Posolstvo Prezidenta Ruskej federácie Federálnemu zhromaždeniu.

Vladimír Putin vystúpil vo Federálnom zhromaždení s každoročným Posolstvom. Posolstvo bolo tradične prednesené v Georgijevskej sále v Kremli za účasti viac ako 1000 pozvaných hostí.

Prednesu Posolstva sa zúčastnili členovia Rady federácie, poslanci Štátnej dumy, členovia vlády, vedúci činitelia Ústavného a Najvyššieho súdu, gubernátorský zbor, predsedovia zákonodarných zborov subjektov Ruskej federácie, hlavy tradičných konfesií, významné osobností verejného života, vrátane hláv spoločenských komôr regiónov, vedúci predstavitelia hlavných masmédií.

Vladimir Vladimirovič Putin: Vážení členovia Rady federácie! Poslanci Štátnej dumy! Občania Ruska!

Dnešné Posolstvo, samozrejme, bude v súlade s dobou a podmienkami, v ktorých žijeme, s úlohami, ktoré pred nami stoja. Ale v prvom rade chcem vám všetkým poďakovať za vašu podporu, jednotu a solidaritu v dejinných okamihoch, kedy sa rozhoduje veľa o budúcnosti našej krajiny.

Spoločne sme prešli tento rok skúškami, v ktorých obstojí iba zrelý, zjednotený národ, skutočne suverénny a silný štát. Rusko v skutočnosti ukázalo, že je schopné ochrániť krajanov, so cťou obhajovať pravdu a spravodlivosť.

Naša krajina to dokázala vďaka vám, občanom Ruska. Vďaka vašej práci a tým výsledkom, ktoré sme spoločne dosiahli. Vďaka vášmu hlbokému pochopeniu zmyslu a významu celonárodných záujmov. Uvedomili sme si plynulosť, integritu tisícročnej cesty našej vlasti. A my si veríme. Veríme, že dokážeme veľa a dosiahneme všetkého.

Samozrejme, nedá sa dnes nespomenúť o historických udalostiach, ku ktorým došlo v tomto roku. Ako viete, v marci tohto roku sa konalo referendum na Kryme, v ktorom obyvatelia polostrova jednoznačne vyjadrili svoje želanie pripojiť sa k Rusku. Nasledovalo rozhodnutie krymského parlamentu – zdôrazňujem úplne legitímneho, na to sa nesmie zabúdať, zvoleného ešte v roku 2010, – teda rozhodnutie krymského parlamentu o nezávislosti. A konečne došlo k historickému zjednoteniu Krymu a Sevastopolu s Ruskom.

Pre našu krajinu, pre náš ľud, má táto udalosť osobitný význam. Pretože na Kryme žijú naši ľudia a samotná táto oblasť je strategicky významná, pretože práve tu je duchovný prameň mnohotvárneho, ale monolitného ruského národa a centralizovaného ruského štátu. Veď práve tu, na Kryme, v starobylom Cherson, alebo ako ho nazývali ruskí kronikári – v Korsun, bol pokrstený knieža Vladimír, ktorý potom pokrstil celú Rus.

Vedľa etnickej blízkosti jazyka a spoločných prvkov hmotnej kultúry, spoločného, aj keď v tom čase neohraničeného stabilnou hranicou územia, rodiaceho sa vďaka spoločnej hospodárskej činnosti a moci kniežaťa, bolo kresťanstvo mocnou duchovnou zjednocujúcou silou, ktorá umožnila vtiahnuť do procesu formovania jednotného ruského národa a vzniku spoločnej štátnosti z hľadiska pôvodu najrôznejšie kmene a kmeňové zväzy celého obrovského východoslovanského sveta. A práve na tomto duchovnom základe si naši predkovia raz prvýkrát a navždy uvedomili, že sú jedným národom. A to nám dáva všetky dôvody k tvrdeniu, že pre Rusko má Krym, staroveká Korsuň, Chersones, Sevastopoľ obrovský kultúrny a sakrálny význam. Rovnaký aký má Chrámová hora v Jeruzaleme pre tých, čo vyznávajú islam a judaizmus. Práve tak na to budeme raz a navždy nahliadať.

Vážení priatelia! Dnes, samozrejme, nemožno sa nezaoberať aj naším hodnotením udalostí na Ukrajine, nedá sa k tomu nevrátiť – k tomu, ako plánujeme budovať vzťahy s partnermi po celom svete.

Je dobre známe, že Rusko nielen podporilo Ukrajinu a ďalšie bratské republiky bývalého ZSSR v ich ceste za suverenitou, ale tiež značne prispelo k tomuto procesu na prelome 90. rokov minulého storočia. Od tej doby sa v našom postoji nič nezmenilo.

Každý národ má neodňateľné suverénne právo na svoju vlastnú cestu rozvoja, voľbu spojencov, formy politickej organizácie spoločnosti, budovanie ekonomiky a zaistenie vlastnej bezpečnosti. Rusko malo k tomu vždy rešpekt a bude ho mať aj naďalej. To platí v plnej miere aj pre Ukrajinu, pre bratský ukrajinský ľud.

Áno, odsúdili sme štátny prevrat, násilné prevzatie moci v Kyjeve vo februári tohto roka. A to čo vidíme dnes na Ukrajine, tragédie v juhovýchodnej časti krajiny plne potvrdzujú správnosť nášho postoja.

Čím to všetko začalo? Som nútený to dnes pripomenúť. Je to ťažko uveriteľné, čím to všetko začalo – zdalo by sa technickým riešením prezidenta Janukovyča posunúť podpis zmluvy o pridružení Ukrajiny s Európskou úniou. Dokonca, zdôrazním to, nešlo ani o odmietnutie tohto dokumentu, ale len o jeho odloženie s cieľom dopracovania. Tento krok bol, dovoľte mi pripomenúť, plne v súlade s ústavnou právomocou úplne legitímny a medzinárodne uznávaný.

Ako možno teda v tejto súvislosti podporovať ozbrojené prevzatie moci, násilie, vraždy? Napríklad len krvavé udalosti v Odese, keď upaľovali ľudí zaživa. Ako je možné podporiť nasledovné pokusy pomocou ozbrojených síl potlačiť obyvateľov v juhovýchodnej časti krajiny, ktorí nesúhlasili s týmto bezprávím? Znovu sa pýtam, ako je možné toto podporovať? Navyše za pokryteckých rečí o ochrane medzinárodného práva a ľudských práv. Je to len čistý cynizmus. Som si istý, tieto udalosti ukrajinský ľud ešte spravodlivo vyhodnotí.

A ako sa od začiatku vyvíjal náš dialóg na túto tému s americkými a európskymi partnermi? Nie náhodou som sa zmienil o našich amerických priateľoch, pretože buď priamo, alebo zo zákulisia vždy ovplyvňujú naše vzťahy so susedmi. Občas jeden ani nevie, s kým sa dá lepšie hovoriť: s vládami niektorých štátov alebo priamo s ich americkými patrónmi a sponzormi. V prípade dohody o pridružení Ukrajiny s EÚ sa žiadny dialóg vôbec nekonal, už som o tom hovoril. Bolo nám povedané, že to vraj nie je vaša vec. Ak máme hovoriť obyčajným ľudovým jazykom, poslali nás niekam. Všetky argumenty o tom, že Rusko a Ukrajina sú členmi zóny voľného obchodu SNS, že máme historicky sformovanú hlbokú kooperáciu v priemysle a poľnohospodárstve, fakticky jednotnú infraštruktúru, tieto argumenty nikto nechcel nielen že prerokúvať, ale ani vypočuť.

Vtedy sme povedali: no dobre, ak si neželáte viesť s nami dialóg, budeme nútení obhajovať svoje oprávnené záujmy jednostranne a nemienime platiť za chybnú, podľa nášho názoru, politiku.

