BRATISLAVA – Slovensko bude mať onedlho novú vládu. Ešte to nie je spečatené, ale už dnes poznáme jej programové priority. Je vidieť, že do vlády ide pravica. Ekonomický program v tomto kontexte treba hodnotiť pozitívne. Viacero opatrení je veľmi všeobecných. Ďalšou otázkou je ako sa ich podarí v štvorkoalícii presadiť do praxe. Pozrite si hodnotenie toho, čo chce nová vláda urobiť pre Slovákov.

Prinášame argumenty k návrhom od Topiek a Pána Občana. Ktoré argumenty sa vám viacej páčia?

Viac sa mi páčia argumenty od:

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Ekonomika, dane a podnikanie

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 percent a každoročné prehodnocovanie ďalšieho znižovania

[/list]Topky: Zníženie daní pomôže podnikateľom, ktorým zostane viac peňazí pre vlastný biznis a oni, nie štát, rozhodnú, ako s nimi naložia. Jednoznačne pozitívne rozhodnutie.

Pán Občan: Kozmetická úprava, ktorá nič nerieši, je to iba marketingový ťah vlády. Firmy sú nútené upravovať si základ dane z dôvodu zle fungujúceho podnikateľského prostredia.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2020 a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny

[/list]Topky: Každý správny gazda musí hospodáriť v rámci svojich možností. Inými slovami, nesmie minúť viac, než zarobí. V prípade ekonomickej krízy by vláda v prípade vyrovnaného rozpočtu mala väčší manévrovací priestor.

Pán Občan: Zlé hospodárenie tu máme od revolúcie 1989, kedy sa začalo zadlžovanie štátu (viac tu). Jednou z príčin zlého hospodárenia je, že Najvyšší kontrólny úrad nekontroluje efektívnosť hospodárenia .. a v zmysle zákona malo by! Viac tu >>
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Zrušenie daňových licencií k 1. januáru 2018

[/list]Topky: Daňové licencie neboli nič iné, než zbytočné zaťaženie podnikateľov. Ich zrušenie firmy privítajú.

Pán Občan: Prečo až k 1. januáru 2018? Daňová licencia vôbec nemala existovať. Zlí hospodári tieto peniaze znovu rozhádžu.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Pokračovanie v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach, možnosť ich rozšírenia na ďalšie odvetvia

[/list]Topky: Tento bod programu najvýraznejšie zastávala SNS. Je to v súlade s progresívnou filozofiou zdaňovať tých, ktorým sa darí nadpriemerne.

Pán Občan: Pokiaľ nebude vyriešená príčina zlého hospodárenia, riešenie dôsledkov považujeme za plytvanie časom a prostriedkami občanov.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní (napr. zrušenie povinnej zdravotnej služby)

[/list]Topky: Ďalší krok, ktorý pomôže podnikaniu. Zostáva dúfať, že sa to vláde podarí presadiť do praxe.

Pán Občan: Kto spôsobil túto administratívnu záťaž? Bola to neschopnosť alebo zámer? Kto na to dopláca? prečo vôbec tú administratívnu záťaž tu už dlhé roky máme? Koľko peňazí z daní občanov to bude stáť? .. keď NKÚ zatiaľ nekontroluje to najdôležitejšie: Efektívnosť hospodárenia
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaz privatizácie strategického majetku štátu

[/list]Topky: Naše si nedáme. Týmto bodom sa oháňal už v predvolebných debatách Andrej Danko. V prvom rade firma musí fungovať hospodárne a generovať hodnotu. Pretože, keď bude podnik v slovenských rukách, neznamená to, že sa nebude kradnúť a nehospodárne nakladať s verejnými financiami.

Pán Občan: Pľuvanec do očí občanov? Po revolúcii 1989 došlo k obrovským privatizáciám štátneho majetku, podnikov, patriacim občanom. Teraz ideme rozprávať o zákaze privatizácie, keď už je všetko sprivatizované?
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR a podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu

[/list]Topky: Opäť aj tu platí, že myšlienka je dobrá. Je však otázne, aké konkrétne kroky pre to vláda podnikne.

