinovi, prezidentovi USA p. Barakovi Obamovi, Francúzska p. Feancoisovi Hollandovi, Nemeckej kancelárke p. Angele Merkelovej a ďalším štátnikom sveta.

Návrh na vybudovanie OS OSN, najme ich veliteľstvá. Integráciu síl NATO a všetkých OS krajín sveta, integrovať do celosvetových OS OSN, je nutné začať rozvíjať, uskutočňovať už teraz, z dôvodu možného vzniku svetového konfliktu. Tieto ohniská dnes vidíme v Ukrajine, lokálna vojna v Sýrii, Turecku. V minulosti lokálne vojny boli v Líbyi, Iraku, Bosne – Hercegovine, Chorvátsku, vo Vietname. Tiež je nutné konať, eliminovať atentáty, vznik teroristických skupín, vznikajúci Islamsky teroristické štát. Eliminovať podporu terorizmu vo svete, svetovými mocnosťami. Tieto negatíva môžu v súčasnosti efektívne riešiť len vytvorené OS OSN, pod vedením Bezpečnostnej rady OSN s podriadeným novo vytvoreným velením celosvetových OS OSN. Vytvorením OS OSN sa konečne začne riešiť skutočné odzbrojenie – vojenská a ekologická rovnováha sveta, tak aby sa človek sám nezabil svojimi technickými výdobytkami.

Budovať celosvetovú obranu v rámci OSN začnime spoločne s Čechmi, vo V4, v organizácii NATO, v EU, spoločne s USA, Ruskou federáciou, Čína, Japonsko, India, Saudská Arábia, Pakistan, Irán ostatné Ázijské krajiny, Juhoafrická republika, Egypt ostatné Africké krajiny, Brazília, štáty Južnej Ameriky, Austrália a ostatné krajiny sveta a postupne budujme nový celosvetový obranný systém pod organizáciou OSN. Do OS OSN postupne priberme Ukrajinu spoločne s Ruskou federáciou. Nepripusťme samostatný vstup Ukrajiny do NATO, pretože tým len budeme prilievať benzín do ohňa ! V prvom rade do OS OSN musia vstúpiť štáty s jadrovými zbraňami OS NATO, OS Ruskej federácie, India, Čína, Pakistan, Izrael.

Realizujme postupne vstup vybraných štátov do OS OSN v prvom rade štáty vlastniace jadrové zbrane a Severná Kórea, Irán, súbežne vytvárajme napr. celosvetovú organizáciu s názvom ,, Obranné celosvetové sily OSN „ vstupom všetkých krajín sveta do tohto obranného spoločenstva sveta, postupne by zanikol nepriateľ. Keď nebude nepriateľ, nebudú vznikať ozbrojené konflikty, terorizmus, lokálne vojny a nevznikne ani svetová vojna, to je logické. Konečne bude zabezpečený ,, MIER “ na celom svete.

Vybudovanie OS OSN bude zárukou bezpečnosti a stability svetového MIERU!! Integrácia ozbrojených síl, v jednotnú organizáciu vytvorí to, že nebude nepriateľské zoskupenie OS proti sebe. OS OSN budú spoločným úsilím posilňovať mierovú istotu a stabilitu. Budovanie OS OSN sa budú pripravovať na zabezpečenie ochrany planéty ZEM z kozmického priestoru. OS OSN budú využívané pri živelných pohromách, pre pomoc všetkým občanom Zeme. OS OSN budú pripravené v zárodku zastaviť vznik teroristických buniek, skupín, teroristických štátov alebo zamedzovať vzniku lokálnych konfliktov, vojen medzi štátmi kdekoľvek v geopolitickom priestore na planéte Zem!

Vybudovaním jednotného obranného systému OS OSN je predpoklad ušetriť až 40 % financií celkových bez výdajov na zbrojenie, logistiku a výcvik vo svete, pri predpokladanom zastavení súčasného terorizmu, občianskych vojen, ozbrojených konfliktov, lokálnych vojen a konkurencie na prípravu 3. sv. vojny. Prečo je nové kolo zbrojenia? Aj preto, že USA s RF 20.11. 2010 v pokojnom partnerskom rokovaní v Lisabone zvažovali o spoločnom budovaní obranného raketového štítu nad strednou Európou. Návrh spolupráce o spoločnom raketovom systéme predniesol prezident RF p. Alexander Medvedev na zasadaní NATO v Lisabone, za prítomnosti prezidenta USA p. Baraka Obamu. Lisabonskú Túto dohodu prezidenta USA a RF, zo dňa 20.11.2010 Americký kongres neprijal, ba naopak USA spoločne s NATO uviedli samostatný protiraketový štít: radary na území Turecka, rakety v Stredozemnom mori na amerických vojenských lodiach, bez vedomia a účasti RF. Protiraketový štít zložený z radaru v Turecku a rakiet na americkej lodi už funguje. Čo má značný negatívny dopad na mierové riešenie stability vo svete a svetový mier! Po neodsúhlasení dohody z Lisabonu, reakcia Ruskej federácie bola prijatie vlastného rozhodnutia, z decembra 2011, posilňovať a modernizovať výzbroj vo finančnej čiastke 500 mld. USD, v čom pokračujú aj dnes. Ako vidíme neschopnosť dohody politikov je pokračovanie zbrojenia, prinášanie chudoby pre väčšinu ľudí na svete a znehodnocovanie klímy čo prináša globálne otepľovanie s negatívnymi následkami na život ľudí na celej planéte ZEM s dôsledkami aj na emigráciu ľudí. Tým, že všetky štáty sveta, NATO budú v OS OSN, môžeme postupne znižovať výzbroj, znižovať financie na výrobu výzbroje a financie dať na rozvojové projekty sveta, ako je ekológia, zlepšenie životnej úrovne ľudí a udržateľný rozvoj človeka na planéte ZEM. Zlepšovať výskum kozmického priestoru, stále sa musíme pripravovať na odvrátenie zrážky s meteoritom, poprípade nejaké ohrozenie z Vesmíru atd. Ako takú, nejakú armádu, vždy bude potrebné mať, na pomáhanie pri živelných pohromách, zemetraseniach. OS OSN použiť na likvidáciu teroristických buniek, proti silným jednotlivcom a iné nepredvídané udalosti.