Výsledok: dohoda medzi Ukrajinou a EÚ je podpísaná, ratifikovaná, ale uplatnenie jej obchodnej a ekonomickej kapitoly bolo odložené do konca budúceho roka. Takže celkovo vzaté sme mali pravdu?

A tu je otázka: kvôli čomu to všetko bolo urobené na Ukrajine? Kvôli čomu sa odohral štátny prevrat? Prečo sa strieľalo, a prečo doteraz strieľajú a zabíjajú ľudí? V skutočnosti zničili ekonomiku, financie, sociálnu sféru, spustošili krajinu.

Dnes potrebujeme nie politikárčenie, prednášanie hlasných, prázdnych sľubov, ale pomoc ukrajinskej ekonomike, samozrejme za podmienky reforiem. Ale nejako nie je vidieť, že by sa k tomu naši západní kolegovia hrnuli a že by terajšie kyjevské úrady dychtivo chceli riešiť problémy svojich občanov.

Mimochodom, Rusko už prispieva, poskytlo obrovskú podporu Ukrajine. Uvediem tu ešte raz: naše banky už zainvestovali na Ukrajine približne 25 miliárd dolárov. Ministerstvo financií Ruska poskytlo pôžičku v minulom roku – ďalších tri miliardy. Gazprom vyčlenil úvery ukrajinskej ekonomike – ešte 5,5, dokonca so zľavou, ktorú nikto nesľuboval, vo výške 4,5 miliardy dolárov. Spočítajte, koľko to všetko dohromady bude. Sú to 32,5-33,5 miliardy dolárov len za poslednú dobu.

Iste, máme právo položiť si otázku: prečo došlo k tejto tragédii na Ukrajine? Vari nebolo možné urovnať problémy, dokonca aj sporné otázky počas dialógu, v rámci mantinelov právnej úpravy a legitímnej procesu?

Avšak teraz sa nás s použitím všetkých síl snažia presvedčiť, že to je tá správna, vyvážená politika, ktorú máme bezmyšlienkovite a slepo počúvať.

To sa nestane.

Ak je národná hrdosť pre rad európskych krajín dávno zabudnutý pojem a suverenita – príliš veľký luxus, potom pre Rusko je naozajstná štátna suverenita absolútne nevyhnutnou podmienkou jeho existencie.

V prvom rade by to malo byť zrejmé pre nás samotných. Chcem zdôrazniť: buď budeme suverénny, alebo sa rozpustíme, stratíme sa vo svete. A toto samozrejme musia pochopiť ďalšie štáty. Všetci účastníci medzinárodného života toto musia pochopiť. A po pochopení posilňovať úlohu a význam medzinárodného práva, o ktorom hovoríme tak veľa v poslednej dobe, a neprispôsobovať jeho normy niečím konjunktúrnym záujmom v rozpore so základnými princípmi tohto práva a zdravým rozumom, považujúc všetky okolo za polovzdelancov, ktorí nevedia čítať a písať.

Mali by sme rešpektovať oprávnené záujmy všetkých účastníkov medzinárodného diania. Až potom nie delá, rakety alebo vojenské lietadlá, ale práve právne normy budú spoľahlivo chrániť svet pred krvavými konfliktami. Potom nebude potrebné strašiť kohokoľvek zdanlivou izoláciou, Klamajúci sama seba, alebo sankciami, ktoré sú samozrejme škodlivé, ale škodlivé pre všetkých, vrátane tých, kto je iniciuje.

Mimochodom, o sankciách. To nie je len nervózna reakcia Spojených štátov alebo ich spojencov na náš postoj v súvislosti s udalosťami a štátnym prevratom na Ukrajine a dokonca aj nie kvôli tzv. „Krymskej jari“. Som si istý, že keby nič z toho nebolo – chcel by som toto zdôrazniť, vážení kolegovia, najmä pre vás, pre politikov, pre tých, ktorí dnes sedia v sále, – keby nič z toho nebolo, tak by si vymysleli nejakú inú zámienku k tomu, aby sa obmedzili rastúce možnosti Ruska, aby mali na neho vplyv, a najlepšie – aby ho využili k svojmu prospechu.

Politiku obmedzovania nevymysleli včera. Proti našej krajine je uplatňovaná veľmi veľa rokov, vždy, dalo by sa povedať, po celé desaťročia, ak nie stáročia. Stručne povedané, zakaždým keď niekto usúdi, že sa Rusko stalo príliš silné, nezávislé, tieto nástroje nastupujú okamžite.

Avšak hovoriť s Ruskom z pozície sily je nezmysel. Dokonca aj keď prežíva vnútorné ťažkosti, ako tomu bolo v 90. rokoch minulého storočia a na začiatku nového tisícročia.

Dobre si pamätáme, kto a ako v tomto období takmer otvorene podporoval na našom území separatizmus a dokonca priamo teror, vrahov, ktorých ruky boli po lakeť v krvi, nenazýval inak ako povstalci, poskytoval im audienciu na najvyššej úrovni. Teraz títo „povstalci“ znovu dali o sebe vedieť v Čečensku. Som presvedčený, že sa s nimi miestni chlapci, miestne poriadkové sily náležite vysporiadajú. Práve dnes sa zaoberajú likvidáciou ďalšieho teroristického útoku. Podporíme ich.

Ale znovu hovorím, pamätáme, na akej vysokej úrovni boli prijímaní teroristi ako bojovníci za slobodu a demokraciu. Už vtedy bolo jasné, že čím viac budeme ustupovať a ospravedlňovať sa, tým viac sa naši odporcovia stávajú drzejší a správajú sa cynicky a agresívne.

Nehľadiac na našu vtedajšiu výnimočnú otvorenosť a ochotu spolupracovať aj v týchto, zdalo by sa, najpálčivejších otázkach, nehľadiac na to, že sme sa správali – a vy všetci toto viete a pamätajte si, – voči našim včerajším nepriateľom ako k blízkym priateľom a takmer spojencom , podpora separatizmu v Rusku „spoza kopčekov“, a to informačná, politická, finančná, rovnako ako v oblasti tajných služieb bola úplne zrejmá a nenechávala pochybnosti o tom, že by nás s radosťou nasmerovali podľa juhoslovanského scenára rozpadu a rozčlenenia. So všetkými z toho vyplývajúcimi tragickými dôsledkami pre národy Ruska.

Nevyšlo to. My sme to nedopustili.

Rovnako ako to nevyšlo Hitlerovi, ktorý sa svojimi xenofóbnymi myšlienkami chcel zničiť Rusko a odhodiť nás za Ural. Všetci by si mali pamätať, ako to skončilo.

Budúci rok oslávime 70. výročie Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne. Naša armáda rozdrvila nepriateľa, oslobodila Európu. Ale tiež na ťažké porážky z rokov 1941 a 1942 nemožno zabudnúť, aby sme v budúcnosti nezopakovali chyby.

Dotknem sa v tejto súvislosti jednej otázky z oblasti medzinárodnej bezpečnosti. Týchto otázok je veľa. Je to aj boj s terorizmom, stále sa stretávame s týmito prejavmi a samozrejme budeme sa podieľať na spoločnom úsilí v boji proti terorizmu na medzinárodnej úrovni. Samozrejme budeme spoločne bojovať s inými problémami, ako je šírenie infekčných chorôb.

Ale v tomto prípade chcem hovoriť o najcitlivejšej a dôležitej otázke – problému medzinárodnej bezpečnosti. Počnúc rokom 2002 po jednostrannom vystúpení Spojených štátov zo Zmluvy o protiraketovej obrane, ktorá bola úplne základným pilierom medzinárodnej bezpečnosti, strategickej rovnováhy síl a stability, pokračuje usilovná práca na vytvorení systému globálnej protiraketovej obrany USA, vrátane Európy. To nie je len hrozbou pre bezpečnosť Ruska, ale aj pre celý svet, a to práve kvôli možnému porušeniu strategickej rovnováhy síl.