Pán Občan: Potravinová sebestačnosť Slovenska bola po revolúcii 1989 úplne zlikvidvaná. Občania za tento „demokratický“ krok už tvrdo zaplatili a stále na to doplácajú, hlavne v podobe chorôb. Kto je za to zodpovedný? To, že sme tu mali mať slovenské výrobky je viac ako samozrejmé. Dnes nám to naši zvolení zástupcovia prezentujú ako dobrú myšlienku! Aj takto sa robí marketing.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Rozvoj dopravnej infraštuktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7

[/list]Topky: Dúfame, že pre toto rozhodnutie sa nájde široká zhoda a realizuje sa čo najskôr.

Pán Občan: Ak by NKÚ kontrolovalo efektívnosť hospodárenia v uplynulých 20 rokov, čo robiť malo, mohla byť dopravná infraštruktúra kompletne vybudovaná! Dnes sa vozíme po deravých cestách a počúvame, ako ideme riešiť dôsledky.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Prehodnotenie zrušenia vlakov Intercity, príprava podmienok pre zriadenie národného leteckého a vodného dopravcu

[/list]Topky: Národný letecký dopravca na Slovensku? Ťažko predstaviteľný krok – ako k tomu dospieť.

Pán Občan: Ak by sa hospodárilo tak, ako sa má, národné mohlo zostať všetko, čo národné kedysi bolo.

Protikorupčný program

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje

[/list]Topky: Po škandáloch so schránkovými firmami, ktorých pozadie je verejnosti neznáme, bude prospešné ich zo súťaže vylúčiť. Aj keď nie každá firma so sídlom na Cypre musí byť iba nastrčená, pre Slovensko je to krok vpred.

Pán Občan: Považujeme iba za čiastkové riešenie dôsledkov zlého hospodárenia. Žiadny extra krok k vyriešeniu príčiny.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Úsilie presadiť ústavný zákon o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti

[/list]Topky: Už nastal čas, aby sa verejnosť dozvedela o majetku verejných činiteľov a najmä jeho pôvodu.

Pán Občan: Pojem úsilie jasne hovorí za všetko. Považujeme tento krok iba za marketingový ťah. Ak by sa to myslelo vážne, tento problém sa dá okamžite vyriešiť!
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Vytvorenie podmienok na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi

[/list]Topky: Každý verejný činiteľ si rozmyslí ako nakladať s verejným majetkom v prípade, keď ho bude čakať adekvátny trest, resp. keď bude za svoje činy niesť ozajstnú zodpovednosť.

Pán Občan: Zatiaľ sa tomu netešme, pretože zatiaľ ide iba o tzv. „Vytvorenie podmienok“, čiže vyhýbavý krok! Považujeme to iba za ďaľší marketingový ťah. Ak by to mysleli vážne, osobná a trestnoprávna zodpovednosť našich zvolených zástupcov za rozhodnutia, ktoré učinia sa dá zaviesť okamžite!
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Zdokonalenie a rozšírenie systému povinného zverejňovania zmlúv

[/list]Topky: Tento krok zvýši kontrolu verejnosti v oblasti hospodárenia verejných financií.

Pán Občan: Potvrdilo sa tak, že dávnejšie zavedený systém zverejňovania zmlúv nie je v poriadku. Je to iba malé povolenie uzdy občanom, ktorý finančne ťahajú dôsledky zlého hospodárenia. Ak by to mysleli vážne, v prvom rade hovoria o jednej z príčin zlého hospodárenia, ktorou je nekontrolovanie efektívnosti hospodárenia najvyšším kontrólny úradom.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Profesionalizácia štátnej správy a vymedzenie politických nominácií

[/list]Topky: Politické nominácie sú pre fungovanie štátu veľmi nešťastné. Poznáme situáciu, keď po voľbách nastane veľké sťahovanie úradníkov. V pozíciách by mali sedieť odborníci a nie politickí nominanti.

