Americké ministerstvo poľnohospodárstva nedávno schválilo GMO plodiny, ktoré sú odolné voči novým, prudko jedovatým herbicídom, a tým posvätilo použitie týchto herbicídov v celej krajine.

Predtým boli takmer všetky GMO plodiny schválené k osevu navrhnuté ako odolné voči jedinému herbicídu: najpredávanejšiemu jedu Monsanto, Roundup (glyfosátu). Široké prijatie týchto plodín viedlo k explózii používania Roundup, čo potom dalo impulz vývoju poľnohospodárskych osív odolných voči Roundup.

V reakcii na proliferáciu voči Roundup odolných „super burín“ sa GMO spoločnosti uchýlili k geneticky upravenej odolnosti svojich plodín voči viac herbicídom. Špecificky sú teraz GMO plodiny odolné ako voči Roundup a herbicídu Dow 2,4-D, ako aj voči Roundup a ďalšiemu herbicídu, Dicamba.

Ale ako kritici biotechnológie opakovane poznamenali, schválenie týchto nových GMO druhov problém len zhorší – povedie k ešte väčšiemu používaniu herbicídov a vývoji ešte drsnejších super burín. V nedávnom článku dr. Jonathan Latham z projektu Bioscience Resource písal o tomto procese ako o „začarovanom kruhu, ktorý ohrozuje ako naše prostredie, tak naše dodávky potravín„.

Jedovaté pre rastliny a ľudí

Používanie nových GM plodín upravených k zvýšenej odolnosti voči herbicídom vždy vedie k zvýšeniu používania herbicídov, pretože farmári si myslia, že môžu striekať jedy vo vyšších koncentráciách, aby zabili viac buriny, a už sa nemusia obávať poškodenia svojej úrody. Ako si buriny začínajú vyvíjať odolnosť (behom pár generácií), začínajú sa dávky herbicídov potrebné k ich zničeniu zvyšovať. Nevyhnutne si rezíduá týchto herbicídov prekliesni cestu do potravín.

Nie je prekvapujúce, že chemikálie určené k otrave rastlín nie sú živočíchom prospešné. Roundup bol spojený s endokrinnými poruchami, vrodenými chybami a zlyhaním orgánov. Prísada neslávne známeho defoliantu z vietnamskej vojny Agent Orange – 2,4 D – bola spojená s hypotyreózou, parkinsonovou chorobou, reprodukčnými problémami a potlačenými imunitnými funkciami. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásila obe chemikálie za „pravdepodobné karcinogény“.

Podľa vládnych dokumentov môže Dicamba spôsobiť neurologické poškodenie u cicavcov a je tiež klasifikovaný ako „vývojový jed“. Tento účinok je obzvlášť problematický, vzhľadom na to, že nedávna správa Environmentálnej pracovnej skupiny napočítala viac ako 5,600 škôl vo vzdialenosti 60 metrov od poľa, kde budú pravdepodobne vysadené nové GMO plodiny.

Ako Dicamba, tak 2,4 D sú považované za vysoko rizikové pre kontamináciu životného prostredia. Dicamba kontaminuje pôdu a 2,4 D vzduch.

zdroj: zvedavec.org