Rakúsko dlho tiahlo v migračnej kríze s Nemeckom za jeden povraz. Jedného dňa sa ale Rakúšanom zdalo, že vo svojej krajine majú migrantov dosť, a došlo k zmene kurzu. Rakúsko príliv migrantov významne obmedzilo. Dnes sa však zdá, že to nestačilo. Teraz sa naši južní susedia chystajú vyhlásiť výnimočný stav a svoju krajinu nepriedušne uzatvoriť. Inak by vraj hrozil kolaps štátu.

„Rakúska vláda plánuje prijať budúci týždeň mimoriadne opatrenie. V súvislosti s prílivom prisťahovalcov a žiadateľov o azyl hodlá vyhlásiť dekrétom výnimočný stav, pretože je kvôli množstvu imigrantov ohrozená bezpečnosť, poriadok i školstvo a zdravotníctvo Rakúska. Do krajiny nevpustia žiadneho migranta, „píše server Česká justície.

Stane sa tak na základe zákona o výnimočnom stave, ktorý bol prijatý už tento rok v apríli. Rakúska republika si otvorila možnosť vyhlásiť tento stav v krajine, ak politici dospejú k názoru, že je ohrozená vnútorná bezpečnosť krajiny. Rakúske ministerstvo vnútra už niekoľko týždňov pracuje na správe, ktorá zhŕňa fakty dokazujúce, že ohrozenie krajiny sa blíži. Informoval o tom rakúsky denník Der Standard. Vnútro podľa všetkého odporúča uzatvoriť krajinu čo najskôr, pretože štát je ohrozený hneď 7. faktormi.

Predovšetkým ide o samotný vysoký počet cudzincov ktorý podľa denníka výrazne narušuje fungovanie inštitúcií, a ak by pokračoval, došlo by k ich zrúteniu. Po druhé, v prípade pokračovania migrácie do Rakúska sa takisto zrúti systém základnej starostlivosti, najmä ubytovanie. „Už teraz máme dočasné bezdomovectva žiadateľov o azyl, ktorému nie sme schopní zabrániť,“ uvádza Der Standard. „V niektorých okresoch navyše ubytovávanie cudzincov vyvoláva etnicko-kultúrne napätie a spoločenské napätie,“ varuje rakúsky rezort vnútra.

Do tretice všetkého zlého rastie počet zločinov spáchaných migrantami. „Podiel žiadateľov o azyl medzi podozrivými cudzincami sa zvýšil z 11,6 na 15,6 percenta. Zvýšil sa počet odsúdených cudzincov predovšetkým u drogových trestných činov, krádeží, sexuálnych napadnutí a ublížení na zdraví. Ide o cudzincov pôvodom z Afganistanu, Nigérie, Maroka a Alžíru. Cudzinci za rok spáchali v Rakúsku 92 804 trestných činov. Taktiež počet trestných činov proti cudzincom sa zvýšil, a to na 172 v druhej polovici roka 2015, „píše server.

S trestnou činnosťou hrozí aj štvrtý nebezpečný bod. Ministerstvo spravodlivosti je znepokojené možnou radikalizáciou väzňov za mrežami. Súdy vraj navyše absolútne nestíhajú riešiť nával žiadostí o azyl.

Veľké množstvo migrantov žijúcich v krajine sa negatívne podpisuje aj na rakúskych deťoch, pretože v triedach v krátkej dobe významne narástol počet žiakov, lenže tretina z nich vie nemecky len pozdraviť.

Preťažené je tiež rakúske zdravotníctvo. Krajina hlási nedostatok detských psychiatrov.

Migrantov zamestnáme. Alebo nie?

„Poslednou popísanou oblasťou je trh práce. Podľa denníka Der Standard sa stále politici nemôžu dohodnúť na niektorých formuláciách. Konkrétne ide o formuláciu, že, viac ako 75% žiadateľov o azyl absolvovalo iba základnú školskú dochádzku ‚, preto hrozí, že Rakúsko bude konfrontované s historicky najvyššou nezamestnanosťou a že dôjde k enormnej záťaži a konkurencii na trhu s nekvalifikovanou pracovnou silou, „dopĺňa s odkazom na rakúsky denník server.

Predpokladá sa, že Rakúsko vydá na migrantov asi desať miliárd eur. Do roku 2019.

Ale pozor. Aj keď bude výnimočný stav vyhlásený, Rakúsko je pripravené prijímať ženy, deti a príbuzných cudzincov, ktorí v krajine už žijú.

zdroj: parlamentnilisty.cz