Pán Občan: Politické alebo nepolitické? Všetci zvolení zástupcovia vo vláde a v riadiacich orgánoch štátu by mali spolupracovať v prospech riešenia problémov, ktoré na Slovensku počas viac ako 20 ročného zlého hospodárenia vznikli.

Sociálne veci, dávky a práca

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100-tisíc pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod 10 percent.

[/list]Topky: Prianie skôr ako opatrenie. Uvidíme, ako sa novej vláde bude v tomto smere dariť.

Pán Občan: Považujeme iba za čiastkové riešenie dôsledkov doterajšieho zlého hospodárenia od revolúcie 1989.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, uplatňovanie pravidiel kolektívneho vyjednávania pri mzdových požiadavkách

[/list]Topky: Ekonómovia sa zhodnú, že zvyšovanie minimálnej mzdy má negatívny dopad na zamestnanosť. Toto rozhodnutie je pravdepodobne z dielne Smeru, ktorý si v sociálnej oblasti stavia na stranu tzv. slabších. Je to v súlade s politikov sociálnych demokratov aj v iných európskych krajinách.

Pán Občan: Nastavenie minimálnej mzdy a životnej úrovne životnej úrovne občanov bolo a je plánované. Kto je za to zodpovedný? Existujú modely fungujúcich ekonomík s minimálnymi mzdami cca 1500 EUR. Prečo nebol takýto model zavedený na Slovensku už dávno, hoci o ňom politici kedysi pred občanmi radi hovorili?
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií

[/list]Topky: Slovensko čakajú ťažké časy z pohľadu štátnej kasy. Obyvateľstvo starne a pri plánoch na zvyšovanie dôchodkov bude musieť nájsť minister financií priestor, kde peniaze nájsť.

Pán Občan: Peňazí je dosť! Je to iba dôsledok zlého hospodárenia. Prečo nie sú peniaze na vyššie dôchodky? Pretože sa zle hospodári. Prečo sa zle hospodári? Lebo NKÚ nekontroluje efektívnosť hospodárenia ..a malo by!
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Zvýšenie vianočných príspevkov pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov

[/list]Topky: Smer bude chcieť v línii svojej politiky udržiavať sociálny zmier, aj na úkor štátnej kasy.

Pán Občan: Udržiavanie zatiaľ dostatočne silnej voličskej základne, ktorú tvoria dôchodcovia. Bežní dôchodcovia, ktorí roky dreli, nemajú možnosť užiť si naplno svoj život (výlety a pod.) Možno im tak dobre padne pár drobných ..
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať

[/list]Topky: Opatrenie v duchu hesla kto nepracuje, nech neje. Zvýšenie adresnosti sociálneho systému je pozitívnym krokom.

Pán Občan: Riešenie jedného z dôsledkov doterajšieho zlého hospodárenia a riadenia štátu.

Školstvo

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Účasť zástupcov pracovníkov školstva pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR

[/list]Topky: Azda každý bude súhlasiť, aby do programu prehovorili aj odborníci a nielen politici

Pán Občan: Ďaľší pľuvanec občanom do tváre? Považujeme to iba za marketingový ťah. Na vážnejšie riešenia nebudú peniaze atď. Kto vlastne bude zastupovať školstvo? Zástupcovia, ktorí zasa iba „tvrdo vybojujú“ kozmetické úpravy za pomoci vlastných protestujúcich?
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Schválenie dlhodobej koncepcie obsahu výchovy a vzdelávania

[/list]Topky: Toto tu malo byť už pred 20 rokmi

Pán Občan: Nič nehovoriaci sľub, ktorý mal byť roky samozrejmosťou! Dôležité bude, čo bude obsahom sľubovanej koncepcie.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva spojené so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva

[/list]Topky: Peniaze potrebuje školstvo ako soľ. Avšak nie len to. Prostriedky v rezorte treba správne použiť.

