Kto s kým a kto proti komu?

Toto je najväčšia tragédia Slovákov. Nevieme si predstaviť spoluprácu s tým a tým. Takéto vyhlásenia bezradne počúvajú občania, ktorí odovzdaním hlasu majú nárok sa 4 roky už len na politický cirkus „prizerať“.

Vyhlásenie o nespolupráci s kýmkoľvek, koho občania zvolili je neprofesionálne. Je neprofesionálne riadiť štát vládou a parlamentom, v ktorom všetci zvolení zástupcovia občanov nespolupracujú. Nespolupracujú na riešeniach v prospech občanov, neriešia a neriadia štát tak, ako si profesionálne riadenie vyžaduje. Len si pre porovnanie predstavte, že by firmu riadil manažment, ktorí si robí prieky a firma na to dopláca. Majitelia firiem by takýto manažment určite nestrpeli.

To isté sa deje v slovenskej vláde a parlamente. Kto s kým a kto proti komu má svoje dôvody. Čo myslíte, zvolení zástupcovia bojujú za záujmy občanov? .. alebo sa tento politický cirkus deje pre záujmy iných..

Vo voľbách občania odovzdávajú štátnu moc svojim zvoleným zástupcom. Čo myslite?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Viete si predstaviť?

Viete si predstaviť, že minimálna mzda na Slovensku by bola 1 500 EUR?
Viete si predstaviť, že by všetko fungovalo tak, ako má?
Viete si predstaviť, že by si všetci zvolení zástupcovia v prvý pracovný deň po ich zvolení sadli do parlamentu a začali by riešiť skutočné problémy občanov?

Slovensko má dosť financií na školstvo, zdravotníctvo aj vyššie platy občanov!

Viete si predstaviť, že Najvyšší kontrólny úrad (NKÚ) by si začal plniť svoju povinnosť, ktorú má zakotvenú v zákone a začal by kontrolovať EFEKTÍVNOSŤ hospodárenia s verejnými financiami a majetkom štátu?  Viac TU >>

Viete si predstaviť, že za NEEFEKTÍVNE vynaložené prostriedky by naši zvolení zástupcovia niesli zodpovednosť?

Viete si predstaviť, že by štát riadili skutoční odbornici?

Viete si to vôbec predstaviť?