Občianske Spoločné Obrodné Hnutie, to je názov vznikajúceho hnutia OSOH, ktorého cieľom je dôstojný život bežných ľudí na Slovensku.

Na webstránke osoh.sk občania deklarujú:

Vzhľadom na neúnosnú situáciu v spoločnosti OSOH spája neskorumpované proobčianske sily, t.j. zjednocuje ľudí z malých politických strán, budúcich strán, občianskych združení a aktivistov a zabezpečí po voľbách dôstojný život bežných ľudí na Slovensku. OSOH je spoločné hnutie, nie štandardná politická strana, výsledok dohovoru viacerých občianskych združení, neregistrovaných združení, aktivistov, ľudí z malých politických strán a z budúcich strán.

Začiatok zbierania podpisov na vytvorenie nového politického hnutia bolo spustené v piatok 24. júla 2015, kedy podali členovia prípravného výboru OSOH (Obrodné spoločné občianske hnutie) Ing. Jozef Šolc, Mgr. Beata Novomeská, Viktor Macanga na Ministerstvo vnútra SR oznámenie o začiatku zbierania podpisov.

Petičný hárok nájdete na webstránke osoh.sk