Myslím, že je to škodlivé aj pre samotné Spojené štáty, pretože vytvárajú nebezpečnú ilúziu nezranitelnosti, posilňujú snahy prijímať jednostranné, často, ako môžeme vidieť, nesprávne rozhodnutia, ktoré vedú k ďalším rizikám.

Hovorili sme o tom veľa. Nebudem teraz zachádzať do podrobností. Poviem len jedno, možno sa dokonca budem opakovať, nemáme v úmysle nechať sa zatiahnuť do drahých pretekov v zbrojení, ale zároveň zabezpečíme spoľahlivo a zaručene obranyschopnosť našej krajiny v nových podmienkach. O tom nie je pochýb. To sa stane. A možnosti k tomu aj neštandardné riešenie Rusko má.

Dosiahnuť vojenskej prevahy nad Ruskom sa nikomu nepodarí. Naša armáda je moderná a bojaschopná. Ako sa hovorí, zdvorilá, ale hrozivá. Pre obranu našej slobody máme dosť síl, vôľu a odvahu.

Budeme brániť rozmanitosť sveta. Budeme oznamovať ľuďom v zahraničí pravdu. Aby všetci videli skutočný, pravý a nie skreslený, falošný obraz Ruska. Aktívne budeme podporovať podnikateľské a humanitárne kontakty, vedecké, vzdelávacie a kultúrne styky. A budeme to robiť aj za takých podmienok, kedy sa vlády niektorých krajín snažia vybudovať okolo Ruska takmer novú železnú oponu.

Nikdy sa nevydáme cestou sebeizolácie, xenofóbie, podozrievavosti, hľadaniu nepriateľa.

To všetko sú prejavy slabosti a my sme silní a sebavedomí.

Naším cieľom je získať čo najviac rovnoprávnych partnerov ako na Západe, tak aj na Východe. Budeme rozširovať svoju prítomnosť v tých regiónoch, kde teraz silnejú integračné procesy, kde sa nezmiešava politika s ekonomikou, ale práve naopak, odstraňujú sa prekážky pre obchod, výmenu investícií a technológií, pre voľný pohyb osôb.

Za žiadnych okolností nebudeme obmedzovať naše vzťahy s Európou a Amerikou. Spolu s tým budeme obnovovať a rozširovať tradičné väzby s juhom Amerického kontinentu. Budeme aj naďalej spolupracovať s Afrikou, krajinami na Strednom východe.

Vidíme, ako rýchlo postupuje dopredu v posledných desaťročiach Ázijsko-Tichooceánský región. Rusko, ako tichooceánská mocnosť, bude všestranne využívať tohto obrovského potenciálu.

Dobre sú tiež známi lídri, lokomotívy globálneho hospodárskeho rozvoja. Mnohí z nich sú naši úprimní priatelia a strategickí partneri.

Od 1. januára 2015 začne naplno fungovať euroázijská hospodárska únia. Aké sú jej základné princípy? Pripomeniem ich. Po prvé je to rovnoprávnosť, pragmatizmus a vzájomná úcta. Je to zachovanie národnej identity a štátnej suverenity všetkých zúčastnených krajín. Som presvedčený, že úzka kooperácia bude silným podnetom rozvoja pre všetkých členov Eurázijskej únie.

A na záver tejto časti Posolstva zopakujem ešte raz: zdravá rodina a zdravý národ, tradičné hodnoty, ktoré nám prenechali predkovia, v kombinácii so smerovaním do budúcnosti, stabilita ako predpoklad rozvoja a pokroku, úcta k iným národom a štátom pri zaručenom zaistenie bezpečnosti Ruska a obhajoba jeho oprávnených záujmov – to sú naše priority.

Drahí priatelia!

Aby sme mohli realizovať všetky naše plány, splniť všetky základné sociálne záväzky štátu, ktoré boli formulované vo výnosoch prezidenta ešte v máji 2012, je potrebné odpovedať na otázku, čo budeme robiť v ekonomike, financiách, v oblasti sociálneho rozvoja a predovšetkým, aký bude náš strategický kurz.

Opakovane hovorím, Rusko bude otvorené svetu, pre spoluprácu, pre prilákanie zahraničných investícií, pre realizáciu spoločných projektov. Ale čo je najdôležitejšie – musíme pochopiť, že náš rozvoj závisí predovšetkým na nás.

Budeme úspešní, ak si sami zarobíme na svoj blahobyt a prosperitu a nebudeme spoliehať na priaznivú zhodu okolností alebo vonkajšiu konjunktúru. Ak dokážeme zvládnuť chaos a nezodpovednosť, zvyk „pochovávať v papierovaní“ plnenie prijatých rozhodnutí. Chcem, aby všetci pochopili: v súčasných podmienkach to nie je len brzda na ceste vývoja Ruska, je to bezprostredná hrozba pre jeho bezpečnosť.

Čaká nás zložitá a náročná doba a bude veľa záležať na každom z nás na svojom pracovisku. Takzvané sankcie a vonkajšie obmedzenia – to je stimul na zlepšenie, k urýchlenému dosiahnutiu stanovených cieľov.

Musíme veľa urobiť. Vytvoriť nové technológie a konkurencieschopné výrobky. Generovať dodatočnú zásobu odolnosti v priemysle, finančnom systéme, v príprave moderných zamestnancov. Máme pre to priestranný domáci trh a prírodné zdroje, kapitál a vedeckú základňu. Existujú nadaní, chytrí, pracovití ľudia, ktorí sú schopní sa rýchlo naučiť nové veci.

Teraz je najdôležitejšie poskytnúť občanom príležitosť odhaliť čo v nich je. Sloboda pre rozvoj ekonomiky, sociálnej sféry, občianskych iniciatív – to je najlepšia odpoveď ako na vonkajšie obmedzenia, tak aj na naše vnútorné problémy. A čím aktívnejšie sa občania zúčastňujú usporiadanie svojho života, čím viac budú samostatní ako ekonomicky, tak aj politicky, tým väčší bude potenciál Ruska.

Uvediem v tejto súvislosti jeden citát: „Kto miluje Rusko, musí pre neho chcieť slobodu; v prvom rade slobodu pre samotné Rusko, jeho medzinárodnú nezávislosť a samostatnosť; slobodu pre Rusko ako jednotu ruských a všetkých ostatných národných kultúr; a konečne, slobodu pre ruských ľudí, slobodu pre všetkých z nás; slobodu viery, hľadanie pravdy, tvorivosti, práce a vlastníctva „(Ivan Iljin). Je v tom obrovský zmysel a dobrý odkaz pre všetkých z nás v dnešnej dobe.

Vážení kolegovia! Svedomitá práca, súkromné vlastníctvo, slobodné podnikanie – to sú rovnaké základné konzervatívne, ja by som to zdôraznil, hodnoty, ako je vlastenectvo, úcta k dejinám, tradíciám a kultúre svojej krajiny. Všetci chceme jedno a to isté – blaho Ruska. A vzťahy biznisu a štátu by sa mali odvíjať od filozofie spoločnej veci, od partnerstva a rovnoprávneho dialógu.

Samozrejme, v podnikateľskom prostredí, sa rovnako ako v iných oblastiach života, vyžaduje zodpovednosť, rešpektovanie práva a povinnosti. A naprostá, absolútne drvivá väčšina našich podnikateľov pracuje presne tak, cení si svoje podnikateľské a sociálne povesti, ako skutoční vlastenci chcú byť prospešní pre Rusko. Z takých ľudí je si treba brať príklad a vytvárať pre nich podmienky pre efektívnu prácu.

