Miloš Jakeš patril k osobnostiam Novembra 89, akurát z tej opačnej strany. Odpovedá na otázky dotýkajúce sa bývalého Československa, Novembra 89, ale aj otázku fungovania socializmu, príčinám pádu bývalého režimu, čo by sa stalo keby neprišiel November 89. Hovorí aj o tom, že do prevratu bola zapojená ŠtB i KGB. Nebišiel ani tému kapitalizmu, NATO a ovládnutie sveta USA.

zdroj: youtube.com