OBEŽNÍK

Nezahoď do koša, ale daj svojej rodine, priateľom, známym

Vážení občania,
odhaľujeme roky skrývanú pravdu:

V ZMYSLE ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
nezávislí kandidáti nemusia kandidovať do parlamentu cez politické strany !
Občania môžu vykonávať svoju moc priamo podľa ústavy SR.

[divider]

Začnite komunálnymi voľbami:

Občania majú právo:

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

  • vykonávať samosprávu mesta, obce hlasovaním “Miestnym referendom“.
  • rozhodovať tak o hospodárení mesta a obce
  • odvolávať vedenie mesta, obce, ak zlyhajú

[/list]

V znení petičného zákona 85/2010 zb., §1 ods.1 a §2 vyzývame OBČANOV založiť Petičný výbor, zastupujúci OBČANOV a zvolávať obecné snemy.

Najúčinnejším spôsobom je, aby Petičný výbor pripravil konkrétne návrhy, sťažnosti OBČANOV, ktoré zašle vopred vedeniu mesta, obce a zvolá Obecný snem priamo k Mestskému, obecnému zastupiteľstvu. Občania majú právo hlasovať !

Prostredníctvom PETIČNÝCH VÝBOROV OBČANOV navrhnite svojho kandidáta za poslanca, starostu, či primátora do miestneho zastupiteľského úradu.

Zoberme OBČANIA podľa zákona svoju moc do svojich rúk, nebuďme už otrokmi, žobrákmi a bedármi vo vlastnej krajine.

AKO POSTUPOVAŤ >

Komunálne voľby 2014 – voľby, aké tu ešte neboli !

[divider]

PREZIDENT PODPORUJE ZMENU, TAK JU OBČANIA VYUŽIME:


[clear]

Tento obežník posúvajte ďalej:

[col23]

E-mailom, na facebooku, vytlačte, kopírujte a rozdajte

[/col23][col3]Obežník 01[/col3][clear]
[divider]

Viac čítajte na:

peticnyvybor.panobcan.sk
www.asociaciaobcanov.sk

[clear][br]