Nie je to prvýkrát, čo hovoríme o potrebe nových prístupov v práci dozorujúcich, kontrolných a justičných orgánov. Ale k zmene dochádza veľmi pomaly. Stále dominuje obžalovací prístup. Namiesto toho, aby sa zabraňovalo jednotlivým porušením, uzatvára sa cesta, spôsobujú problémy tisícom iniciatívnych občanov, dodržiavajúcich zákon.

Je potrebné maximálne odstrániť obmedzovanie podnikania, zbaviť sa dotieravého dohľadu a kontroly. Povedal som: práve dotieravého dohľadu a kontroly (ešte sa k tomu vrátim podrobnejšie) a navrhujem tieto opatrenia.

Každá kontrola musí byť verejná. V budúcom roku bude s týmto cieľom spustený osobitný register s informáciami o tom, ktorý orgán a prečo inicioval previerku, aké výsledky boli získané. Umožní to vylúčiť neopodstatnené a čo horšie – „objednané“ návštevy kontrolórov. Doplním, že tento problém je aktuálny nielen pre podnikanie, ale aj pre rozpočtové, obecné úrady, sociálne a nekomerčné organizácie.

Konečne musíme opustiť samotný princíp totálnej, nekonečné kontroly. Sledovať situáciu je potrebné tam, kde skutočne existujú riziká alebo známky narušovania. Pretože pochopte, aj keď sme teraz už odviedli nejakú prácu pre obmedzenia a tieto obmedzenia zdá sa fungujú celkom dobre, ale kontrolných orgánov je toľko, že ak každý z nich príde aspoň raz, potom je to koniec, akúkoľvek firmu je možné uzavrieť. V roku 2015 vláda musí prijať všetky potrebné rozhodnutia o prechode na takýto systém, systém obmedzenia, čo sa kontroly týka.

Čo sa týka malého podnikania, navrhujem zaviesť pre neho kontrolné prázdniny. Ak si podnik získal dobrú povesť, počas troch rokov nemal žiadne významné výhrady, potom nasledujúce tri roky by sa riadna previerka v rámci štátnej a obecnej kontroly nemala vôbec konať. Samozrejme to sa netýka mimoriadnych prípadov, keď sú ohrozené zdravie a životy ľudí.

Podnikatelia právom hovoria o potrebe stabilnej legislatívy a predvídateľných pravidiel, vrátane daní. Úplne s tým súhlasím. Navrhujem pre najbližšie štyri roky zmraziť existujúce daňové podmienky a k tomuto problému sa už nevrátiť, nemeniť ich.

Spolu s tým je potrebné uskutočniť už prijaté rozhodnutia o odľahčenie daňového zaťaženia, najmä pre tých, ktorí ešte len začínajú svoju prácu. Ako bolo dohodnuté, pre malé podniky, ktoré sú registrované prvýkrát, budú poskytnuté dva roky daňové prázdniny. Takúto výhodu dostanú podniky, ktoré začínajú od nuly.

A ďalšia vec. Navrhujem vykonať úplnú amnestiu kapitálu, ktorý sa vráti do Ruska, zdôrazňujem – úplnú.

A samozrejme je potrebné vysvetliť ľuďom, ktorí majú prijať príslušné rozhodnutia, čo to znamená – úplná amnestia. To znamená, že ak človek legalizuje svoje finančné prostriedky a majetok v Rusku, dostane pevné právne záruky, že nebude mať popotahovačky v rôznych orgánoch, vrátane činných v trestnom konaní, že ho nebudú tam alebo inde vypočúvať o zdrojoch a pôvode nadobudnutia kapitálu, že sa nestretne s trestným alebo poriadkovým prenasledovaním, a že mu nebudú klásť otázky daňové a justičné orgány. Urobme to teraz, ale len raz. A toho by mohol využiť každý, kto chce prísť do Ruska.

Všetci chápeme, že pôvod peňazí je rôzny, bývajú inak zarobené a získané. Ale ja som presvedčený, že musíme konečne zavrieť, obrátiť offshorovú stránku v histórii našej ekonomiky a našej krajiny. To je veľmi dôležité a je potrebné to urobiť.

Očakávam, že po známych cyperských udalostiach, po súčasnej sankčnej kampani si náš biznis konečne uvedomil, že na jeho záujmy v zahraničí sa nikto neobzerá a že ho môžu vôbec oholiť bez britvy. A že najlepšou zárukou je národná jurisdikcia, aj so všetkými svojimi problémami. A my tieto problémy dôsledne budeme riešiť. Spolu s podnikateľskou sférou samozrejme.

Rusko už urobilo významný pokrok v zlepšovaní podnikateľského prostredia. Na federálnej úrovni bol vytvorený v podstate nový legislatívny rámec. Teraz je dôležité presunúť dôraz na kvalitu dodržiavanie zákona, v partnerstve s biznisom prispievať k šíreniu takzvaných osvedčených postupov v regiónoch, využívať na to národný rating investičného klímy. Od budúceho roka sa zavedie vo všetkých subjektoch Federácie. Určite prerokujeme získané výsledky na jednom zo zasadnutí Štátnej rady.

Pre rozvoj podnikania, pre vybudovanie nových výrob sú potrebné pripravené staveniska a dopravná infraštruktúra. Subjekty Federácie sa musia dôsledne zaoberať úpravou regionálnych a miestnych ciest – na tento účel sa zavádzajú dodatočné zdroje pre regionálne dopravné fondy. A v krajine celkovo musíme sa snažiť zdvojnásobiť objemy výstavby ciest.

To čo som teraz povedal, je rozhodne konzultované s príslušnými vládnymi inštitúciami. A všetci potvrdili: „Áno, to je realizovateľný praktický úloha.“ Budeme čakať na výsledok od vás, vážení kolegovia.

Od roku 2015 bude taktiež spustený program kompenzácie nákladov subjektov Ruskej federácie na zriadenie priemyselných parkov. Očakávam, že regióny budú aktívne využívať túto príležitosť k rozvoju svojho vlastného priemyselného potenciálu. Vďaka dodatočným opatreniam musíme podporiť ekonomický a priemyselný rast v strategicky dôležitých regiónoch krajiny.

Už bol prijatý zákon o zriadení špeciálnej ekonomickej zóny na Kryme: budú tu vytvorené priaznivé podmienky pre podnikanie, poľnohospodárske a turistické odvetvie, priemysel a námornú dopravu, vrátane zdanenia, colných a iných postupov.

Dovoľte mi tiež pripomenúť, že v roku 2016 sa končí platnosť colných preferencií pre Kaliningradskej oblasti. Je potrebné uskutočniť už pre región pripravené alternatívne podporné opatrenia, aby sme tu zachovali komfortný spôsob podnikateľskej činnosti.

Žiadam vládu, aby maximálne operatívne urobila túto prácu. Taktiež prosím poslancov nezdržiavať prerokovanie zákona o územiach s prioritným rozvojom.

Okrem toho navrhujem rozšíriť režim územia s prioritným rozvojom na nové projekty v rade cieľovo postavených miest, konkrétne v tých mestách, kde je sociálno ekonomická situácia najzložitejšia, a nečakať tri roky, ako s tým teraz počíta návrh zákona (už prešiel, myslím, prvým čítaním ), ale upraviť tento návrh, zákon zmeniť a začať pracovať už teraz v cieľovo postavených mestách.

A samozrejme, kľúčovú úlohu majú zohrať územia s prioritným rozvojom na Ďalekom východe. Oznámili sme ambiciózne plány rozvoja tohto regiónu, a samozrejme tieto plány budú realizované. Žiadam vládu, aby prediskutovala otázku dodatočnej kapitalizácie Fondu rozvoja Ďalekého východu. Na tieto ciele možno presmerovať časť prírastku federálnych daní, ktorý vznikne vďaka otvoreniu nových podnikov v regióne.

Zložitý dialóg na túto tému sa odohral aj s ministerstvom financií, ako obvykle v týchto otázkach. Možno súhlasiť, že je to možné urobiť v prvej fáze, s výnimkou DPH. No a potom sa uvidí, ako systém funguje.

