V utorok, 14. júna, NATO oznámilo, že ak sa členská krajina NATO stane obeťou kybernetického útoku zo strany osôb z krajiny mimo NATO, ako Ruska a Číny, potom článok 5 NATO o „kolektívnej obrane“ vyžaduje, aby sa každá členská krajina NATO pripojila k onej členskej krajine, ak tá sa rozhodne v odvetu napadnúť útočiacu krajinu.

Predbežné opatrenie pre tento postup bolo zaistené pred dvoma rokmi po tom, čo Krym opustil Ukrajinu a opätovne sa pripojil k Rusku, ktorého bol súčasťou do doby, než bol nedobrovoľne prevedený Ukrajine sovietskym diktátorom Nikitom Chruščovom. Toto rozhodnutie NATO bolo urobené v predvídaní toho, že Ukrajina sa konečne stane členom NATO, čo sa stále nestalo. Avšak až teraz NATO vyhlasuje, že kybernetická vojna bude zahrnutá do skutočnej „vojny“ podľa ustanovení NATO o „kolektívnej obrane“.

NATO teraz tvrdí, že pretože ruskí hackeri okopírovali emaily z domáceho počítača Hillary Clinton, kedy táto akcia niekoho v Rusku využila toho, že si previedla svoju komunikáciu z ministerstva zahraničia domov na nezaistený domáci počítač, a takéto špehovanie Rusov a záležitosti amerického ministerstva zahraničia, ktoré v ňom boli uložené, by mohlo predstavovať útok proti Spojeným štátom americkým, a ak americký prezident to za také vyhlási, môže to byť ruská invázia do USA, aktivátor klauzuly o vzájomnej obrane, a tak bude od členských štátov požadovať pripojiť sa k americkej vláde a ísť do vojny proti Rusku, ak sa tak americká vláda rozhodne.

NATO vytvorilo v r. 2013 (pred prevzatím Ukrajiny) informačné propagandistické video, tvrdiace, že „kybernetické útoky“ ľuďmi z Ruska alebo Číny, ktoré môžu narušiť americkú národnú bezpečnosť, môžu vyvolať inváziu NATO, ak americký prezident rozhodne, že tento kybernetický útok bol nepriateľským aktom ruskej alebo čínskej vlády. V tomto videu britský expert na národnú bezpečnosť poznamenáva, že by to bolo „čisto politické rozhodnutie“ amerického prezidenta, ktoré môže urobiť iba americký prezident, ktorý ako jediný na to má zákonnú právomoc. NATO, vytvorením tohto videa, dalo najavo, že akýkoľvek vodca členského štátu NATO, ktorý môže tvrdiť, že jeho krajina bola „napadnutá“ Ruskom, má moc začať vojnu NATO proti Rusku. V tomto prípade by to bol americký prezident Barack Obama. Avšak toto video tiež uviedlo, že NATO by automaticky také obvinenia urobené hlavou štátu, označujúci kybernetický útok za inváziu, neakceptovalo, ale krajina obvinená z tohto zločinu by sa k nemu musela prihlásiť, alebo by muselo byť dokázané, že ho vykonala. Za novej politiky NATO, oznámenej 14. júna, ktorá kybernetický útok klasifikuje automaticky ako „vojnu“, rovnako ako akýkoľvek iný konvenčný útok, však takéto priznania alebo usvedčenie cieľovej krajiny už potrebné nie je. Avšak v uverejnených správach to bolo ponechané vágnym.

V kontexte oznámenia NATO z 14. júna, že kybernetická vojna má rovnaký štatút ako fyzická vojna, by Obama mohol vyhlásiť, že USA boli napadnuté Ruskom, keď emaily bývalej ministerky zahraničia boli skopírované niekým v Rusku. (V tom prípade sa USA permanentne dopúšťa agresívnej vojny proti celému svetu, pretože všetok americký softvér je prešpikovaný šmírovacími breberkami NSA, a teda podľa tejto logiky má celý svet právo previesť proti USA odvetný úder všetkými prostriedkami – p.p.).

Teraz je to medzi Ruskom a Spojenými štátmi horúcou záležitosťou, takže, napríklad, toho istého dňa, 14. júna, uverejnila Reuters správu s titulkom „Moskva popiera ruské zapletenie do prieniku do amerického DNC“ ( „Moscow denies Russian involvement in US DNC hacking“) a uviedla, že „Rusko v utorok poprelo zapletenie do prieniku do databázy Národného demokratického výboru, kde podľa amerických zdrojov získalo prístup k všetkým opozičným výskumom o republikánskom prezidentskom kandidátovi Donaldovi Trumpovi“.

Predtým bola špionáž pokladaná za súčasť bojovania, a potom, čo sa dostalo na verejnosť odhalenie, že USA odpočúvajú telefonické konverzácie nemeckej kancelárky Angely Merkel, sa špionáž stala jednoducho uznávanou súčasťou bežnej diplomacie (aspon pre Spojené štáty); ale teraz, za novej politiky NATO, by mohla byť považovaná za ekvivalent fyzického napadnutia nepriateľskou krajinou.

Na nadchádzajúcom stretnutí NATO, 8-9. júla, ktoré sa odohrá v kontexte najväčších vojenských cvičení NATO pri hraniciach a na hraniciach Ruska, pod názvom „Atlantické odhodlanie“ (Atlantic Resolve), môžu byť preberané perspektívne plány NATO na napadnutie Ruska, aby sa dospelo ku konsenzuálnemu plánu pre celú alianciu. Avšak aj keby sa tak stalo, nebude to zverejnené, pretože vojnové plány sa nezverejňujú nikdy.

Pôvod tohto stretu medzi USA a Ruskom je v sľube, ktorý Západ dal v r. 1990 sovietskemu vodcovi Michailovi Gorbačovovi, že sa nebude rozširovať na hranice Ruska, a následnom porušovaní týchto opakovane dávaných sľubov Západom. Gorbačov rozpustil Sovietsky zväz a jeho Varšavskú zmluvu, na základe týchto podvodných uisťovaní západných vodcov. Teda teraz je Rusko obkľúčené nepriateľmi, vrátane krajín bývalej Varšavskej zmluvy, a dokonca aj niektorých bývalých regiónov samotného Sovietskeho zväzu, ako Ukrajina a pobaltské republiky, na ktorých území sú teraz jednotky NATO.

NATO interpretuje ruské akceptovanie želania Krymčanov opustiť Ukrajinu a opätovne sa, po ukrajinskom puči z r. 2014, pripojiť k Rusku ako demonštráciu zámeru Ruska napadnúť krajiny NATO, ktoré boli predtým súčasťou Sovietskeho zväzu a Varšavskej zmluvy, ako Poľsko, Estónsko, Lotyšsko a Litva; a to je údajný dôvod americkej operácie „Atlantické odhodlanie“, znamenajúce prudký nárast počtu amerických jednotiek a zbraní v týchto krajinách, ktoré hraničia s Ruskom.

zdroj: svobodnenoviny.eu