Kto neverí, nech zdieľa.

ČO KEBY STE PREDLOŽILI NORMÁLNE POŽIADAVKY ?

Občania by radi predložili:

1. Hlavných kontrolórov miest a obcí nech volia občania MIESTNYM REFERENDOM. Nie na 6 rokov ale Hlavný kontrolór nech je odvolateľný, ak zlyhá. Teraz volené orgány kontrolujú sami seba!

2. Ak môže existovať špeciány súd, môže existovať aj špeciálny občiansky výbor na kontrolu Štátnej pokladnice a hospodárenia.

3. No a samozrejme trestnoprávna zodpovednosť pri disponovaní s verejnými financiami a hlavne za zlé rozhodnutia pri štátnom hospodárení.

Čo vy na to pán HLINA a pán LIPŠIC ?
[br]