Bola som v októbri 2011 napadnutá na ulici páchateľom,ktorý ma udrel päsťami do tváre niekoľkokrát. Išla som na pohotovosť, a na políciu podať trestné oznámenie. Polícia mala riešiť okolnosti deja, prečo som bola napadnutá. Avšak, tu nastal zvrat, páchateľ to obrátil a povedal že on bol napadnutý mnou. Mal pri tom tretiu komplicku, ktorá ho viezla autom, keď ma zastavil na ulici, pri výpovedi ju použil samozrejme vo svoj prospech.

Z výpovedi páchateľa bolo jasné, že klamal. Pritom sám páchatel potvrdil v sms. že ma napadol a okrem toho polícia sa mala opierať o dôkazy lekárske. Ja som predložila 3 lekárske, ktoré sa stotožňujú s tým, že som bola udieraná pästami do tváre a boli mi spôsobené 3 rany. Taktiež lekári potvrdili, že nie sú možné vylúčiť trvalé následky. Doba liečenia môjho úrazu, 7 dní a Pn mi nebola vystavená lebo som bola nezamestnaná. Páchateľ je zamestnanec mestkej polície v Bratislave, jeho meno som sa dozvedela až v januári.

Volá sa Matúš Uhrík a vlastní boxeristický preukaz. Ďalej sa polícia samozrejme tým nezaoberala, a to napriek lekárskym dôkazom, neoznačila páchateľa vôbec. Ďalej postúpila tento prípad na Obvodný úrad v Bratislave, Staromestká ulica.

Obvodný úrad sa mi odmlčal. Musela som tam ísť sama informovať v januári. Tam mi dal ido ruky papier(ešte k tomu vybielitkovaný) s názvom Záznam o odloženej veci. Povedali mi, vďaka policajného záznamu, ide o In dubio pro reo(v pochybnostiach v prospech žalovaného).Ešte z toho záznamuo o odloženej veci bola zapretá 3 rana na tvári-hematon, oni tam napísali len dve rany na tvári z lekárskych záznamov.

Výsledok orgánov: Obvodný úrad Bratislava Staromestká č.6: Nedošlo ani k priestupku, vec bola odložená.

Verejný ochranca práv: Doporučil mi obrátiť sa na súd, ale s tým, že nemám veľkú šancu nakoľko mám proti sebe dvoch svedkov.

Záver: Je zarážajúce, že na meno tohto páchateľa a zamestnanca mestkej polície boli v priebehu niekoľkých rokov už podávané dve trestné oznámenia keď boli oznamovateľkami ženy, ktorým mal nejako ublížiť. Jednej sypal psychotropné látky do pitia a obvodný úrad o tom vie no mlčí o tom. Bližšie podrobnosti ohľadom týchto prípadov neviem určiť, ale viem, že obvodný úrad zatajuje skutočnosti, pretože obraňuje mestskú políciu. Mestský policajti nemusia robiť psycho testy na výkon svojho povolania a nedivme sa potom, že sa potom stanú brutálne prípady akým bol keď mestský policajt zastrelil v Hurbanove 3 rómov.

Ponaučenie: Policajti majú byť príkladom pre občanov, no keď samotný policajti plodia násilie tak sa stávajú zlým príkladom lebo násilie podporujú.

Násilie sa skončí len vtedy keď prestane násilie spoločnosť tolerovať, no keď sa tak stane, tak čo budú potom samotný policajti tolerovať?

Čitateľka

[clear]