Členovia vlády SR hlasujúci za bombardovanie Juhoslávie NATO-m:

24. marca 1999 o 18:50 hodine NATO zahájilo bombardovanie Juhoslávie. Slovenská republika toho času ešte nebola členom NATO a nevyplývali pre ňu voči tejto organizácií žiadne záväzky. Napriek tomu vtedajšia slovenská vláda v tajnosti odsúhlasila prelety NATO nad naším územím. Tým sa pridala ku krajinám zúčastňujúcim sa útokov ako agresor.

Keďže voči Juhoslávii nebola v danej dobe schválená žiadna rezolúcia bezpečnostnej rady OSN umožňujúca útok, Slovensko tak svojou účasťou na tomto nehanebnom útoku voči inému suverénnemu štátu porušilo medzinárodné právo. Za povšimnutie stojí aj fakt, že Grécko, ktoré v tom období bolo plnoprávnym členom NATO, prelety nad svojím územím neschválilo. Slovensko ako verný vazal áno.

Prieskum verejnej mienky na Slovensku v roku 1999 ukázal, že 70% obyvateľov Slovenska sa stavalo proti akejkoľvek účasti Slovenska na vojne proti Juhoslávii. Napriek tomu slovenská vláda pod vedením Mikuláša Dzurindu, schválila použitie slovenského vzdušného priestoru pre prelety lietadiel NATO. Týmto činom teda spáchala nielen trestný čin vlastizrady, ale dopustila sa taktiež viacerých vojnových zločinov podľa platného medzinárodného práva. Napriek tomu polícia nezačala proti jej aktérom trestné stíhanie a jednotlivé osoby po ďalších 13 rokov nielenže unikali trestu, ale dokonca zastávali a stále zastávajú viaceré významne politické funkcie.

Mnohí mladí ľudia si už dnes nepamätajú vlastizradu, ktorá sa stala pred 13 rokmi. Je preto veľmi dôležité si tieto zločiny proti ľudskosti neustále pripomínať, aby neupadli do zabudnutia a pevne veriť, že jedného dňa príde doba, kedy títo vojnoví zločinci budú čeliť obvineniam a spravodlivému trestu. Vlastizrada a zločiny proti ľudskosti sú nepremlčateľné. Tak ako boli stíhaní nacisti aj desiatky rokov po skončení druhej svetovej vojny, tak aj zradcovia spred 13 rokov môžu byť stíhaní bez časového obmedzenia. Dúfajme, že tá doba nastane čo najskôr.

Z členov vtedajšej slovenskej vlády sa hlasovania o preletoch NATO zdržali len Ján Čarnogurský a Pavel Koncoš. Len títo dvaja majú teda ruky čisté, nezakrvavené krvou vyše 3000 srbských civilistov. Všetci ostatní členovia vlády hlasovali za, dokonca aj tí, ktorých materské strany vydali odporúčanie svojím ministrom hlasovať proti (Brigita Smögnerová, Peter Magvaši, Ľubomír Fogaš, Milan Ftáčnik a Pavol Kanis z SDĽ). No a tu sú mená a tváre tých, ktorí hlasovali za prelety NATO nad slovenským územím:


zdroj: rodobrana.org

Video