Názov občianského združenia: Pán Občan

IČO: 42277647
Dátum vzniku: 17.09.201
Registrované na ministerstve vnútra pod číslom: VVS/1-900/90-40051

Občianske združenie Pán Občan

Nie sme zaujatí voči žiadnej politickej strane, ale voči globálnemu systému, ktorý ovláda náš štát. Sme za to, aby politické strany medzi sebou nesúperili iba v záujme získania moci, na úkor Pána Občana, ale aby spolupracovali a predkladali spoločné riešenia v prospech Pána Občana.

Našim cieľom je zjednocovať občanov a poskytnúť im nástroje, ktoré napomôžu k riešeniu najvážnejších problémov v našom štáte.

Najvážnejším problémom podľa nás nie je nezamestnanosť, zúfalé zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a iné odvetvia, ale Vláda, Parlament a Štátna správa, ktorá je ovládaná finančnými skupinami parazitujucími na úkor Pána Občana.

Občianske združenie Pán Občan sa nesnaží dostať do mocenských štruktúr. Naším cieľom je poukazovať demokratickým spôsobom v zmysle ústavy SR na vážne problémy, navrhovať riešenia a poskytnúť vhodné nástroje pre občanov, ktorí majú snahu zmeniť systém v nášom štáte v prospech Pána Občana.

Občianske združenie Pán Občan bude napomáhať k zmene systému združovaním občanov, odborníkov a ich návrhov na zmeny, zákonným spôsobom žiadať politické strany, resp. neskorumpovaných politikov v mene väčšiny občanov o riešenie problémov v našej republike. Podľa prístupu oslovených politických strán, resp. politikov k návrhom na zmenu budeme občanom odporúčať koho voliť, resp. nevoliť.