Pán Občan: Budeme sa opakovať, ak sa najskôr okamžite nezastaví zlé hospodárenie, nebude dosť peňazí na vážnejšie riešenia dôsledkov. Najvyšší kontrólny úrad by si mal začať plniť svoju povinnosť: Kontrolovať efektívnosť hospodárenia.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu a totalitným režimom

[/list]Topky: Po výsledkoch z 5. Marca je toto krok správnym smerom.

Pán Občan: Doterajšie chovanie politikov naznačuje o čo ide. Za extrémizmus môže byť napríklad považovné aj domáhanie sa svojich občianských práv. Preto je potrebné jasne definovať, čo myslia pod extrémizmom.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania

[/list]Topky: Prepojenie teórie a praxe je potrebné. Je dôležité, aby sa študenti, najmä technických odborov, stretávali s reálnymi problémami a učili ich riešiť.

Pán Občan: Bežná záležitosť, ktorá by mala byť samozrejmosťou.

Zdravotníctvo

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VŠZP a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

[/list]Topky: V zdravotníctve sa točí veľké množstvo peňazí. Ich kontrola je nevyhnutná. Keď na hospodárenie budú prihliadať aj opozičníci, kontrola sa zvýši.

Pán Občan: Opozícia v minulých 20 rokoch sklamala! Neriešila problémy v záujme občanov, ale v záujme oligarchov. Zatiaľ neveríme, že to bude mať pozitívny dopad na občanov ak nezačne NKÚ kontrolovať efektívnosť hospodárenia a nebude zavedená hmotná a trestnoprávna zodpovednosť riadiacich pracovníkov.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti a pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi

[/list]Topky: Toto si želá asi každý, otázne je realizácia v praxi a predstavené konkrétne opatrenia.

Pán Občan: Kvalita zdravotníctva na Slovensku je katastrofálna. Je to ďaľší z dôsledkov zlého hospodárenia a riadenia štátu. Ak sa ako prvé nevyrieši jeho príčina, neveríme v citeľnú zmenu, pôjde iba o kozmetické úpravy.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní

[/list]Topky: Ekonomickým liberálom by sa zásahy do podnikania určite nepáčili. No keďže slovenský trh trpí určitými nedostatkami a povesťou, že v zdravotníctve profitujú vybrané skupiny, sprísnená regulácia by nemusela byť na škodu.

Pán Občan: Súkromné zdravotné poistenie je jeden veľký omyl, resp. zámer. Zdravie občana nemá byť v rukách podnikateľov, ak majú byť ľudia zdraví. Logicky vyplýva, že chorý občan = zákazník, pravidelne chorý občan = verný zákazník. Čím viac chorých ľudí,tým viac zákazníkov a tým väčší zisk. Čo myslíte, chcú mať podnikatelia nižšie zisky a zdravých ľudí. Nie, je to presne naopak.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské vý­kony

[/list]Topky: Pacienti sa potešia. Otázne je, ako to vláda dosiahne.

Pán Občan: Marketingový ťah. V súčasnom fungujúcom systéme iba ťažko dosiahnuteľné a hlavne ťažko merateľné.

Polícia a súdy

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov

[/list]Topky: Nezávislosť pre rozhodovanie v akejkoľvek odbornej oblasti je vítaná. Ako u mnoho programových bodov, aj u tohto je to iba heslo bez konkrétnych opatrení.

