Na búrlivom mestskom zastupiteľstve v Košiciach namestnicka primatora Richarda Rašiho, Renáta Lenártová vulgárne nadávala zúčastneným občanom zrejme v domnení, že ju nikto nepočuje. Občianku, ktorá apelovala na primátora Rašiho, aby zastupoval ľud a nie súkromnú firmu nazvala kravou. A všetkých zúčastnených občanov primitívmi a ovcami.

Video