Navrhujem udeliť Vladivostoku štatút slobodného prístavu s atraktívnym, uvoľnenejším colným režimom. Dovoľte mi pripomenúť, že s touto možnosťou sa počíta pre Sevastopoľ a ďalšie prístavy Krymu.

Taktiež potrebujeme komplexný projekt moderného konkurencieschopného rozvoja Severnej morskej cesty. Musí pracovať nielen ako efektívna tranzitná trasa, ale aj stimulovať podnikateľskú činnosť na ruskom tichooceánském pobreží a osvojenie arktického územia.

Vážení kolegovia! Kvalita, veľkosť ruskej ekonomiky musí byť primeraná našej geopolitickej a historické úlohe. Je potrebné vymaniť sa z pasce nulového tempa rastu, v priebehu troch až štyroch rokov sa dostať na tempo rastu vyššie ako predstavuje svetový priemer. To je jediný spôsob, ako zvýšiť podiel Ruska v globálnej ekonomike, čo znamená posilniť nás vplyv a ekonomickú nezávislosť.

Súčasne efektívnosť národného hospodárstva sa musí taktiež zdvíhať. Je nutné si vytýčiť cieľ, aby ročný rast produktivity práce nebol menší než päť percent. Vláda musí nájsť pre to rezervy, premyslieť, ako je implementovať s maximálnym účinkom pre nás. V rovnakej dobe je dôležité udržiavať stabilnú makroekonomickú situáciu, k čomu je potrebné v strednodobom výhľade znížiť infláciu do štyroch percent, ale opäť zdôrazňujem, nie na úkor potlačenia podnikateľskej aktivity. Musíme sa konečne naučiť harmonicky spájať dva ciele: zdržiavanie inflácie a stimulovanie rastu.

Dnes sme narazili na krátenie valutových prírastkov a v dôsledku toho nám oslabuje kurz národnej valuty – rubľa. Viete, že Centrálna Banka Ruska prešla k „plavajúcemu“ kurzu. To však neznamená, že sa Banka Ruska dištancovala od vplyvu na kurz rubľa, že sa kurz rubľa môže beztrestne stať objektom finančných špekulácií.

Prosím Banku Ruska a vládu urobiť prísne koordinované opatrenia na prekazenie snáh takzvaných špekulantov profitovať na kolísaní kurzu ruskej valuty. Čo by som chcel v tejto spojitosti povedať? Vláda vie, kto sú títo špekulanti a disponuje aj nástroje, ktoré na ne majú vplyv. Je na čase tieto nástroje použiť.

Samozrejme, oslabenie rubľa zosilňuje riziko krátkodobého rozmachu inflácie. Je potrebné ochrániť záujmy občanov, predovšetkým tých s limitovanými príjmami. Je nutné, aby vláda a regióny zabezpečili kontrolu situácie na trhoch potravín, liekov a iného tovaru základné potreby. To je určite možné urobiť a je potrebné to urobiť.

Spolu s tým oslabenie národnej valuty samozrejme zvyšuje aj cenovú konjunktúru a konkurencieschopnosť našich spoločností. Tento faktor je potrebné využiť pre vedenie politiky nahrádzanie importu domácou výrobou (v každom prípade tam, kde je to účelné a nutné), okrem iného počas 3-5 rokov musíme zabezpečiť ľudí kvalitnými a cenovo dostupnými liekmi a potravinami, vo veľkej miere, samozrejme, vlastnej výroby.

Tento rok Rusko zožalo jednu z najväčších úrod obilia v našej novodobej histórii. Priebežný rast výroby ako celku je podľa APK (agrárny – priemyselného komplexu) – okolo 6 percent. Objavili sa u nás efektívne veľké poľnohospodárske podniky, farmárske hospodárstva, a my ich budeme podporovať. Poďme poďakovať dedinčanom za výsledky ich usilovnej práce v tomto roku.

Musíme tiež anulovať kritickú závislosť na zahraničných technológiách a priemyselnej výrobe, okrem iného mám na mysli výrobu prístrojov a obrábacích strojov, energetické strojárstvo, zariadenia pre vyťaženie nálezísk a arktického šelfu. Aj tu môžu našim priemyselníkom vážne pomôcť domácej surovinovej a infraštruktúrne spoločnosti. Pri realizácii veľkých ropných, energetických a dopravných projektov sa musia orientovať na domáceho výrobcu, vyvolávať dopyt na jeho produkciu.

Zatiaľ je to často práve naopak: všetko sa zakúpi v zahraničí a pre vlastný priemysel, vedu je výsledok väčšinou nulový. Navrhujem vytvoriť v rámci vlády špeciálne koordinačné stredisko, zvýšiť úlohu vlády v tomto smere. Úlohou tohto strediska je zladiť realizáciu veľkých projektov s rozmiestnením objednávok medzi ruskými podnikmi, s rozvojom domácich výrobných a výskumných základní, s lokalizáciou výroby.

Čo sa týka dovozu, v zahraničí je potrebné získavať skutočne unikátne zariadenie a technológie. Dodávam, že na domácich výrobcov sa treba orientovať aj pri obnove bytového a komunálneho hospodárstva, verejnej dopravy, poľnohospodárstva a iných odvetví.

Takisto poverujem vládu, aby prijala všetky potrebné uznesenia, ktoré rozširujú prístup malých a stredných podnikov k nákupom štátnych podnikov, okrem iného presne určiť povinný ročný objem nákupov štátnych podnikov u malých a stredných podnikov. Sú to desiatky a stovky miliárd rubľov, ktoré sa musia stať zdrojom rozvoja pre domáce podnikanie.

Je prirodzené, že produkcia našich dodávateľov musí zodpovedať prísnym podmienkam ako kvality, tak aj ceny. Okrem toho musíme sa vyhnúť vnútornému monopolismu. Zdôrazním, rozumná, len rozumná zámena importu – to je naša dlhodobá priorita nezávisle na vonkajších podmienkach.

Navyše, programy nahradzovania importu musia fungovať tak, aby vytvárali v Rusku značnú vrstvu výrobných spoločností, ktoré budú schopné konkurencie nielen vnútri krajiny, ale aj na medzinárodných trhoch. V Rusku už také spoločnosti existujú. Vykazujú vysokú efektivitu, majú exportný potenciál, pričom potenciál veľmi dobrý. Pri tom sa však stretávajú s nedostatkom kapitálu, technológií, kádrov, zariadenia. Je potrebné maximálne odstrániť všetky tieto obmedzenia. Vytvoriť pre tieto spoločnosti efektívne investičné výťahy, aby mohli rásť, niekoľkonásobne zvýšili svoju kapitalizáciu a objem výroby, pevne sa usadili na zahraničných trhoch.

Poverujem Agentúru strategických iniciatív v spolupráci so Zahraničnou ekonomickou bankou, Ruským fondom priamych investícií a inými inštitúciami rozvoja vypracovať taký program a takýto systém. A už v budúcom roku realizovať prvý pilotný projekt na podporu nesurovinových spoločností Ruska.

Pre povzbudenie domácich exportérov začne v roku 2015 fungovať stredisko kreditnej a poisťovacej podpory exportu. Jeho služieb budú môcť využívať všetky nesurovinové spoločnosti od veľkých po malé.

V najbližších troch rokoch objem kapitalizácie „Roseksimbanky“, ktorá musí fungovať v tomto smere, bude činiť približne 30 miliárd. Za tri roky sa ruský export produkcie vysokého stupňa spracovania musí zväčšiť jeden a polkrát.

Je pochopiteľné, že pre rozvoj nesurovinových a iných odvetví ekonomiky budú potrebné značné finančné prostriedky. A takými finančnými zásobami Rusko disponuje. Máme veľký objem vnútorných úspor, ktoré sa musia stať efektívnymi investíciami.

