S naliehavou a takmer až zúfalou otázkou a súčasne aj apelom „Chcete jadrovú vojnu?“ sa na internetovej stránke svojho Ekonomického inštitútu obrátil Paul Craig Roberts, niekdajší námestník ministra financií v Reaganovej vláde, na svojich spoluobčanov – a nielen na nich. Vo svojom apele píše:

Washington už nemá za to, že jadrová vojna nemôže mať víťaza. Naopak má za to, že túto vojnu možno vyhrať, a preto ako proti Rusku tak proti Číne plánuje jej prvý úder. Ten má skoncovať s tým, čo pre seba považuje za hrozbu: že by totiž jeho hegemónia vo svete mohla byť ohrozená. Celý plán útoku je už dokonale prepracovaný a pripravený na použitie. Pôvodná obranná strategická doktrína tak doznala zmenu v tom zmysle, že úloha jadrových rakiet bola z role obyčajnej odstrašovacej sily povýšená na úlohu prvého ofenzívneho úderu. V rámci tejto novej doktríny už boli základne antibalistických raketových odpalísk vybudované v Poľsku na hranici poľsko ruskej, a budúce sa priravujú v ďalších krajinách, k Rusku priliehajúcich.

Až bude sieť týchto základní dokončena, ocitne sa Rusko v dokonalom Antibalistickom raketovom obkľúčení. No a pretože Antibalistické rakety ako súčasť preslávených hviezdnych vojen dokážu zostreľovať medzikontinentálne rakety, ktorými jedine by sa Rusko mmohlo americkému raketovému útoku postaviť, neznamená naznačený vývoj nič iné ako ruskú bezbrannosť v prípade, že niekto na Západe skutočne stlačí raketové tlačidlo. Tzv. Antibalistický raketový štít všetky ruské rakety pochytá už na začiatku ich dráhy, a na územie USA sa podľa stratégov NATO nedostane ani jediná.

Samozrejme, plánovaný útok je pre ohľady na svetovú verejnosť propagovaný ako vždy za účelom obrany. Takže napr vybudovanie základne antibalistických raketových odpalísk v Poľsku sa zdôvodňuje ako ochrana Európy pred medzikontinentálnymi raketami Iránu, pričom ovšem ako Washington, tak všetky európske vlády dobre vedia, že Irán žiadne medzikontinentálne rakety nemá, a že aj keby ich mal, nemal by žiadny dôvod páliť je na Európu. Takže na koho sa tu mieri, je celému svetu jasné.

Rusko úplne chápe, že zmena americkej vojnovej doktríny a s ňou súvisiaci rast antibalistických raketových odpalísk v blízkosti jeho hraníc nie sú namierené na nikoho iného, ​​než na nich, a aj ďalšie signály s rastom týchto odpalísk súvisiace, mu nedávajú žiadnu možnosť považovať ich za niečo nádejnejšieho, než je úplne demonštrovaná príprava Washingtonu zničujúcim prvým úderom zaútočiť na jeho územie ..

Rovnakej hrozbe čelia aj Čína, ktorá v tejto súvislosti pred niekoľkými mesiacmi vyslala Washingtonu svoje varovanie, že je schopná odpovedať na raketový jadrový útok USA rovnako zničujúcim útokom vlastným.

Washington i tak však skalopevne verí, že má všetky šance jadrovú vojnu vyhrať, bez toho, aby sami utrpeli. A bohužiaľ, práve toto jeho pevné presvedčenie je onou neblahou okolnosťou, ktorá na vidinu jadrovej vojny tlačí pečať pravdepodobnosti .. A to aj napriek názoru jadrových vedcov, že jadrová vojna, bez ohľadu na v súčasnosti budovanú strategickú výhodu USA, zostáva stále vojnou, ktorá naozajstného víťaza mať nemôže. Pretože dokonca aj americké mesta, ktoré by sa vyhli ruskej alebo čínskej raketovej odvete, by boli radiáciou zničené. Bomby, ktoré by vymazali Rusko, by totiž následným rozšírením radiácie po svete zlikvidovali aj Spojené štáty.

Médiá, ktoré sa v posledných rokoch korupčnickej Clintonovej vlády sústredili do rúk niekoľkých málo vlastníkov, nesú svoj diel viny za to, že fatálnej hrozbe, o ktorej hovorím, nevenujú prakticky žiadnu pozornosť. Svoj diel viny nesú aj vazalské štáty USA v západnej a strednej Európe za to, že zločinecké plány Washingtonu berú za svoj a poskytujú územia, pre jeho uskutočnenie. Dementná poľská vláda dokonca k plneniu tohto zločinného plánu podpísala Washingtonu plnú moc, čo sa rovná plnej moci k vyneseniu rosudku smrti nad humanitou. A svoj podiel viny nesie aj Kongres za to, že k záležitosti takéhoto nesmierneho významu nedokázal dodnes zorganizovať ani jediné verejné vypočutie.

Tým všetkým ytvoril Washington nezvykle nebezpečnú situáciu. Keďže totiž Rusko, ako aj Čína sú za súčasnej situácie ohrozené americkým prvým raketovým úderom, mohli by sa rozhodnúť nečakať na nevyhnutné a zasadiť prvý úder samy. Z akého dôvodu by totiž mali sedieť a len sledovať, ako budovaním svojho protiraketového štítu okolo jej hraníc vytvára súper vlastnú schopnosť stať sa beztrestným a prípadnou odplatou nezasiahnuteľným? Akonáhle totiž Washington celý svoj obranný štít okolo Ruska a prípadne aj Číny dobuduje, obe krajiny určite napadne. Ak však pred tým nedajú obe ruky hore a nohavice dole.

Desaťminútový program Russia today (Rusko dnes), v americkej televízii preukázal, že tajomstvo o zasadenie prvého úderu Rusku už nie je žiadnym tajomstvom, a že Washington je vedľa toho tiež pripravený eliminovať tých z európskych vodcov, ktorí by prejavili neochotu postaviť sa vo veci útoku na rivalov USA do rovnakej rady s vodcami americkými.

Čitatelia týchto riadkov sa teraz logicky spýtajú: Čo môžeme v tejto hrozivej situácii robiť?
Odpovedám: Môžete ubrať ministrovi propagandy na účinnosti tým, že prestanete počúvať správy na Fox News, na CNN, na BBC, na ABC aj na CBC. Že prestanete čítať the New York Times, the Washington Post, the LA Times, že sa skrátka odvrátite od všetkých oficiálnych médií. Neverte jedinému slovu, ktorým k vám prehovorí naša vláda. Nechoďte k voľbám. A uvedomte si, že v 21. storočí sa do vládnych budov Washingtonu nasťahoval diabol. Ten, ktorý už zničil sedem krajín, zabil, zmrzačil či vyhnal z domovov milióny ľudí a tak dokázal, že nemá svedomie, a že jediné, čo dokáže, je predvádzať hrôzu, ktorú stvoril, ako svoj úspech. Je skrátka rozhodnutý, že vládcom sveta bude on – a len on – čím týmto postojom vedie svet k nevyhnutnému zmaru.