Páni občania sa čoraz viac zapájajú do vecí verejných.

Dňa 27.5.2016 sme sa stretli za okrúhlym stolom. Témou bola opäť kompletná sanácia toxickej skládky pod Vrakuňou, našou Bratislavskou mestskou časťou. Okrúhle stoly sa u nás stali zvykom od nástupu nového starostu pána Martina Kuruca. Občania a kompetentní na danú tému, sa stretnú a hľadajú spoločné riešenia.

Ministerstvo životného prostredia nám ponúka odstránenie toxickej skládky formou kapsulácie.

A my, Páni Občania pripravujeme ako oponenti to druhé riešenie. Kompletnú sanáciu skládky s prečistením spodných vôd. Po zasadaní okrúhleho stolu na tom začali pracovať kompetentní občiansky odborníci. Momentálne pripravujú oficiálne podklady pre riešenie. Tieto podklady čoskoro predložíme novovznikajúcej komisii, ktorá bude držať dohľad nad všetkými riešeniami. Komisia vzniká na miestnom úrade v mestskej časti Bratislava II. – Vrakuňa.

Priamo za okrúhlym stolom sme sa dohodli s ministerstvom životného prostredia o vyčlenení finančných prostriedkov pre hĺbkový prieskum vody, pôdy a plodov pre občanov Vrakune.
Bratislavská vodárenská spoločnosť sľúbila oddelené vodomery bez platby stočného na polievanie záhrad pre každého občana Vrakune, ktorý o to požiada.

Veríme, že pri takejto občianskej aktivite a začínajúcej úspešnej spolupráci s úradmi a rôznymi firmami, sa nám podarí konečne túto ekologickú katastrofu na dobro odstrániť.
Video z okrúhleho stolu:

Video z rokovania: