NEUVERITEĽNÉ - opitý poslanec v parlamente ! odošli ďalej

thumbnail

AROGANCIA A DRZOSŤ v priamom prenose. Kde je dohľad nad štátnymi zamestnancami ? Prečo nemá občan nástroj na kontrolu poslancov ?
Opitý poslanec v poarlamente = Opitý zamestnanec vo firme.


Zdieľaj tento článok

Páči sa Vám Pán Občan?


Chceme MIER, pridaj sa >

Čo si o tom myslíte? komentujte :)

Komentáre

 1. MARIAN píše:

  MUDRLANT A DVA DVOCHODKY BERIE
  Súbeh dôchodkov
  Súbeh výsluhového dôchodku a starobného dôchodku sa podľa všeobecne záväzných predpisov
  nevylučuje a tieto sú vyplácané v plnej výške v akej boli priznané.
  Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov má poistenec nárok na starobný dôchodok :
  · ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov ( veková hranica bola zvýšená z 10 na 15 rokov novelou
  č. 555/2007 Z. z.) a
  · dovŕšil dôchodkový vek t.j. 62 rokov (prechodné ustanovenia o dovŕšení veku sú uvedené v § 65, ods. 3-
  8 zákona).
  Dôležité je to, že obidve tieto podmienky musia byť splnené súčasne. V praktickej rovine to znamená, že
  poberateľ výsluhového dôchodku musí mať okrem služby v Policajnom zbore „odpracovaných“ spolu minimálne
  ešte ďalších 15 rokov. Je potrebné ale v tejto súvislosti uviesť, že : Do obdobia dôchodkového poistenia
  („odpracovaných rokov“) sa počíta aj náhradná doba, kde patrí aj obdobie sústavnej prípravy na povolanie
  (získané pred 1.1.2004 podľa predpisov účinných pred 1.1.2004) teda aj štúdium na strednej škole po skončení
  povinnej školskej dochádzky a tiež aj štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania. Dobu
  štúdia na strednej, resp. učňovskej škole je možné preukázať vysvedčením o skončení posledného ročníka alebo
  maturitným vysvedčením. Dobu štúdia na vysokej škole diplomom prípadne výkazom o štúdiu na vysokej škole
  (indexom). Ak žiadateľ o dôchodok tieto doklady nemá, dobu štúdia je možné preukázať potvrdením školy o tom
  od kedy – do kedy študoval. Do obdobia dôchodkového poistenia sa počíta aj obdobie výkonu základnej
  vojenskej služby v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách ak táto doba nebola zhodnotená do výsluhového
  dôchodku. Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta ak toto obdobie policajt
  nezískal v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol mu priznaný invalidný výsluhový
  dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
  Z uvedeného vyplýva, že do „odpracovaných rokov“ sa započítavajú nielen skutočne odpracované
  roky pred a po skončení služobného pomeru ale aj vyššie uvedené obdobia.
  Taxatívnymi podmienkami v súčasnosti je teda minimálna doba dôchodkového poistenia (15 rokov) a
  fyzický vek (62 rokov) a tieto musia byť splnené súčasne

 2. Janko píše:

  Vsetci pijete a kradnete a vsetci zvysny slusny ludia za to trpia. Tym ze sa vy dostanete ku krmitku sa pre nas obycajnych ludi nic nezmeni, len vy sa budete mat lepsie.

  1. peter píše:

   My nechceme ísť ku krmítku Janko, my sa naopak snažíme upozorňovať na to, čo sa deje a napomôcť ľuďom zjednotiť sa. Robíme iba to, čomu rozumieme. Mrkni v pravom paneli dole text Občianske združenie Pán Občan.

 3. Miloslav Žák píše:

  Výzva všem slušným lidem !!!

  Slušní lidé by se měli sjednotit na základních principech fungování právně prosperující společnosti, která je tu především pro podporu rodiny, vzdělanosti a uplatnění našich dětí a důstojného života jak juniorů, tak především i seniorů - kteří si zaslouží za svoji odvedenou práci úctu a důstojné stáří.

  Pokud nebude společnost fungovat na principu - kdo nepracuje, ať nejí - oko za oko/ zub za zub - že se vyplácí být slušným a že se nebude tleskat zlodějům - že nikdo nebude parazitovat na práci druhého - že nikdo nebude vyvíjet vnitřní a hlavně vnější politický, ekonomický a ani fyzický nátlak na slušné lidi naší vlasti - pak budeme hrdí na tuto společnost, ve které chceme žít.

  O rodinu jde vždy až v první řadě, ta je a bude základem státu - peníze jsou jen prostředek, kterým se hodnotí kvalita a množství odvedené práce. Pokud se nesjednotíme a nenavážeme na národní a kulturní tradice a odkaz zakladatele naší republiky - T.G.Masaryka, nepoučíme se z minulosti - 1. a 2.SV - německá a pak následná ruská okupace našeho státu - pak jsme odsouzeni k zániku (emigrace našich občanů - příliv cizinců - nechuť našich dětí mít děti - sterilita z pracovního stresu, životního prostředí - nekvalitních potravin - nadměrné spotřeby alkoholu, drog a antibiotik !!! Vše souvisí se vším - EU nepotřebuje zdravé lidi, důchodce, vzdělané lidi - potřebuje poslušné ovce za minimální mzdu !!! USA vč. NATO - nepotřebuje mír - potřebuje války za levnou ropu a zbrojní byznys - kterým vyvolává umělý strach lidí celého světa !!!

  Otevřeme oči - řekněme si, že už toho bylo dost - buďme hrdí na to, že jsme národ zlatých ručiček a chytrých hlav, že nepotřebujeme od nikoho radit ani "pomáhat" - pojďme konečně udělat něco pro budoucnost svých dětí - ať se nemusíme stydět, v jakém stavu jsme jim předali - NAŠI RODNOU VLAST !!!

  Jménem všech organizací, sdružení a občanských iniciativ Vás prosím - sjednoťme se a ukažme politikům, že je tady nechceme - že si dovedeme zodpovědně rozhodovat o osudu své země a především o budoucnosti našich dětí - SAMI !!!

  Děkujeme Vám

  Nenechme si vnutit že jsou jen dvě možné cesty - demokracie/kapitalismus (nikdo za nic nezodpovídá za nic-tvorba zisku) nebo diktatura/komunismus (šílený vůdce-perzekuce odpůrců) - existuje třetí cesta - VLÁDA PRACUJÍCÍHO LIDU - bez válek, bez politické a ekonomické závislosti - rodina je základ státu, mravní vývoj našich dětí, plánované školství s následným uplatněním absolventů škol ve společnosti, úcta k odvedené práci a ocenění seniorů na zaslouženém důstojném odpočinku, prosperující plánovaná ekonomika s ohledem na skutečné potřeby obyvatel a ochranu životního prostředí. Nenávist a závist nahraďme porozuměním a uznáním - pak se naše bytí na planetě Země změní v sociálně spravedlivou společnost - bez strachu a násilí, kde nebudeme muset už lhát svým dětem a budeme moci být jejich neměnným vzorem.

  Společně rozhodněme ve všelidovém referendu o osudu NAŚI VLASTI, o budoucnosti našich dětí, o důstojném stáří našich seniorů - nechceme zkorumpované politické strany, nechceme NATO a ekonomické války, nechceme být otroky v EU za minimální mzdy - chceme neutrální prosperující stát, potravinově, politicko-ekonomicky nezávislý s vládou zkušených odborníků v jednotlivých resortech, kde se jejich ohodnocení bude odvíjet od růstu HDP - chceme být HRDÍ na to, že jsme občané násilně rozdělené ČESKÉ a SLOVENSKÉ REPUBLIKY !!!

  S přáním hezčího dne z Brna, Ing.Miloslav Žák r.č.630304/2020
  milan.zak@centrum.cz
  FB: "Nemo Zmoře"