Do roku 2018, nehľadiac na vonkajšie obmedzenia, je potrebné doviesť ročnú úroveň investícií do 25% od HDP krajiny. Čo to znamená? Poviem len pár slov a vysvetlím prečo.

To znamená, koľko ušetríme, toľko musíme investovať. Naše úspory musia pracovať pre národnú ekonomiku, ísť na rozvoj a nie napomáhať vývozu kapitálu. Preto je potrebné výrazne zvýšiť stabilitu bankového systému (mimochodom, Centrálna banka sa tým v poslednej dobe dostatočne intenzívne zaoberá) a tiež znížiť závislosť národného finančného trhu na vonkajších rizikách.

Na účet našich zásob, predovšetkým Fondu národného blahobytu, navrhujem realizovať program „dokapitalizace“ popredných domácich bánk, pričom sa peniaze budú poskytovať s principiálnou podmienkou, že budú použité na kreditovanie najvýznamnejších projektov v reálnom sektore ekonomiky za dostupné úrokové sadzby. Okrem toho banky budú musieť zabezpečiť zavedenie mechanizmov projektového financovania.

Čo sa týka rozpočtových výdavkov, kľúčovými požiadavkami tu musia byť hospodárnosť a maximálna návratnosť, správny výber priorít, zreteľ na súčasnú ekonomickú situáciu. Pre najbližšie tri roky si musíme dať za úlohu každoročne znižovať výdavky a neefektívne míňanie rozpočtu najmenej o 5 percent z celkových nákladov v reálnom obrate.

Ohromné rezervy pre ekonomiku sú doslova na povrchu, stačí sa pozrieť na stavby na štátne náklady. Na nedávnom fóre Všeruskej národnej fronty uvádzali príklady, kedy sa peniaze vkladali do pompéznych budov či kedy cena rovnakých objektov, to chcem podčiarknuť – práve rovnakých, sa niekoľkonásobne líšila dokonca aj v susedných regiónoch.

Domnievam sa, že je potrebné postupne vytvoriť systém jedného technického objednávateľa, centralizovať prácu pri príprave typových projektov stavebnej dokumentácie, výberu dodávateľov. To umožní prekonať súčasný nesúlad v cene stavieb, prinesie podstatnú ekonómiu do míňania štátnych prostriedkov na investičnú výstavbu – tá podľa skúsenosti bude v rozmedzí 10 až 20 percent. Takáto skúsenosť sa musí rozšíriť na všetky občianske objekty, ktoré sú stavané na účet federálneho rozpočtu. Poverujem vládu predložiť príslušné návrhy.

Včera sme s predsedom vlády diskutovali na túto tému. Sú tu, samozrejme, aj nebezpečné miesta, ktoré je potrebné, keď o nich vieš, obísť, konať opatrne, vytvoriť niekoľko pilotných projektov v niekoľkých regiónoch, pozrieť sa, čo z toho vyjde. Nechávať však situáciu tak, ako je teraz, takisto nemožno. Už som povedal, jedny a tie isté objekty rovnakého zamerania v susedných regiónoch sa cenovo niekoľkonásobne líšia. Myslíte, že to ide?

Ako priamy útok na národnú bezpečnosť je potrebné brať neúčelové využitie či rozkrádanie rozpočtových asignácii na štátnu obrannú objednávku a pracovať s takými faktami rovnako prísne a dôrazne ako pri predchádzaní financovania terorizmu. Nehovorím o tom náhodne a myslím, že tu nie je potrebné nič skrášľovať, nič skrývať. Práve teraz sme uskutočnili tradičné stretnutie v Soči s vedením Ministerstva obrany, s rôznymi druhmi vojsk, s vedúcimi konštruktérmi obranných závodov. V niektorých pozíciách ceny vzrástli dvakrát, trikrát, štyrikrát, sú prípady, kedy cena vzrástla od začiatku práce jedenásťkrát. To už, chápete, nie je porovnateľné ani s infláciou, ani vôbec s ničím, pričom zálohovanie sa robí prakticky stopercentné.

Ešte raz to chcem podčiarknuť a upozorňujem na to justičné orgány. V tejto súvislosti prikazujem Ministerstvu obrany, „Rosfinmonitorigu“ a iným zainteresovaným štruktúram vypracovať systém prísnej a účinnej kontroly využitia prostriedkov štátnej obrannej objednávky. Takýto systém musí fungovať v celom reťazci dodávateľov. Je tiež potrebné posilniť zodpovednosť exekútorov štátnej obrannej objednávky za účelové vydanie každého rozpočtového rubľa.

Je potrebné urobiť poriadok aj v rozpočtoch štátnych podnikov. Vytvoriť v nich jednotné výpočtové strediská, niečo ako pokladne, ktoré zabezpečia priezračnosť a optimalizáciu peňažných tokov, ich efektívne vedenie. Vedúci spoločnosti takisto musia jasne vidieť, ako využívajú prostriedky ich dcérske štruktúry.

Vo všetkých firmách, v ktorých štátu patrí viac ako 50 percent akcií, musia byť zavedené zásadné ukazovatele efektivity, vrátane požiadavky každoročne znižovať operatívne výdavky najmenej o 2-3 percentá. Zdôrazním, že plat vedenie štátnych podnikov musia byť vo vzájomnom súlade s dosiahnutými výsledkami a ekonomickými reáliami.

Vážení kolegovia! Som presvedčený, že Rusko je schopné nielen uskutočniť veľkú obnovu svojho priemyslu, ale aj stať sa dodávateľom nápadov, technológií pre celý svet, zaujať vedúce pozície vo výrobe tovaru a služieb, ktoré budú vytvárať globálnu technologickú agendu, aby úspechy našich firiem slúžili symbolom národného úspechu , národnej hrdosti, ako svojho času jadrové a vesmírne projekty.

Prijali sme už zmeny v zákonodarstve, pevné ekologické štandardy. Majú stimulovať podniky, aby zavádzali takzvané najlepšie dostupné technológie, aby sa stali nástrojom stáleho obnovovania základných odvetví.

Sme však povinní premýšľať aj o tom, ako budeme riešiť perspektívne problémy. V súlade s tým navrhujem realizovať národnú technologickú iniciatívu. Na základe dlhodobej predpovede je potrebné pochopiť, aké úlohy bude Rusko pred sebou mať za 10 – 15 rokov, aké pokrokové rozhodnutia budú potrebné pre zabezpečenie národnej bezpečnosti, vysokej kvality života ľudí, rozvoja odvetvia nového technologického životného štýlu.

Je potrebné spojiť úsilie projektových tvorivých tímov a dynamicky sa rozvíjajúcich spoločností, ktoré sú pripravené využívať pokrokové vývojové projekty, zapojiť predné univerzity, výskumné centrá, Ruskou akadémii vied, veľké obchodné spoločnosti krajiny. A samozrejme pozvať našich krajanov, ktorí pracujú v zahraničí vo vede a vysoko technologických odvetviach, pochopiteľne len tých, ktorí môžu mať skutočný prínos.

Navrhujem vláde za účasti Agentúry strategických iniciatív organizovať túto činnosť. Je dôležité, aby sami predstavitelia obchodu, výskumníci, projektanti sformulovali, aké prekážky treba prekonať, akú podporu potrebujú navyše. Najpokrokovejšie technológie môžu začať pracovať, ak budú ľudia, ktorí sú schopní ich rozvíjať a využívať.

Bohužiaľ, my ako predtým učíme značnú časť inžinierov na vysokých školách, ktoré sa dávno odpútali od reálnej výrobnej základne, od pokrokového výskumu a vývoja vo svojich oblastiach. Nastal čas prestať sa hnať za množstvom a sústrediť sa na kvalitu prípravy kádrov, organizovať prípravu inžinierov na silných vysokých školách, ktoré majú úzke kontakty s priemyslom, najlepšie, samozrejme, vo svojich regiónoch.

