Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany súkromia budeme používať pre ochranu osobných údajov zhromaždených na tomto webe. Prečítajte si prosím tieto zásady ochrany súkromia pred použitím webovej stránky alebo odoslaním akýchkoľvek osobných údajov. Užívaním webu súhlasíte s postupmi popísanými v týchto zásadách ochrany súkromia. Tieto praktiky môžu byť zmenené, ale zmeny budú zverejnené a budú sa vzťahovať len na činnosti a informácie dopredu, nie so spätnou platnosťou. Tie sa vyzývajú na preskúmanie zásady ochrany osobných údajov pri každej návšteve stránky a uistite sa, že ste pochopili, ako budú použité akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete.

Poznámka: praktiky ochrany osobných údajov uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia, sú pre túto webovú stránku. Ak odkazujete na iné webové stránky, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov zverejnené na týchto webových stránkach.

Zber informácií

Zhromažďujeme osobné údaje, ako sú meno, e-mailové adresy, atď, ktoré sú dobrovoľne vložené návštevníkmi. Tieto informácie slúžia iba na splnenie vášej konkrétnej požiadavky zaregistrovať sa pre mailing list, ak nám dáte povolenie na jeho používanie inými spôsobmi.

Cookie / Technológia sledovania

Táto webová stránka môže používať cookie a technológiu sledovania v závislosti na funkciách, ktoré ponúka. Cookie a sledovacie technológie sú užitočné pri zhromažďovaní informácií, ako je typ prehliadača a operačný systém, sledovanie počtu návštevníkov na webovej stránke, a pochopenie toho, ako návštevníci používajú webové stránky. Cookies môžu tiež pomôcť prispôsobiť webové stránky pre návštevníkov. Osobné údaje nemôžu byť zhromažďované prostredníctvom cookies a ďalších monitorovacích technológii, ak ste však pred tým poskytli osobné údaje, môžu byť súbory cookie viazané k týmto informáciám. Súhrnné cookie a informácie o sledovaní môžu byť zdieľané s tretími stranami.

Distribúcia informácií

Môžeme zdieľať informácie s vládnymi orgánmi alebo inými spoločnosťami ktoré pomáhajú nám v boji proti podvodom alebo vyšetrovaniu. Môžeme tak urobiť, ak:
(1) je to povolené alebo vyžadované zákonom; alebo,
(2) sa snažíme chrániť alebo zabrániť skutočným alebo potenciálnym podvodom alebo neoprávneným transakciám; alebo,
(3), vyšetrovanie podvodov, ktoré sa už uskutočnili.
Tieto informácie nie sú poskytované týmto spoločnostiam na marketingové účely.

Záväzok na zabezpečenie dát

Vaše osobné údaje sú uchovávané v bezpečí. Iba oprávnení pracovníci majú prístup k týmto informáciám. Všetky e-maily a bulletiny z tohto webu vám umožnia odhlásiť z ďalších zásielok.

Ochrana osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky, obavy, alebo pripomienky k ochrane osobných údajov môžete nás kontaktovať pomocou prostriedkov poskytnutých na týchto webových stránkach.

Vyhradzujeme si právo na zmeny tejto politiky. Akékoľvek zmeny týchto zásad budú zverejnené.