S najväčšou pravdepodobnosťou posádka kabíny lietadla Germanwings mohla vstúpiť do kokpitu kedykoľvek.

Ak bolo lietadlo špeciálne naprogramované na to, aby túto normálnu schopnosť lietadla Airbus 320 neumožnilo, aerolinky o tom verejnosť neinformovali.

Táto informácia o zamykaní dverí kokpitu je „dôverná“, pretože by to mohla byť teoreticky pomoc únoscom. Problém je v tom, že žiadni únoscovia neexistujú, zdá sa, že sú to len bezpečnostné agentúry, ktoré si užívajú kradnutie lietadiel, ich zostreľovanie a preberanie kontroly nad ich riadiacimi systémami. Scenár „únosu“ znamená vždy vhodnú kryciu historku pre médiá, pretože „mŕtvi muži nehovoria“, a miesta zrútenia sú vždy urýchlene zaistené a „vybavené“, ako je vhodné.

Historka sa samovraždou kopilota GermanWings je len novou zápletkou starého príbehu.

Aby sme prispeli k explózii informácií o nedávnej leteckej katastrofe vo Francúzsku, vykonali sme jednoduché bádanie ohľadom funkcie dverí kokpitu lietadla A320. Nižšie publikujume operačný manuál.

Máme tiež nasledujúci návod prevzatý z Operačného manuálu o bezpečnostnom systéme kokpitových dverí pre letovú posádku používaného Royal Jordanian Airlines, Ona organizácia nám ho láskavo poskytla:

Dopredu sa otvárajúce závesné dvere kokpitu oddeľujú kokpit od priestoru pre cestujúcich. Majú tri elektricky sa zatvárajúce zámky ovládané letovou posádkou. Za normálnych podmienok, keď sú dvere zatvorené, zostávajú zámky zamknuté. Keď je požiadavka vstúpiť do kokpitu, posádka môže povoliť vstup odomknutím dverí, ktoré zostávajú zamknuté, pokým sa neotvoria tlačením. Keď letová posádka nereaguje na požiadavku vstupu, dvere môžu byť otvorené aj kabínkovou posádkou vložením sedemmiestneho kódu (naprogramovaného leteckou spoločnosťou) na klávesnici umiestnenej po strane predného ovládacieho panela.

Celý manuál otvárania dverí


Ďalšie otázky sa týkajú možnosti časového omeškania, ktoré mohlo vyradiť klávesnicu pre otváranie dverí, Tá môže byť naprogramovaná len samotnou leteckou spoločnosťou, ale nie je to vyžadované a je to úplne voliteľné.

Na základe úrovne neformálnosti v GermanWings by sa dalo súdiť, že žiadne obmedzenie do klávesnice nebolo naprogramované. To by znamenalo, že kabínová posádka, čím rozumieme letušky, by mali vstupný kód do kokpitu a pravdepodobne by boli schopné ho vložiť, ak dvere boli v pozícii „zamknuté“.

To je dôvod, prečo toto publikujeme: Nebolo povolené, aby sa táto informácia dostala na verejnosť.

V istú dobu bolo vypustené na verejnosť, že „pilot“ búšil na dvere a kričal, v snahe vstúpiť do kokpitu, a táto informácia bola rýchlo prijatá ako zásadná.

Satelitné telefóny

Navyše, akonáhle bola vypustená falošná informácia, že leteckí kontrolóri neboli schopní kontaktovať posádku lietadla, malo byť spomenuté, že členovia posádky majú k dispozícii satelitné telefóny.

Pilot, skôr než by búšil na dvere, mohol z neho veľmi ľahko zatelefonovať a požiadať leteckú kontrolu, aby za neho vykonala pristátie.

Tieto telefóny sú zvyčajne v každom priestore pre posádku, v prednom i zadnom prípravnom priestore a často aj v otvorenom priestore. Zmienka o tom je napríklad v manuáli pre prípad potreby lekárskeho ošetrenia.

Lekárska diagnóza v lietadle

V prípade inom, ako je veľmi málo závažný zdravotný problém, poverený letový attendant normálne urobí verejný dotaz, či je na palube prítomný lekár alebo iný kvalifikovaný zdravotný personál. Ak je odpoveď pozitívna, lekársky profesionál bude požiadaný o vyšetrenie pacienta a o radu posádke, aký bude najlepší ďalší priebeh akcie. V neprítomnosti lekára – profesionála mnohé lietadlá majú spojenie s lekárskou pohotovostnou službou ako je Med Link, Stat MD alebo Med Aire. Poskytovatelia týchto služieb môžu byť využití pred letom aj pri lete, a môžu byť kontaktovaní cez satelitný telefón, HF neb VHF rádiový telefón cez stanicu ARNIC, alebo použitím systému ACARS (Aircraft Communications, Addressing and Reporting System – Komunikačný systém letectva.

Niektorou z týchto metód je možná priama komunikácia s lekárom pohotovostného centra.

Systém proti únosom „Fly-by-wire“

Zmieňujeme tu aj rovnakú vec, ktorú sme pripomínali pri zmiznutí MH370: Moderné lietadlá s elektronickým systémom riadenia „palubné by- wire“ majú už roky na palube systémy pre samostatné pristátie, ktoré boli inštalované, aby zabránili únosom lietadiel a ich zrúteniu na jadrové elektrárne. Bolo nám povedané, že lietadlá môžu pristáť s použitím tohto systému aj pri vetre až do 30 uzlov.

Tiež vieme, že tento systém je naprogramovaný aj pre kontrolované zrútenie v oblasti, kde budú spôsobené najmenšie škody.

Keď sme čítali všetky tie historky o depresiách a priateľkách, ktoré sú vnucované verejnosti, a súčasne sú vynechávané dôležité informácie, ktoré by ako obvykle viedli k nepríjemným záverom, rozhodli sme sa týmto rozšíriť diskusiu.

Všetky správy o podobných incidentoch, ktoré sa spočiatku zdajú byť nanajvýš racionálne, bývajú nahradené klamaním a vymyslenými historkami pre zastretie skutočných udalostí a dôvodov. Čo sa deje aj v tomto prípade.

zdroj: svetkolemnas.info