Požiadavka kvality v plnej miere platí aj pre pracovné kádre. Do roku 2020 minimálne v polovici stredných škôl Ruska príprava na 50 najviac požadovaných a perspektívnych pracovných profesií musí byť vedená v súlade s najlepšími svetovými štandardmi a pokrokovými technológiami. Dôležitým ukazovateľom efektivity zmien v profesionálnom vzdelávaní sú výsledky súťaží v robotníckych a inžinierskych profesiách. Takýto systém profesionálnych súťaží vo svete už dávno existuje. Rusko sa do neho aktívne zapojilo. To nie je len krok k zvýšeniu prestíže inžinierskych a robotníckych profesií, ale aj dobrá možnosť orientovať sa na najpokrokovejšie úrovne pri príprave inžinierov a robotníkov, vytvoriť na ich základe profesionálne a vzdelávacie štandardy.

Viete, my sa teraz zúčastňujeme rôznych medzinárodných súťaží v pracovných profesiách. Teraz tu tieto údaje nemám, ale poviem vám ich naspamäť, sú veľmi zaujímavé. Boli vytvorené tri družstvá – zo zamestnancov popredných firiem, študentov a nakoniec žiakov vo veku 14-17 rokov. Plnili rôzne úlohy. Najzložitejšie úlohy najefektívnejšie vyriešili žiaci vo veku 14-17 rokov. To sa týkalo aj kozmického odvetvia, kedy vytvárali kozmické prístroje. Týkalo sa to aj čisto pracovnej činnosti, aj keď aj toto vysoko kvalifikovaní pracovníci zvládali. Žiaci predbehli nielen odborníkov z popredných našich podnikov, ale aj študentov z najlepších vysokých škôl, pričom ich predbehli v počte bodov niekoľkonásobne. O čom to svedčí? Svedčí to o tom, že máme dobré základy, máme veľmi talentovaných a perspektívnych mladých ľudí. Hovorí to však aj o tom, že musíme veľa urobiť pre zmenu systému prípravy pracovných kádrov. To je to, o čom som hovoril. Je však potrebné k tomu pristúpiť neformálne. Všetci už chápu, čo treba robiť, je len treba to začať robiť. Začať a nikdy nezpomalovat tempo v tomto smere, pretože, ako je známe, ako to bolo predtým, tak je to aj teraz, proste len kvalita pracovných odborností a príprava pracujúcich ľudí sa zmenili, ale rovnako najzákladnejšou podmienkou rozvoja ekonomiky je samozrejme dobre pripravená a kvalifikovaná robotnícka trieda, inžinierske kádre. Na to nikdy nesmieme zabúdať. A je potrebné, samozrejme, vytvoriť sieť certifikovaných stredísk, kde by každý pracovník mohol potvrdiť svoju kvalifikáciu.

Prejdem k ďalšej téme, vážení kolegovia, k demografii. Na začiatku 2000. rokov nám experti OSN predpovedali ďalší demografický pokles.Podľa predpovede OSN sa obyvateľstvo našej krajiny ku koncu roka 2013 malo znížiť na 136 miliónov ľudí. K 1. januáru 2014 počet obyvateľov Ruska predstavoval takmer 144 miliónov ľudí, o 8 miliónov viac, než aká bola predpoveď OSN.

Doplním, že už dva roky za sebou, a vy to viete, v roku 2013 a 2014, je v Rusku zaznamenávaný prirodzený nárast obyvateľstva. Očakáva sa, že vo výsledku v roku 2014 s prihliadnutím na Kryme a Sevastopole, počet obyvateľov Ruska prekoná 146 miliónov ľudí. Naše demografické programy dokázali svoju efektivitu a my budeme pokračovať v ich realizácii, v plnej miere tieto programy rozšírime aj na obyvateľov Kryme a Sevastopole. Rodiny obyvateľov Krymu a Sevastopolu, v ktorých sa od roku 2007 narodilo druhé a ďalšie dieťa, dostane v plnej miere materský príspevok.

Chcel by som sa zamerať na ešte jeden dôležitý fakt. V tomto roku v globálnom ratingu zdravotníctve je Rusko prvýkrát uznané ako úspešná krajina. To sú také krajiny, kde je priemerná dĺžka života viac ako 70 rokov. V súčasnosti tento ukazovateľ v Rusku presiahol 71 rokov. Domnievam sa, že máme všetky predpoklady v najbližšej perspektíve zvýšiť priemernú dĺžku života na 74 rokov, docieliť nové kvalitatívne dynamiky v znížení úmrtnosti. V tejto súvislosti navrhujem vyhlásiť rok 2015 Národným rokom boja so srdcovými a cievnymi chorobami, ktoré sú dnes hlavnou príčinou úmrtnosti, spojiť pre vyriešením tohto problému úsilím zdravotníkov, predstaviteľov kultúry, školstva, hromadných oznamovacích prostriedkov, spoločenských a športových organizácií.

Veľkú úlohu v propagácii zdravého spôsobu života hrá, samozrejme, aj víťazná Olympiáda v Soči v roku 2014. Ešte raz chcem zablahoželať k úspechom našim olympionikom.

Mám, samozrejme, len samé dobrá slová na adresu paraolympionikov. Vážení priatelia, stali ste sa skutočnými hrdinami Ruska! V mnohom vďaka Vám sa vzťahy k ľuďom s obmedzenými zdravotnými možnosťami začali kardinálne meniť. Som presvedčený, naša spoločnosť bude naozaj jednotná, ak zabezpečíme rovnaké možnosti pre všetkých.

Do štátnych programov sa musia zahrnúť opatrenia ohľadom profesionálneho vzdelávania a príjmu do zamestnania invalidov, vytvárania bezbariérového prostredia vo všetkých sférach života. Čo sa týka programu „Dostupné prostredie“, navrhujem ho predĺžiť do roku 2020. Musíme tiež vytvoriť moderné domáce odvetvie výroby tovaru pre invalidov, vrátane prostriedkov rehabilitácie.

Pokiaľ ide o systém zdravotníctva, počas budúceho roka je potrebné ukončiť prechod k poisťovacím princípom, zladiť všetky mechanizmy, aby nedochádzalo k zlyhaniam. U nás sa o tom dávno hovorí, dávno sa tým zaoberáme, ale v skutočnosti poisťovacie zdravotníctvo ešte nezačalo fungovať. Je dôležité, aby činnosť zdravotníctva podľa poisťovacích princípov bola pochopiteľná aj pre občanov aj pre samotných zdravotníkov. Musíme vytvoriť centralizovaný systém štátnej kontroly kvality práce zdravotníckych organizácií v súlade so splnomocnením a pákami. Žiadam vládu, aby zabezpečila zavedenie potrebných zmien do zákonodarstva.

Taktiež navrhujem zaviesť pre lekára špeciálne vzdelávacie certifikáty. S jeho pomocou si budú môcť vybrať optimálny vzdelávací program, aby mohli prejsť rekvalifikáciu, zvýšiť kvalifikáciu. Pritom forma a technológie vzdelávania musia byť maximálne pohodlné pre odborníkov, pre lekára.

Nehľadiac na všetky technické inovácie v zdravotníctve sa vždy cenili predovšetkým osobné kvality lekára. Je to pozornosť k ľuďom, ušľachtilosť, plnenie svojich profesionálnych a morálnych záväzkov. Na takých zdravotných odborníkoch, na ich prácu stojí naše zdravotníctvo. A my musíme vytvoriť všetky podmienky pre ich dôstojnú prácu.