Podporme túto výzvu za mier, za urýchlené rokovanie o vytvorenie ,, Celosvetových ozbrojených síl v rámci OSN“ Nové velenie OS OSN podriadiť Bezpečnostnej rade OSN. Rokovanie o vstupe, do OS OSN Ukrajiny a Ruskej federácie viesť súbežne, nie oddelene !! Vytvorením jednotného obranného systému OS OSN sa znížia výdaje na zbrojenie, bude to jeden z krokov, ako ušetriť peniaze vo svete, ktoré nepôjdu na výrobu zbraní, výcvik, logistiku vojsk ale budú použité na zníženie chudoby vo svete, pre vznik novej emigračnej politiky, na zachovanie klímy vo svete. Myslím si, že na svete je už toľko konvenčných zbraní a zbraní hromadného ničenia, na zabíjanie ľudí, že ich už nie je potrebné viacej vyrábať. Do budúcna bude nutné udržať zbrane, zbraňové systémy k zabezpečeniu obrany z kozmu, a do doby dosiahnutia mieru na celom svete pod záštitou OSN. Tiež je potrebné si uvedomiť, že na tanku, bojovom lietadle, rakete alebo na míne si ešte nikto nikdy neupiekol chleba a ani neupečie!

Navrhujem čo najskorej vytvoriť pri organizácii OSN skupinu odborníkov tzv. výbor pre vznik OS OSN. Navrhnúť a schváliť veliteľstvo budúcich OS OSN pri Bezpečnostnej rade OSN a podriadené veliteľstvá druhu vojsk diferencovane v určených krajinách, pripraviť vstup OS NATO do OS OSN a ostatných štátov sveta. Na udržanie celosvetových OS OSN predpokladám max. potrebu 60 % finančných prostriedkov zo súčasných. Nie je potrebná ďalšia výroba zbraní, ich systémov. Bude to závisieť na okolnostiach ohrozenia sveta z Vesmíru a živelných katastrof.

Dávam výzvu za MIER a vznik OS OSN, s prijatím novej MIEROVEJ a obrannej doktríny OS krajín sveta pod záštitou rady OSN, pre zabezpečenie mieru, pre ľudstvo planéty ZEM, s prijatím novej legislatívy OSN pre tento účel! Slovensko je pripravené z historického a geopolitického hľadiska sa priamo podieľať na vzniku OS OSN.

Spracované: Ing. pplk. v.v. Viliam Baňák, Zvolen
Odovzdané dňa 4.5.2015: Prezidentovi Slovenskej republiky, Ing. Andrej Kiska, vo Zvolene osobne.
Na vedomie dňa 7.5.2015: Prezidentovi Českej republiky, Ing. Miloš Zeman e-mailom.
Zaslané e-mailom dňa 16.10.2015 podpredsedníčke NR SR Ing. Erika Jurinová k odovzdaniu gen. tajomníkovi Pánovi Ki mun v SR, ktorý bude na návšteve SR 18.10. až 20.10.2015.
Žiadosť e-mailom, k premiérovi SR p. JUDr. Róbertovi Ficovi dňa 8.5.2015, o doručenie a k prejedaniu dňa 9.5.2015 na stretnutí v Moskve s prezidentom RF p. Vladimírom Putinom. Druhý krát R. Fico 25.11.2015, pred odjazdom do Paríža, Stále zastupiteľstvo SR pri OSN, ministrom zúčastňujúcich sa na summite v Paríži, na väčšinu ambasád SR, MZV Ruskej federácie.

pplk. v.v. Ing. Viliam Baňák Zvolen

 

NECHCEME TEROR A VOJNY, CHCEME MIER - POŠLITE SVOJIM ZNÁMYM >>