Pán Občan: O všetkých tzv. „nezávislých“ orgánoch môžu občania zatiaľ iba snívať. Tak, ako je nezávislý Najvyšší kontrólny úrad, súdy, prokuratúra a pod., vždy boli a zatiaľ sú politicky ovládané. K tomuto bodu zatiaľ niet viac čo dodať.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta PZ SR a obmedzenie možnosti jeho odvolania na zákonom ustanovené dôvody

[/list]Topky: Šéf policajtov je významná funkcia, ktorá má veľký vplyv. Na ňom závisí, ktoré veci sa budú, resp. nebudú prešetrovať. Parlamentná kontrola by mohla pomôcť kvalitnejšiemu pôsobeniu prezidenta.

Pán Občan: Čo znamená „Posilnenie parlamentnej kontroly“? Ďaľší vyhýbavý výraz, ktorý vyhovuje politikom, nie občanom. Takto fungujú nezávislé orgány.
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade SR

[/list]Topky: Za programové návrhy v oblasti súdnictva by sa nemusela hanbiť ani Lucia Žitňanská, ktorá je tipovaná za novú ministerku spravodlivosti. Odorná verejnosť bude s napätím sledovať ako sa jej bude prípadné reformné zmeny dariť realizovať.

Pán Občan: Nemáme pocit, že by v súčasnosti bolo možné verejne kontrolovať justíciu od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov. Nemáme ani pocit, že by v súdnej rade SR boli občianske prvky. Akú kontrolu chceme zvyšovať a čo chceme posiňovať, keď zatiaľ občania nemajú na takúto kontrolu žiadny dosah?
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov

[/list]Topky: Každý úradník (sudca) by mal niesť zodpovednosť za svoje činy. Uvidíme, ake konkrétne opatrenia vláda predstaví.

Pán Občan: O aké zvýšenie zodpovednosti sa jedná? Doteraz sme nepočuli a nevideli žiadny postih za skutky, ktoré sa na najvyššej úrovni riadenia štátu udiali a naďalej sa dejú. Prieťahy v konaniach, korupcia, diery v zákonochy. To je doterajšia vizitka nezávislého, čiže občianskeho súdnictva. Ak by to mysleli vážne, osobná zodpovednosť sa dá zaviesť veľmi rýchlo a účinne.

Zahraničná a európska politika

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Jednoznačná kontinuita v proeurópskej a proatlantic­kej orientácie SR na základe širokej politickej zhody a posilňovanie postavenia národných parlamentov v zmysle dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou.

[/list]Topky: Tu nie je o čom debatovať. Slovensko patrí na západ, nie na východ.

Pán Občan: V tejto otázke malá hŕstka ľudí rozpráva a rozhoduje za milióny občanov. Kde patrí Slovensko? Sme jednoznačne toho názoru, že na takto závažnú otázku sa treba občanov spýtať. Tam by potom Slovensko malo patriť!

Pýtame sa teda občanov na internete:

Koho by ste videli ako strategického partnera?

Loading ... Loading ...
[clear]
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Aktualizácia bezpečnostnej a obrannej stratégie SR

[/list]Topky: Rozhodne potrebný krok. Každý štát musí byť adekvátne prispieť k obrane vlastnej krajiny.

Pán Občan: Pred kým sa potrebujeme brániť? Odkiaľ nám hrozí nebezpečenstvo? Takto by mala byť otázka v prvom rade postavená. Ak bude nepriateľ definovaný, mala by sa táto hrozba verejne konfrontovať. Kto vyvoláva toto nepriateľstvo? Milióny občanov alebo hŕstka boháčov? Za koho záujmy vznikajú takéto nebezpečenstváa vojny. Občania to nie sú. Nenájdete štát na svete, ktorého väčšina občanov by chcela napadnúť iný štát a vyvolať tak vojnu. Takže k aktuálizácii bezpečnostnej a obrannej stratégie SR odporúčame NASLEDOVNÉ RIEŠENIE >>

zdroj: topky.sk

Prinášame argumenty k návrhom od Topiek a Pána Občana. Ktoré argumenty sa vám viacej páčia?

Viac sa mi páčia argumenty od:

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...