Robert Bačinský: Pôvodne som Vám rabíni chcel poslať otvorený list doporučene do vlastných rúk, ale nakoniec somsa rozhodol, že vám to poviem takto, rovno do tlamy ..

Video