Vážení kolegovia! Včera prvýkrát po mnohých rokoch v ruských školách opäť písali záverečnú prácu. To je ešte jeden krok k objektívnejšiemu oceneniu poznatkov, prehľadu, všeobecnej kultúry dorastajúcej generácie a čo je dôležité, kvality práce pedagógov, učiteľov. Prosím Ministerstvo školstva a vedy v spolupráci s profesionálnym spoločenstvom analyzovať výsledky záverečných prác a výsledky jednotnej štátnej skúšky, navrhnúť riešenie pre zvýšenie zodpovednosti učiteľa za kvalitu svojej práce, motiváciu detí osvojiť si nové poznatky.

Zdôrazním, že jednotná štátna skúška umožní talentovaným deťom zo vzdialených miest, dedín az málo zabezpečených rodín dostať sa na najlepšie vysoké školy v krajine. Talentované deti – to je imanie národa a my musíme mať na zreteli doplnkovej možnosti podpory tých, ktorí už v škole prejavili sklon k technickému či humanitnímu smeru, zlepšovateľstva, mali úspech v národných a medzinárodných intelektuálnych a profesionálnych súťažiach, majú patenty a publikácie vo vedeckých časopisoch. Takých detí nemáme málo.

Navrhujem pre také deti, ktoré sa dostanú na vysokú školu, každý rok poskytnúť 5 tisíc prezidentských grantov. Veľkosť grantu bude 20 tisíc rubľov mesačne. Na celé obdobie štúdia na vysokej škole. Prirodzene je potrebné predvídať aj niektoré podmienky. Po prvé, študent sa musí zaviazať určitú dobu pracovať v Rusku, podľa analógie s programami účelovej prípravy. Po druhé, každoročne počas celého štúdia potvrdzovať právo na grant svojim prospechom a osobnými úspechmi.

A samozrejme, každé dieťa, teenager musí mať možnosť nájsť si činnosť, ktorá sa mu bude páčiť. V súlade s tým je neprípustné redukovanie systému mimoškolského doplnkového vzdelávania. Strediska umeleckej, technickej a hudobnej tvorby – to je ohromná zásoba harmonického rozvoja osobnosti.

Žiadam vládu a regióny, aby venovali pozornosť tomuto problému, navrhli finančné a organizačné mechanizmy jeho riešenia. Je podstatné, aby aj dieťa aj rodičia mali možnosť výberu: získať doplnkové vzdelanie v škole, v mestskom tvorivom stredisku či v neštátnej vzdelávacie organizácii, aby to pre nich bolo dostupné a aby s deťmi pracovali skutočne dobre pripravení odborníci.

A ešte jedna pálčivá otázka, o ktorej som už hovoril vo svojom prejave vlani – preplnenosť škôl a tried. Zodpovedajúce výpočty boli vykonané: musíme doplnkovo vytvoriť 4,5 milióna učebných miest.

Z čoho sa táto cifra skladá? V súčasnej dobe sa okolo dvoch miliónov žiakov učí v druhej smene. Sú školy, ktoré majú aj tretiu zmenu. A v najbližšej dobe vďaka zvýšeniu pôrodnosti (budeme dúfať, že u nás zostane na rovnakej úrovni, trend sa zachová pozitívny) počet žiakov s prihliadnutím k tomuto faktu vyrastie ešte o 2,5 milióna ľudí.

Samozrejme, včera sme o tom aj s kolegami z vlády hovorili, je potrebné riešiť úlohy vytýčené v známych nariadeniach 2012 roku ohľadom predškolských zariadení. Treba porovnať všetky možnosti, ale ani nezabúdať na tento problém, ktorý bude rásť, na problém miest v školách. Žiadam vládu spolu s regiónmi navrhnúť komplexný prístup k riešeniu týchto úloh.

Vážení kolegovia! Školstvo, zdravotníctvo, systém sociálnej pomoci sa musí stať skutočným verejným blahom, slúžiť všetkým občanom krajiny. Nemožno imitovať pozornosť k ľuďom. Nemožno imitovať pedagogickú činnosť, zdravotnú, sociálnu pomoc. Je potrebné sa naučiť vážiť si sám seba a pamätať na taký dôležitý pojem, ako je povesť, že z povestí konkrétnych nemocníc, škôl, univerzít, sociálnych zariadení sa skladá celková povesť krajiny.

Občan sa nemá starať o to, kde získa sociálnu službu – v štátnej, mestskej alebo súkromnej organizácii. Má právo sa obrátiť na tých, ktorí budú pracovať dušou, s plným nasadením. Všetko ostatné, vrátane riešenia technických, organizačných a právnických otázok poskytovania sociálnych služieb – to je povinnosť štátu, povinnosť organizovať zodpovedajúcim spôsobom prácu.

Budeme aj naďalej podporovať sociálne orientované nekomerčné organizácie. Do takých nekomerčných organizácií sa väčšinou združujú ľudia, ktorí ostro pociťujú svoju občiansku povinnosť, chápajúc, ako veľa znamená milosrdenstvo, pozornosť, starostlivosť a láskavosť. Je potrebné využívať ich návrhy a skúsenosti, okrem iného aj pri realizácii sociálnych iniciatív.

Musíme vylúčiť diskrimináciu neštátneho sektora v sociálnej sfére, odpratať pre neho všetky prekážky. Zdôrazním, nielen zákonodarné, ktoré sú už v podstate odpratané, ale aj tie, ktoré ešte trvajú, mám na mysli organizačné, administratívne. Je potrebné zabezpečiť rovnaký prístup neštátneho sektora k finančným zdrojom.

Konkurencia – to je rozhodujúci faktor zvyšovania kvality služieb sociálnej sféry. Okrem toho je potrebné spustiť mechanizmus nezávislého hodnotenia kvality služieb, zabezpečiť otvorenosť informácií o práci inštitúcií sociálnej sféry. Žiadam Všeruský národný front v spolupráci so spoločenskými združeniami vziať si na starosť dohľad nad premenami v sociálnej sfére.

Podľa výsledkov budúceho roka plánujem uskutočniť stretnutie s predstaviteľmi neštátneho sektora. Prerokujeme, akých zmien sa podarilo dosiahnuť v poslednom období. Všeobecne musíme značne rozšíriť možnosti priestranstvá, na ktorých prebieha dialóg štátu a spoločnosti, v prvom rade „Spoločenské komory“ a regionálnych spoločenských komôr.

Tieto štruktúry sa na federálnej aj na regionálnej úrovni musia zapojiť do komplexnej expertízy projektov zákonov a štátnych riešení, samozrejme, aj v rámci takzvaného nulového čítania, ktoré má za úlohu slúžiť efektívnym mechanizmom spätnej väzby.

Teraz vidíme, nakoľko aktívne a konštruktívne sa občania prejavujú. Nielen vláde zadávajú otázky, ale sa aj sami zúčastňujú ich riešení a riešenia problémov. Chápu, že od ich osobného úsilia mnohých závisí. Vôľa, činy a veľkomyselnosť týchto ľudí vytvárajú vzácny sociálne občiansky potenciál krajiny.

Každý, kto je ochotný na seba brať zodpovednosť, musí byť zapojený do realizácie plánov rozvoja krajiny, konkrétnych regiónov, miest a obcí. Ak štát a spoločnosť konajú spoločne, v atmosfére spolupráce a dôvery – je to záruka dosiahnutia úspechu.

Chcel by som sa obrátiť na predstaviteľov všetkých politických strán, spoločenských síl. Počítam s našou spoločnou konsolidovanou činnosťou. Záujmy Ruska od nás vyžadujú práve takú jednotu, práve takú prácu.

Vážení priatelia! Vážení občania Ruska!

Ukončím dnešný prejav tým, čím som začal. V tomto roku, ako tomu neraz bolo v osudových okamihoch histórie, náš národ výrazne ukázal aj národný rozmach i životnú odolnosť aj vlastenectvo. A zložitosti, s ktorými sa stretávame, pre nás vytvárajú aj nové možnosti. Sme pripravení prijať akúkoľvek výzvu doby a zvíťaziť.

Ďakujem.

zdroj: news.sk