Maďarsko je už dlhšiu dobu známe svojim ráznym postojom v oblasti rodinnej politiky v rámci Európskej únie. Minulý týždeň sa maďarský premiér Viktor Orbán opäť postavil za kresťanské hodnoty, keď vetoval prijatie návrhov, ktoré predložil holandský predseda komisie EÚ. Ten predstavil dva dokumenty, ktoré tlačia na členské štáty Európskej únie, aby svoju legislatívu prispôsobovali životnému štýlu tzv. LGBT skupín, teda rôznym hnutiam a komunitám osôb s menšinovou sexuálnou či rodovou identitou. Maďarsko bolo jedinou krajinou, ktorá sa postavila proti týmto návrhom, a vďaka tomu neboli prijaté.

Začiatkom minulého týždňa holandský predseda Európskej komisie prezentoval dva dokumenty pod názvami: „Strategická angažovanosť za rovnosť pohlaví“ a „Opatrenia na šírenie rovnosti LGBT osôb“. Ak by ich Maďarsko nevetovalo, tieto dokumenty by prinútili členské štáty prispôsobovať svoju národnú politiku životnému štýlu kde koho.

Za posledné roky je v tejto oblasti vyvíjaný enormný tlak na to, aby štáty liberalizovali svoju národnú politiku a prispôsobovali svoju legislatívu „potrebám“ najrôznejších, mnohokrát prapodivných spolkov a menšinových skupín.

Nejde pritom ani tak o to, či dopriať napríklad homosexuálnym alebo lesbickým párom právo na sobáš či trebárs adopciu detí. Oveľa viac ide o to, že sú štáty dvadsaťosmičky pozvoľne, ale za to neustále vlastne tak trochu tlačené do kúta, nemôžu sa rozhodovať úplne slobodne a po troškách tak majú okliešťovať svoje národné tradície.

Že sa touto politikou síce pozvoľna, ale predsa len tak trochu oslabujú práva väčšiny je vcelku jasne viditeľné. A ako krok tým správnym smerom to rozhodne nevyzerá. Alebo že by sme len maľovali čerta na stenu?

zdroj: instory.cz